Články nejen o překladech
ÚvodReceptyTao te tingKnihyZápisník

Úvahy, postřehy, návody...


Pro překladatele (spisovatele, novináře, copywritery apod.) je psaní nejrůznějších textů přirozenou součástí života. "Píši, tedy jsem." Nejsem bloger, ale také mě občas napadne několik myšlenek. Abych je dostal z hlavy, vždy je sepíšu a vložím sem - v naději, že si je nikdy nikdo nepřečte. :-)

Recenze: Lídři jedí poslední

Lídři jedí posledníKnihu Lídři jedí poslední vydalo nakladatelství Jan Melvil Publishing. Autor, Simon Sinek, staví na hlavu konvenční manažerské poučky a ekonomické teorie upřednostňující zisk před lidmi.

Sobectví nám může přinést krátkodobý prospěch, ale dlouhodobý užitek a vnitřní pocit spokojenosti budeme mít pouze ze spolupráce a budování vzájemných pout důvěry.


Kruh bezpečíJe to paradoxní, ale kapitalismu se vede nejlépe, když se chováme v souladu s naším evolučním dědictvím. Když společně vytváříme Kruh bezpečí, abychom společně čelili vnějším nebezpečím.

Jsem moc rád, že se v Melvilovi rozhodli knihu Lídři jedí poslední vydat, neboť bez nich bych o Sinkovi nevěděl. A to by byla škoda - jeho knihy mne obrovským způsobem posunuly vpřed.

Touto recenzí se proto snažím o knize šířit povědomí, informovat o její existenci další zájemce. Zaslouží si to.Moje oleje (několik obrazů)

Lídři jedí posledníPřestože je pro mne malování relaxací, bez investovaného času a energie by samo nic nevzniklo. Podobně jako práce na překladech, vytváření obrazu vyžaduje velkou trpělivost a schopnost donutit se na malbě pravidelně pracovat, jakkoli náročné se může zdát "piplat se" s detaily nebo přepracovat část malby do jiného barevného odstínu.

Témata mých "obrazů" sahají od "běžných" námětů, jako třeba zobrazení uličky ve městě či krajiny, přes kopie starých Mistrů (člověk se tak dost naučí - jsem samouk) až po ryze abstraktní a fantazijní náměty. 

Prezentované fotografie namalovaných obrazů jsou jen přibližnou podobou, mají spíše informativní charakter. Nezprostředkovaný pohled na originál je vždy mnohem hlubším zážitkem: v National Gallery v Dublinu a v Londýně jsem někdy prostě zůstal před nějakým obrazem ohromeně stát... Ten pocit vám žádná reprodukce nedá. A takhle je to vlastně se vším..
.


Jak se soustředit při práci na počítači?

SoustředěníNa toto téma existuje řada knih. E-kniha Lea Babauty Focus je ke stažení v angličtině oficiálně zdarma ve formátu pdf (vytiskl jsem si), nebo se dá koupit v českém překladu - Soustředění (rozšířené vydání). Petr Ludwig napsal dnes již kultovní knihu Konec prokrastinace, která také obsahuje množství užitečných informací (ilustrační obálky knih jsem si "půjčil" z odkazovaných stránek nakladatelství Melvil). Pátrání po dalších informacích už zavání prokrastinací. :-)

Nedělejte si starosti - s rozptylováním bojujeme všichni. Také jsem zkoušel různé antiprokrastinační metody, v současné době dodržuji absolutní transparentnost a otevřenost vůči zákazníkům - kdykoli si mohou ověřit v "online přehledu překladů", zda opravdu pracuji na jejich zakázce a kolik jsem z ní již přeložil. Tím jsem sám na sebe vytvořil účinný vnitřní tlak, abych se s prací příliš neroztahoval - protože Oni to vidí... :-)
Skončete s prokrastinací
Hlavně se ale neztraťte v pátrání, jak na prokrastinaci, protože výsledkem opět bude, že nic neuděláte. Přílišné přemýšlení je občas na překážku realizaci. :-) Poučte se a jděte dál svou cestou, každý jsme jiný a na každého platí něco trochu jiného. Vše, co zde prezentuji, jsou pouze "triky", které se osvědčily mně - že je prostě nutné zůstat bdělý, izolovat se od světa, vypnout mobilní telefon (nečekáte-li samozřejmě "důležitý hovor") a odpojit internet (pokud není potřeba k ověřování terminologie - při ověřování informací na internetu se dostávám na spoustu zajímavých stránek a pořád se začítám...). Samozřejmě, je doporučeníhodné sedavou (v mém případě i lehavou - s notebookem podle nálady neustále "kočuji" po bytě - změna je život :-) ) práci pravidelně prokládat pohybem a dodržovat i např. pitný režim, nejsme stroje...


Recenze: Symbolion

SymbolionSymbolion je pozoruhodný sci-fi román psaný neotřelým způsobem, proto bych jej dnes na blogu rád představil. Knihu jsem přečetl jedním dechem vlastně již před rokem, tuto nadšenou recenzi tedy píši s dostatečným odstupem a mohu srovnávat…

Romana Kršňáková ve svém debutovém díle nádherně vystihla atmosféru soumraku lidstva. V posledním městě na světě nejsou vidět hvězdy, neboť je celé skryté pod ochranným poklopem, který jej (alespoň částečně) chrání před elektromagnetickými bouřemi zuřícími v bezprostředním okolí mrtvé planety Země. Zbytky lidstva ovládá s pomocí tajné policie tajemný Sjednotitel, muž bez minulosti. I přes represivní aparát, usilující o udržení pořádku, však lidem stále zůstává svoboda... Jak s ní naloží?

Kniha nabízí silný příběh, který je nutné si přečíst. Díky uhrančivému stylu Symbolionu je čtenář natolik vtažen do děje, že v něm dobrodružství, prožité společně s postavami knihy, zanechá hluboké stopy a do určité míry ovlivní i jeho vlastní pohled na svět.

V kontrastu s mistrně popsaným obrazem pochmurné budoucnosti, nově oceňuji – že v ní nežijeme...Několik zajímavých reklam

Reklama na ty nejlepší džínyReklamy na nás útočí ze všech stran. Než je ale ignorovat, čímž by působily podprahově, je mnohem výhodnější a zábavnější si jich naopak všímat a bavit se nad tím, co se nám snaží předat, případně vsugerovat.

V poslední době mne zaujalo několik reklam otištěných v časopisech a napadlo mne podělit se o ně i s návštěvníky těchto stránek. Reklamy jsou vlastně výborným sociologickým okýnkem. Snaží se něco prodat, to ano, ale musí to udělat tak, aby tomu lidé porozuměli, aby v nich vzbudili touhu po dané věci.

A to je právě to fascinující. Neboť přitom zároveň potvrzují jakýsi obecný ideál, moderní životní styl, jehož součástí produkt je.

Pokud se někdy vzácně dívám na televizi, vždy mne zajímá placené pásmo. Jakým způsobem je šot natočen, o jaký produkt či službu se jedná... Také při čtení různých tiskovin si všímám publikovaných reklam. Zajímají mne po vizuální stránce, jakým způsobem se snaží vyjádřit sdělované poselství, když na to mají jen poměrně malý prostor
.


Podstata, historie a budoucnost peněz (ekonomický seriál o penězích)

Bankovky celého světaV tomto seriálu jsem se zaměřil na minulost, současnost i pravděpodobnou budoucnost peněz. Aby se zajistila stabilita společnosti, je nutné množství peněz v oběhu regulovat. Po tisíce let bylo kotvou cenové hladiny spojení měny s nějakou komoditou. Ale po skončení zlatého standardu používáme systém, v němž jsou peníze směnitelné pouze za jiné peníze, ale nikoliv již pevným kurzem za komoditu (pouze na trhu za aktuální cenu). Je to důvěra, že peníze reprezentují zboží a služby, co umožňuje existenci moderního peněžního systému. Inflace tuto důvěru ničí, proto by každá vláda měla mít za cíl “zdravé peníze“.

Utopie, že v budoucnosti nebudou potřeba peníze, podle mne zůstanou utopiemi. Peníze reprezentují nejen určitou kupní sílu, ale také energii, kterou museli lidé vynaložit, aby je získali. Proto mají peníze pro lidi zvláštní význam. Pracovali by lidé stejně usilovně zadarmo? Jakou by měli motivaci? Kdo vyčistí zanesený záchod? :-)

Svět se stává globální vesnicí a je téměř nemožné předpovědět, který trend se stane hlavním vývojovým proudem budoucnosti. Jisté je jen jedno: peníze tu budou tak dlouho, dokud bude existovat lidstvo
.


Recenze: Prodávat je lidské

Prodávat je lidské - obálka knihyPokud bych měl jmenovat jednu knihu, která byla nejpřínosnější pro mou práci „na volné noze“, byla by to nepochybně kniha Prodávat je lidské od Daniela H. Pinka.

Prodávat je lidské je kniha o prodeji jako žádná jiná. Neříká „jak“, ale „proč“. Odhaluje nepopiratelný fakt: Všichni trávíme více času, než si uvědomujeme, prodejem v širším smyslu slova – ovlivňováním kolegů, přesvědčováním investorů, přemlouváním dětí. Ať se nám to líbí nebo ne, prodáváme všichni.

Ano, prodej nemá zrovna hvězdnou pověst. Autor knihy se těmto přežívajícím stereotypům v úvodu knihy také věnuje – zejména představě, že prodej tkví hlavně v podvodu a švindlování. Pink uskutečnil několik vlastních pozoruhodných studií, jednou z nich bylo například sondování, jaká přídavná jména a citoslovce lidé nejčastěji asociují s představou prodeje, a jaký obrázek je nejdříve napadne, když myslí na prodej nebo prodávání.

Grafické zobrazení výsledků studie shrnuté do "
oblaku slov" přineslo zajímavé výsledky (viz níže - velikost každého slova odráží, kolik respondentů jej použilo)...


Môj prvý učiteľ angličtiny bol Bob Dylan

Jedna z mnoha desek Boba Dylana.Všechno začalo, když jsem se (ještě za socialismu) dostal ke gramofonové desce jakéhosi neznámého amerického umělce, znovu a znovu ji poslouchal a snažil se porozumět, o čem ten chraplavej zpěvák zpívá. Dá se tedy říci, že můj první učitel angličtiny byl Bob Dylan. :-)

Jedna z mnoha desek Boba Dylana. Po implozi socialistického zřízení jsem konečně zažil atmosféru živého vystoupení Boba Dylana osobně. A když jsem po skončení koncertu běžel do zákulisí pro autogram, srazil jsem se ve dveřích s Václavem Havlem. :-) Takové historky píše život... Tehdy jsem opravdu netušil, že jednou budu překládat i pro Knihovnu Václava Havla.

Ze začátku jsem se učil sám podle staré učebnice pro samouky, opisoval si ta divná slovíčka, odhadoval správnou výslovnost. Ve studiu angličtiny jsem posléze pokračoval už pod odborným vedením - na gymnáziu, jazykové škole a nakonec na Katedře anglistiky a amerikanistiky Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, kde bylo součástí studia překladatelství.


Privátní interpretace Tao-te-ťingu (2008 - 2018)

Tao-te-ťing českyV rámci zpomalování a zjednodušování svého vlastního života jsem (mimo jiné) začal studovat staročínskou filosofii spokojeného žití obyčejného života, bez stresů a extrémů – Tao-te-ťing.

Protože se od sebe dosavadní překlady značně liší, na základě přibližně deseti anglických a deseti českých překladů jsem sám pro sebe postupně vytvořil vlastní "významovou" verzi, abych toto velké dílo staročínské filosofie lépe pochopil.

Na českém textu jsem pracoval v rámci časových možností především v letech 2008 až 2014 a zároveň vytvářel kontrolní zpětný překlad do angličtiny.

Tao-te-ťing - nový český překladVerze Knihy o Tau a ctnosti v češtině i angličtině je pro všechny zájemce k dispozici ke stažení v několika formátech.

Původně jsem vytvoření e-knihy opakovaně odmítal. Přestože jsem nad touto syntézou strávil velké množství času, nepovažuji se totiž za autora. Tím je Lao-c' a jedná se o kulturní dědictví celého lidstva. Více čtenářů mne ale přesvědčilo, abych jim svou verzi poskytl v ucelenější formě, tak tady je. :-)


Recenze: Bez prvního není obrazu druhého

Kniha o Alfrédu JustitzoviSpisovatel Barnabáš Bartl má velkou zásluhu na zvyšování povědomí o tomto významném představiteli zakladatelské generace českého moderního malířství. Stojí za to dozvědět se více o umělci, který je vysoce ceněn odborníky, ale široké veřejnosti prakticky není znám.

Trilogie o Justitzovi mne hned zaujala svým novátorským pojetím. Badatel a spisovatel Bartl po prozkoumání všech dochovaných písemností (přeci jen - sto let je sto let) malířův život „vykreslil“ způsobem, který čtenáře strhává do děje.

Jednalo se o velmi náročný překlad do angličtiny, na kterém jsem úzce spolupracoval s rodilou mluvčí, zkušenou anglickou korektorkou. Zároveň to byla cesta plná objevů, pátrání v nejrůznějších směrech: od Noemovy archy a Římského impéria přes staroněmecké legendy o Nibelunzích po nacistickou okupaci a pokus o nastolení Třetí říše (a co bylo dál).

To vše samozřejmě prokládané exkurzemi do světa umění, což na mne mělo pozitivní vliv, neboť jsem se s novou inspirací vrátil k vlastní malířské tvorbě. :-)
linka
 Czech presentation blogtao tepenízeknížkySci-fizápisník 3strana 2anglické citátyodkazystrana 4pátá stranašestá stranaklingonská příslovívýdělkylatinské citátyklingonštinacitátyněkolik článků nejen o překládánícitáty třetípřeklad anotace diplomové práce
Translations Czech - English