Překlady do angličtiny od překladatele
Překlady od překladatelePřeklady knihCeny překladůReference překladateleBlog

Anglické citáty s překladem - strana 1 ze 3


Když mě na internetu nebo při čtení různých materiálů zaujme některý anglický citát, poznamenám si jej a doplním svůj překlad z angličtiny do češtiny. Nyní jsem se rozhodl celou "kolekci" sesbíraných anglických citátů zveřejnit na svých stránkách pro pobavení (nebo poučení) čtenářů. 
Zajímáte-li se o moudré výroky, třeba vás nadchnou také stránky o
Tao-te-ťing, klingonská přísloví a latinské citáty.Sni, jako bys měl žít navždy. Žij, jako bys měl zemřít dnes.
Dream as if you'll live forever. Live as if you'll die today. (James Dean)

Jednoho dne při pohledu zpět s úžasem zjistíte, že ty těžké roky byly vlastně těmi nejkrásnějšími.
One day in retrospect the years of struggle will strike you as the most beautiful. (Sigmund Freud)

Správně vidíme jen srdcem; co je opravdu důležité, je očím neviditelné.
It is only with the heart that one can see rightly; what is essential is invisible to the eye. (Antoine De Saint-Exupery)

Obálka O Tau a ctnosti

Dárek pro milovníky nadčasové moudrosti

Svět se ocitá ve stále větším chaosu. Pro obnovení rovnováhy je třeba jít ke kořenům. Cestu ukazuje taoistická filosofie.

Přes svou hlubokou moudrost a schopnost měnit životy k lepšímu, zůstává Tao-te-ťing spíše stranou pozornosti.
Tiše čeká na ty, kdo si k němu sami najdou cestu. Dobro došli. :-)

Novou českou verzi Tao-te-ťingu si můžete zdarma a bez registrace stáhnout ve formátech pdf, mobi a epub:

Formát pdf

Stáhnout
O Tau a ctnosti
ve formátu PDF


Pro čtečky Kindle

Stáhnout
O Tau a ctnosti
ve formátu MOBI

( zip )
Pro čtení v mobilních telefonech a jiných zařízeních
Stáhnout
O Tau a ctnosti
ve formátu EPUB

( zip )


Život musí být o něčem víc, než mít všechno.
There must be more to life than having everything.

Nepřej si, aby to bylo snadnější. Přej si být lepší.
Don't wish it were easier. Wish you were better.

While we are postponing, life speeds by.
Zatímco okládáme věci na později, život utíká. (Seneca)

Nikdy ti není dán sen, aniž by ti zároveň nebyla dána moc jej uskutečnit.
You are never given a dream without also being given the power to make it true. (Richard Bach)

Život je pohlavně přenosná nemoc.
Life is a sexually transmitted disease.

Za každou krásnou věcí je nějaký druh bolesti.
Behind every beautiful thing there is some kind of pain. (Bob Dylan)

A na konci, nejsou to roky v tvém životě, co se počítá. Je to život v tvých rocích.
And, in the end, it's not the years in your life that count. It's the life in your years. (Abraham Lincoln)

Život je dobrý, bez něho bychom byli všichni mrtví.
Life is good, without it we'd all be dead.

Je tu bolest, kterou stále cítím a ty to nikdy nebudeš vědět, protože je způsobena tvou nepřítomností.
There is one pain I always feel which you will never know because it is caused by the absence of you.

Vždy si vyslechni experty. Řeknou ti, co se nedá udělat a proč. Pak to udělej.
Always listen to experts. The'll tell you what can't be done and why. Then do it. (Robert A. Heinlein)

Nepobývej v minulosti, nesni o budoucnosti, soustřeď mysl na přítomný okamžik.
Do not dwell in the past, do not dream of the future, concentrate the mind on the present moment. (Buddha)

Hodně lidí se bojí vyslovit to, co chtějí. Proto nedostanou to, co chtějí.
A lot of people are afraid to say what they want. That's why they don't get what they want. (Madonna)

Za přitažlivost mezi lidmi gravitace nemůže.
Gravitation is not responsible for people falling in love. (Albert Einstein)

Žít zítra je příliš pozdě. Žij dnes.
Tomorrow's life is too late. Live today. (Marcus Valerius Martialis)

Bořit zdi je stejně důležité jako je stavět.
To break down walls is equally important as to build them. (Michal Čagánek)

Každý nový začátek pochází z konce nějakého jiného začátku.
Every new beginning comes from some other beginning's end. (Seneca)

Přesně stanovený cíl už je napůl dosažen.
A goal properly set is halfway reached. (Abraham Lincoln)

Poznáš, že začínáš stárnout, když svíčky stojí víc, než dort.
You know you are getting old when the candles cost more than the cake. (Bob Hope)

Celá Vaše představa o Vás samotných je vypůjčená - vypůjčená od těch, co sami nemají tušení, kdo jsou.
Your whole idea about yourself is borrowed - borrowed from those who have no idea of who they are themselves. (Osho)

Pamatuj, že každý dobrý přítel byl někdy cizinec.
Remember that every good friend was once a stranger.

Pamatuj, že štěstí je způsob cesty - nikoli cíl.
Remember that happiness is a way of travel - not a destination.

Člověk je zrozen, aby žil, ne, aby se připravoval na život.
Man is born to live, not to prepare for life. (Boris Pasternak)

Úspěch je dostat to, co chceš; Štěstí je být spokojený s tím, co máš.
Success is getting what you want; Happiness is being happy with what you have.

Nejdůležitější věc v komunikaci je slyšet to, co nebylo řečeno nahlas.
The most important thing in communication is to hear what isn't being said. (Peter F. Drucker)

Nenech se zaslepit tím, co vidíš. Pravda má mnoho vrstev.
Don’t be blinded by what you see. The truth has many layers. (Romana Kršňáková - Symbolion)

Pokud příliš spěcháš, nikdy tam nedojdeš.
If you are in a hurry you will never get there.
(Čínské přísloví)

Peníze si půjčuj od pesimisty - nebude počítat s vrácením.
Borrow money from a pessimist - they don't expect it back.

Neberte život příliš vážně. Živí se z něj nikdy nedostanete.
Don't take life too seriously. You'll never get out alive.

Nic se nevyrovná studenému pivu v horkém vánočním ránu.
There's nothing like a cold beer on a hot Christmas morning. (Homer Simpson)

Lež může oběhnout půlku světa, zatímco pravda si teprve obouvá boty.
A lie can travel halfway around the world while the truth is putting on its shoes. (Mark Twain)

Eskymáci mají padesát dva výrazů pro sníh, protože je to pro ně důležité. Stejně tolik jmen by mělo být pro lásku.
The Eskimo has fifty-two names for snow because it is important to them; there ought to be as many for love. (Margaret Atwood)

Za každou minutu hněvu ztrácíš 60 vteřin štěstí.
For every minute you are angry, you lose sixty seconds of happiness.

Musíš vědět, co hledáš. Jinak to nenajdeš.
You must know what you are looking for. Otherwise you won’t find it. (Romana Kršňáková - Symbolion)

Jestliže tvoje štěstí závisí na tom, co dělá někdo druhý, pak máš, myslím, problém.
If your happiness depends on what somebody else does, I guess you do have a problem. (Richard Bach)

Je lepší být optimista a mýlit se, než být pesimista a mít pravdu.
It is better being an optimist and being wrong, than being a pessimist and being right.

Nestyď se vyslovit své přání. Možná poblíž stojí někdo, kdo ti může pomoci je splnit.
Never be ashamed of expressing your desire. There may be someone  near who can help fulfil it. (Michal Čagánek)

Nikdo nepotřebuje dovolenou víc, než ten, kdo se z ní právě vrátil.
No man needs a vacation so much as the person who has just had one. (Elbert Hubbard)

Dovolená je jako láska - očekávána s radostí, užívána v nepohodlí a vzpomínána s nostalgií.
A vacation is like love - anticipated with pleasure, experienced with discomfort and remembered with nostalgia.

Dovolená by měla být jen tak dlouhá, aby tě šéf postrádal, ale ještě si neuvědomil, jak snadno se bez tebe obejde.
A vacation should be just long enough that your boss misses you, and not long enough for him to discover how well he can get along without you.

Co když ani Bůh není ten nejvyšší? Komu bychom se pak zodpovídali?
What if even God was not the supreme being? To whom would one then be accountable? (Romana Kršňáková - Symbolion)

Budoucnost už není, co bývala.
The future isn't what it used to be. (Paul Valery)

Nejdi pozpátku, tam už jsi byl.
Don't go backwards, you have already been there. (Ray Charles)

Nedovol včerejšku spotřebovat příliš mnoho z dneška.
Don't let yesterday use up too much of today. (Will Rogers)

Člověk s jedněmi hodinkami ví, kolik je hodin; člověk se dvěma hodinkami si nikdy není úplně jistý.
A man with one watch knows what time it is; a man with two watches is never quite sure. (Lee Segall)

Zasluhuje si Ráj ten, kdo přiměje své druhy ke smíchu.
He deserves Paradise who makes his companions laugh. (Korán)

Práce je realizována těmi zaměstnanci, kteří  ještě nedosáhli své úrovně neschopnosti.
Work is accomplished by those employees who have not yet reached their level of incompetence. (Laurence J. Peter)

Když je tolik lidí osamělých, bylo by neomluvitelně sobecké, být osamělý sám.
When so many are lonely as seem to be lonely, it would be inexcusably selfish to be lonely alone. (Tennessee Williams)

Jak můžu mít ráno takovou žízeň, když jsem toho včera večer tolik vypil?
How can I be so thirsty in the morning, when I drank so much last night?

Nejdůležitější názor, jaký máš, je názor na sebe samého.
The most important opinion you have is the opinion you have of yourself.  (Zig Ziglar)

Zbraně jsou ve válce důležitý faktor, ale ne ten rozhodující; jsou to lidé a ne materiál, co se počítá.
Weapons are an important factor in war, but not the decisive one; it is man and not materials that counts. (Mao Tse-tung)

Někdy to dobré, co děláš, ti nepřinese vůbec nic dobrého.
Sometimes the good you do don't do you any good.

Pokud nepřijmeš, že to je konec, potom další krok bude začátek.
If you do not accept that it is the end, then the next step will be the beginning. (Romana Kršňáková - Symbolion)

Velice málo je potřeba ke šťastnému životu.
Very little is needed to make a happy life. (Marcus Aurelius)

Loď v přístavu je v bezpečí, ale proto se lodě nestaví.
A ship in the harbour is safe, but that is not what ships are built for.

Každý člověk zemře. Ne každý člověk opravdu žije.
Every man dies. Not every man truly lives. (Mel Gibson)

Pokud někdo tvrdí, že jej slunce činí šťastným, tak ještě nikdy netančil v dešti.
Anyone who says sunshine brings happiness has never danced in the rain.

Smůla, že jediní lidé, kteří vědí, jak správně řídit zemi, jsou příliš vytíženi řízením taxi a stříháním vlasů.
Too bad the only people who know how to run the country are busy driving cabs and cutting hair. (George Burns)

To je ekonomika, hlupáku.
It's the economy, stupid. (Bill Clinton)

Vymysli cokoliv, pravdu nezměníš.
Invent anything, you will not change the truth. (Michal Čagánek)

Nauč se zastavit ... jinak tě nic hodnotného nedožene.
Learn to pause ... or nothing worthwhile will catch up to you. (Doug King)

Život není nic jiného než hra, kterou většina z nás prohraje.
Life is nothing but a game, that most of us will lose.

Nespravedlnost nakonec vede k nezávislosti.
Injustice in the end produces independence. (Voltaire)

Nemůžeme řídit vítr. Ale můžeme přizpůsobit plachty.
We cannot direct the wind. But we can adjust the sails.

Pokud děláš, co jsi vždy dělal, dostaneš, co jsi vždy dostal.
If you do what you've always done, you'll get what you've always gotten. (Anthony Robbins)

Neříkej světu, co chceš udělat. Udělej to!
Tell the world what you intend to do, but first show it! (Napoleon Hill)

Zdraví je epizoda mezi dvěma nemocemi.
Health is an episode between two illnesses. (Dr Ted Kaptchuk)

Tvůj život je to, co z něj dělají tvé myšlenky.
Your life is what your thoughts make it. (Marcus Aurelius)

Pokud neděláš chyby, nepracuješ na dostatečně těžkých problémech. A to je velká chyba.
If you don't make mistakes, you're not working on  hard enough problems. And that's a big mistake. (F. Wikzek)

Žij tak, jak si budeš přát, abys žil, až budeš umírat.
Live as you will have wished to have lived when you are dying. (Christian Furchtegott Gellert)

Život = první polovinu nám znepříjemňují rodiče, tu druhou půlku zase děti.
Life = first half is ruined by our parents, the other half is ruined by our children.

Dokáži odolat čemukoli, kromě pokušení.
I can resist everything except temptation. (Oscar Wilde)

Nikdy, nikdy, nikdy, nikdy se nevzdávej.
Never, never, never, never give up. (Winston Churchill)

Buď vděčný životu, protože ti dává šanci milovat a pracovat a hrát si a dívat se na hvězdy.
Be glad of life because it gives you the chance to love  and to work and to play and to look up at the stars. (Henry Van Dyke)

Nezakopni o něco, co už máš za sebou.
Don’t stumble over something behind you.

Když ti celý svět říká "ne", řekni sám sobě "ano" 10 x hlasitěji.
When all the world is telling you 'no', tell yourself 'yes' ten times louder.

Každý člověk má svou cenu.
Every man has his price.

Nikdo nemůže být dokonalý. Obejmi své nedokonalosti, dělají tě tím, kým jsi.
Nobody can be perfect. Embrace your imperfections, they make you who you are.

Život je nejistý. Sněz nejdříve moučník.
Life is uncertain. Eat dessert first. (Ernestine Ulmer)

Narodil ses jako originál. Nezemři jako kopie.
You were born an original. Don't die a copy. (John Mason)

Narozeniny jsou prvním dnem nového výletu kolem slunce.
A birthday is the first day of a new trip around the sun.

Ti, kteří nemilují život, si jej nezaslouží.
Those who do not love life do not deserve it. (Giovanni Giacomo Casanova de Seingalt)

Realita je pouhá iluze, ale hodně vytrvalá.
Reality is merely an illusion, albeit a very persistent one. (Albert Einstein)

Není-li to rozbité, nespravuj to.
If it ain't broke, don't fix it.

Láska je odvaha milovat.
Love is the courage to love. (Michal Čagánek)

Nejlepší práce je žádná práce, ale příliš dobře se neplatí.
The best job is no job but it doesn't pay well.

Člověk, který nečte dobré knihy, nemá žádnou výhodu nad člověkem, který je číst nemůže.
The man who doesn't read good books has no advantage over the man who can't read them. (Mark Twain)

Člověk je jako Fénix. Jeho srdce je nejsilnější. To každou noc shoří na prach a každé ráno se znovu rodí.
Man is like Phoenix. His heart is the strongest. It burns to dust every night, and is born again every morning.
(Romana Kršňáková - Symbolion)

Peníze jsou strašný pán, ale vynikající sluha.
Money is a terrible master but an excellent servant.

Je lepší být bohatý a zdravý, než chudý a nemocný.
It is better to be rich and healthy than poor and sick.

Velké mysli jsou jako padáky: fungují pouze, jsou-li otevřené.
Great minds are like parachutes: they only work if they are open.

Všechno má svou krásu, avšak ne každý ji vidí.
Everything has its beauty but not everyone sees it. (Confucius)

Někdy ztrátou získáváme. A někdy získáním ztrácíme.
Sometimes by losing we gain. And sometimes by gaining we lose. (Tao-te-ťing)

Změna je jedinou Konstantou.
Change is the only Constant. (I Ching)

Klima je to, co očekáváme; počasí je to, co dostaneme.
Climate is what we expect, weather is what we get.

Nemůžeš vždy kontrolovat okolnosti ve svém životě, ale můžeš kontrolovat svůj postoj vůči těmto okolnostem.
You can't always control the circumstances in your life, but you can control your attitude towards those circumstances.

Alkohol je příčinou a řešením všech životních problémů.
Alcohol is the cause of and solution to all life's problems. (Homer Simpson)

Kterýmkoli směrem se vydáš, vítr je vždy v protisměru.
No matter which direction you start, its always against the wind coming back.

Ideální žena je jakákoli žena, která má ideálního muže.
An ideal wife is any wife who has an ideal husband.

Musíš milovat svoje děti nesobecky. To je na tom to těžké. Ale jinak to nejde.
You have to love your children unselfishly. That is hard. But it is the only way. (Barbara Bush)

Nic netrvá věčně, přesto nikdy nic zcela nemizí.
Nothing lasts, yet nothing ever goes away.

Byl jsi zvolen jako nejvhodnější osoba k prožití tvého života.
You were chosen as the best possible person to live your life.

Co mne nezabije, to mne posílí.
That which does not kill me, makes me stronger. (Fridrich Nietsche)

Neměj strach z dokonalosti - nikdy jí nedosáhneš.
Have no fear of perfection - you'll never reach it. (Salvador Dali)

To, že ti nikdo nerozumí, z tebe ještě nedělá umělce.
The fact that no one understands you doesn't make you an artist.

Peníze jsou nejupřímnější ze všech lichotek. Ženy milují, když se jim lichotí. Muži taky.
Money is the sincerest of all flattery. Women love to be flattered. So do men.

Svět je nebezpečné místo k životu; ne kvůli lidem, co jsou zlí, ale kvůli lidem, kteří s tím nic nedělají.
The world is a dangerous place to live; not because of the people who are evil, but because of the people who don't do anything about it. (Albert Einstein)

Zdraví není doceněno, pokud nepřijde nemoc.
Health is not valued till sickness comes.

Ráj neleží v moři odříkání, ale v oceánu radosti.
Paradise does not lie beyond the sea of self-denial but in the ocean of joy. (Michal Čagánek)

Všeho si ber přespříliš! Abys prožil chuť života, ukusuj velká sousta. Umírněnost je pro mnichy.
Everything in excess! To enjoy the flavour of life, take big bites. Moderation is for monks. (Robert A. Heinlein)

Nevymlouvej se, že svět ti dluží živobytí a má se o tebe postarat. Svět ti nedluží nic. On tu byl první.
Don't go around saying the world owes you a living. The world owes you nothing. It was here first. (Mark Twain)

Možná je lepší být živý šakal než mrtvý lev, ale ještě lepší je být živý lev. A obvykle snadnější.
It may be better to be a live jackal than a dead lion, but it is better still to be a live lion. And usually easier. (Robert A. Heinlein)

Když je to nutné - a stává se to - musíš být schopen zastřelit vlastního psa.
Nenechávej to na někoho jiného - věci to neulehčí, jenom se vše zhorší.

When the need arises - and it does - you must be able to shoot your own dog.
Don't farm it out - that doesn't make it nicer, it makes it worse. (Robert A. Heinlein)

Dokud nedokážeme zvládnout čas, nemůžeme zvládnout ani nic jiného.
Until we can manage time, we can manage nothing else. (Peter F. Drucker)

Ani sebekratší okamžik nelze prožít znovu. Nevyužiješ-li ho, promarníš nejspíš celý život.
Not even the shortest moment can be lived again. If you don't use it, you will probably waste the whole life.

Život nás míjí, zatímco si na něj děláme plány.
Life passes us by while we're planning for it. (James Redfield)

Pokud si nevytvoříš svůj vlastní plán pro život, je dost pravděpodobné, že skončíš v plánu někoho jiného.
If you don't design your own life plan, chances are that you will fall into someone else's plan.

Ne vše, co se dá spočítat, se počítá; ne vše, co se počítá, se dá spočítat.
Not everything that can be counted counts, and not everything that counts can be counted. (Albert Einstein)

Lépe mlčet a být považován za hlupáka, než promluvit a odstranit veškeré pochybnosti.
Better to remain silent and be thought a fool, then to speak out and remove all doubt.

Vždy skladuj pivo na tmavém místě.
Always store beer in a dark place.

Přemýšleli jste už někdy, zda si negramotní lidé naplno vychutnají polévku s písmenky?
Ever wonder if illiterate people get the full effect of alphabet soup?

Změna není nikdy snadná. Bojuješ, aby se věci nezměnily. Bojuješ, aby se změnily.
Change is never easy. You fight to hold on. You fight to let go. (Báječná léta - The Wonder Years)

Jednou přijde čas, na cestě za tvými cíli, kdy budeš muset roztáhnout křídla a letět.
There will come a point, during the pursuit of your goals, when you must spread your wings and fly.

Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte.
Our prime purpose in this life is to help others. And if you can't help them, at least don't hurt them. (Dalai Lama)

Závod vyhraje klidný a neochvějný.

Slow and steady wins the race. (Aesop)

Představivost je jediná zbraň ve válce proti realitě.
Imagination is the only one weapon in the war against reality.

Každý člověk má právo rozhodnout o svém vlastním osudu.
Every man gotta right to decide his own destiny. (Bob Marley)

Za vítězství neexistuje náhražka.
There is no substitute for victory.

I pád do propasti omrzí, trvá-li příliš dlouho.
Even a fall into an abyss will pall, if it lasts too long (Michal Čagánek)

Za 100 let tady budou samí noví lidé.
In 100 years, all new people. (Stacey Boltz)