Překlady do angličtiny od překladatele
PřekladatelPřekladyO Tau a ctnostiPřeklad knihBlog

Recenze a jiné úvahy - strana 2


Snažím se přečíst jednu knihu týdně (ač ne vždy se mi to v pracovním shonu daří). Recenze knih, zveřejněné zde na blogu, prokládám úvahami na pestrá témata. Asi profesionální deformace - pro spisovatele, novináře, překladatele, copywritery apod. je psaní nejrůznějších textů přirozenou součástí života.

Blog je ve výstavbě - další články budu přidávat postupně, podle časových možností.


Bez prvního není obrazu druhého

Kniha o Alfrédu JustitzoviSpisovatel Barnabáš Bartl má velkou zásluhu na zvyšování povědomí o tomto významném představiteli zakladatelské generace českého moderního malířství. Stojí za to dozvědět se více o umělci, který je vysoce ceněn odborníky, ale široké veřejnosti prakticky není znám.

Trilogie o Justitzovi mne hned zaujala svým novátorským pojetím. Badatel a spisovatel Bartl po prozkoumání všech dochovaných písemností (přeci jen - sto let je sto let) malířův život „vykreslil“ způsobem, který čtenáře strhává do děje.

Jednalo se o velmi náročný překlad do angličtiny, na kterém jsem úzce spolupracoval s rodilou mluvčí, zkušenou anglickou korektorkou. Zároveň to byla cesta plná objevů, pátrání v nejrůznějších směrech: od Noemovy archy a Římského impéria přes staroněmecké legendy o Nibelunzích po nacistickou okupaci a pokus o nastolení Třetí říše (a co bylo dál).

To vše samozřejmě prokládané exkurzemi do světa umění, což na mne mělo pozitivní vliv, neboť jsem se s novou inspirací vrátil k vlastní malířské tvorbě. :-)


Recept na výtečný rebarborový koláč

Rebarborový koláčObčas recenze proložím i receptem na chutná (ač možná ne vždy zdravá) jídla, která zvládnu uvařit i já. :-) Jak už napovídá název této gastronomické domény ("bona" znamená dobrý, "lingua" znamená jazyk v ústech, případně řeč), cílem je představit to nejlepší z kouzelného světa gastronomie. Kulinářské poklady. Ověřené a vyzkoušené na vlastní chuťové buňky.
Svět gastronomie mě vždy fascinoval. Z jednotlivých syrových ingrediencí, jako kouzlem, vzniká něco úžasného... Už roky prohlašuji, že až jednou přestanu překládat knihy, otevřu si vlastní hospodu a budu ve svém a mezi svými. :-) Zatím mám ale stále práce nad hlavu a má kariéra kuchaře se opětovně odkládá na neurčito. Co nadělám. :-)


Celý recept na rebarborový koláč.betlehStručný popis klingonské výslovnosti
Úvod ke klingonské výslovnosti navazuje na článek o trnité cestě k vydanému česko-klingonskému slovníku a předchází článku s výběrem klingonských citátů. Osvojíte si základy hrdelní výslovnosti, abyste mohli okouzlovat na večírcích třeba přednesem Hamleta klingonsky. :-)
Omnia vincit amorLatinské citáty
Chcete několik moudrých rad do života v moderní společnosti? Přečtěte si následující věty vytrhané z kontextu ze staré učebnice latiny pro střední školy. Neboť staří Římané už všechno potřebné věděli. Lidé se nezměnili, proto jejich postřehy zůstávají v platnosti.
1 - 2 - 3