Recenze a články nejen o překladech
ÚvodPřekladyCeníkReferenceKontakt

Recenze


Pro překladatele (spisovatele, novináře, copywritery apod.) je psaní nejrůznějších textů přirozenou součástí života. "Píši, tedy jsem." Nejsem bloger, ale také mě občas napadne několik myšlenek. Abych je dostal z hlavy, vždy je sepíšu a vložím sem - v naději, že si je nikdy nikdo nepřečte. :-)

Recenze: Lídři jedí poslední

Lídři jedí posledníKnihu Lídři jedí poslední vydalo nakladatelství Jan Melvil Publishing. Autor, Simon Sinek, staví na hlavu konvenční manažerské poučky a ekonomické teorie upřednostňující zisk před lidmi.

Sobectví nám může přinést krátkodobý prospěch, ale dlouhodobý užitek a vnitřní pocit spokojenosti budeme mít pouze ze spolupráce a budování vzájemných pout důvěry.


Kruh bezpečíJe to paradoxní, ale kapitalismu se vede nejlépe, když se chováme v souladu s naším evolučním dědictvím. Když společně vytváříme Kruh bezpečí, abychom společně čelili vnějším nebezpečím.

Jsem moc rád, že se v Melvilovi rozhodli knihu Lídři jedí poslední vydat, neboť bez nich bych o Sinkovi nevěděl. A to by byla škoda - jeho knihy mne obrovským způsobem posunuly vpřed.

Touto recenzí se proto snažím o knize šířit povědomí, informovat o její existenci další zájemce. Zaslouží si to.Recenze: Symbolion

SymbolionSymbolion je pozoruhodný sci-fi román psaný neotřelým způsobem, proto bych jej dnes na blogu rád představil. Knihu jsem přečetl jedním dechem vlastně již před rokem, tuto nadšenou recenzi tedy píši s dostatečným odstupem a mohu srovnávat…

Romana Kršňáková ve svém debutovém díle nádherně vystihla atmosféru soumraku lidstva. V posledním městě na světě nejsou vidět hvězdy, neboť je celé skryté pod ochranným poklopem, který jej (alespoň částečně) chrání před elektromagnetickými bouřemi zuřícími v bezprostředním okolí mrtvé planety Země. Zbytky lidstva ovládá s pomocí tajné policie tajemný Sjednotitel, muž bez minulosti. I přes represivní aparát, usilující o udržení pořádku, však lidem stále zůstává svoboda... Jak s ní naloží?

Kniha nabízí silný příběh, který je nutné si přečíst. Díky uhrančivému stylu Symbolionu je čtenář natolik vtažen do děje, že v něm dobrodružství, prožité společně s postavami knihy, zanechá hluboké stopy a do určité míry ovlivní i jeho vlastní pohled na svět.

V kontrastu s mistrně popsaným obrazem pochmurné budoucnosti, nově oceňuji – že v ní nežijeme...Recenze: Prodávat je lidské

Prodávat je lidské - obálka knihyPokud bych měl jmenovat jednu knihu, která byla nejpřínosnější pro mou práci „na volné noze“, byla by to nepochybně kniha Prodávat je lidské od Daniela H. Pinka.

Prodávat je lidské je kniha o prodeji jako žádná jiná. Neříká „jak“, ale „proč“. Odhaluje nepopiratelný fakt: Všichni trávíme více času, než si uvědomujeme, prodejem v širším smyslu slova – ovlivňováním kolegů, přesvědčováním investorů, přemlouváním dětí. Ať se nám to líbí nebo ne, prodáváme všichni.

Ano, prodej nemá zrovna hvězdnou pověst. Autor knihy se těmto přežívajícím stereotypům v úvodu knihy také věnuje – zejména představě, že prodej tkví hlavně v podvodu a švindlování. Pink uskutečnil několik vlastních pozoruhodných studií, jednou z nich bylo například sondování, jaká přídavná jména a citoslovce lidé nejčastěji asociují s představou prodeje, a jaký obrázek je nejdříve napadne, když myslí na prodej nebo prodávání.

Grafické zobrazení výsledků studie shrnuté do "
oblaku slov" přineslo zajímavé výsledky (viz níže - velikost každého slova odráží, kolik respondentů jej použilo)...


Recenze: Bez prvního není obrazu druhého

Kniha o Alfrédu JustitzoviSpisovatel Barnabáš Bartl má velkou zásluhu na zvyšování povědomí o tomto významném představiteli zakladatelské generace českého moderního malířství. Stojí za to dozvědět se více o umělci, který je vysoce ceněn odborníky, ale široké veřejnosti prakticky není znám.

Trilogie o Justitzovi mne hned zaujala svým novátorským pojetím. Badatel a spisovatel Bartl po prozkoumání všech dochovaných písemností (přeci jen - sto let je sto let) malířův život „vykreslil“ způsobem, který čtenáře strhává do děje.

Jednalo se o velmi náročný překlad do angličtiny, na kterém jsem úzce spolupracoval s rodilou mluvčí, zkušenou anglickou korektorkou. Zároveň to byla cesta plná objevů, pátrání v nejrůznějších směrech: od Noemovy archy a Římského impéria přes staroněmecké legendy o Nibelunzích po nacistickou okupaci a pokus o nastolení Třetí říše (a co bylo dál).

To vše samozřejmě prokládané exkurzemi do světa umění, což na mne mělo pozitivní vliv, neboť jsem se s novou inspirací vrátil k vlastní malířské tvorbě. :-)


Další recenze:

Klikněte na jednotlivé obálky (některé recenze jsou v rozdělaném stavu).

Jutta O překladu Klingonského slovníku Ukázka překladu knihy Od vědy k Bohu Tacho Little Princess Bílý dalmatin Život člověka. Co je podstatou ducha a duše? Odkud čerpají myšlenka a emoce svou nesmírnou sílu posilující či oslabující ducha i lidské tělo? Kde hledat fyzikální podstatu Dobra a Zla? Proč naše technicky vyspělá civilizace plodí tolik násilí, bídy, nemocí, špíny a neznalosti a co s tím může současný člověk dělat — co je smyslem života? překlad knihy Matematika a Mona Lisa
Překlad nejnovější knihy prof. Stanislava Grofa Továrna na sny Moga Probuzení včas Dvanáct srdcí Zákony lásky Revoluce vědomí Moje vlastní sci-fi

linka
 Czech presentation blogtao tepenízeknížkySci-fizápisník 3strana 2anglické citátypřekladateléstrana 4pátá stranašestá stranaklingonská příslovívýdělkylatinské citátyklingonštinacitátyněkolik článků nejen o překládánícitáty třetípřeklad anotace diplomové práce
Translations Czech - English