Překlady do angličtiny od překladatele
Překlady od překladatelePřeklady knihCeny překladůReference překladateleBlog

Klingonská přísloví


Klingonský slovník - učebnice a slovník klingonštinyTento seznam navazuje na článek o překladu klingonského slovníku a na stručný popis klingonské výslovnosti.

Klingonské nadávky jsou také velmi užitečné - nadávání je mezi Klingony vytříbeným uměním. Například před jménem se dá použít petaQtoDSaHtaHqeqyIntaghQovpatlh. Jiné klingonské nadávky lze použít univerzálnějším způsobem: QI'yaHghuy'cha'Qu'vatlhbaQa'Hu'tegh... Další užitečné výrazy najdete v klingonských frázích.

Klingonštinu by se vlastně měli povinně učit vrcholoví manažeři a profesionální vojáci, neboť podstatnou část její slovní zásoby tvoří vojenská terminologie. Kromě toho, klingonská kultura ctící statečnost v boji a zdůrazňující potřebu čestně porazit protivníka, může motivovat všechny humanoidy, kteří čelí úskalím života, aby se svým problémům postavili čelem (ač ne tak krásně zvrásněným jako mají Klingoni).

Stále s něčím zápasíme.
Proto věřím, že vás následující klingonské fráze, doplněné o překlad do češtiny, potěší a zároveň se stanou inspirací pro zvládání aktuálních výzev.
bogh tlhInganpu', SuvwI'pu' moj, Hegh.
Klingoni se narodí, žijí jako bojovníci a pak zemřou. 

qaStaHvIS wa' ram loS SaD Hugh SIjlaH qetbogh loD.
Bojovník může za noc podříznout 4000 hrdel, pokud poběží.

vay' DaneHbogh yIchargh.
Podrob si, po čem toužíš.

yIlop! wa'leS chaq maHegh!
Slavte! Zítra můžeme zemřít!

reH bang larghlu'.
Láska je vždy cítit.

jachchoHmeH 'Iwraj penaghtaH.
Miluj tak, až bude tvá krev vřít.

bomDI' 'IwwIj qaqaw.
Vzpomínka na tebe zpívá v mé krvi.

Ha'DIbaH DaSop 'e' DaHechbe'chugh yIHoHQo'.
Nezabíjej zvíře, nemáš-li v úmyslu je sníst.

pIj monchugh vay' yIvoqQo'.
Nevěř těm, kdo se často usmívají.

leghlaHchu'be'chugh mIn lo'laHbe' taj jej.
Ostrý nůž je k ničemu bez ostrého oka.

'oy'be'lu'chugh Qapbe'lu'.
Bez bolesti není zisk.

reH lugh charghwI'.
Vítěz má vždy pravdu.

qun qon charghwI'pu''e'.
Historii píší vítězové.

yIvoq 'ach lojmItmey yISam.
Důvěřuj, ale zjisti, kde jsou dveře.

yIvoq 'ach yI'ol.
Důvěřuj, ale prověřuj.

yIQeqQo' neH. DoS yIqIp!
Nemiř pouze. Tref cíl!

Suvbe'chugh SuvwI' tlhuHbe' SuvwI'.
Pokud bojovník nebojuje, nedýchá.

Dal pagh jagh.
Žádný nepřítel není nudný.

noH QapmeH wo' Qaw'lu'chugh yay chavbe'lu' 'ej wo' choqmeH may' DoHlu'chugh lujbe'lu'.
Zničení říše pro vítězství v bitvě není vítězství, ukončení bitvy pro záchranu říše není porážka.

QaghmeylIj tIchID, yIyoH.
Měj odvahu přiznat své chyby.

not qoHpu''e' neH ghIjlu'.
Pouze blázni nemají strach.

meQtaHbogh qachDaq Suv qoH neH.
Pouze blázen bojuje v hořícím domě.

bISeH'eghlaH'be'chugh latlh Dara'laH'be'.
Nedokážeš-li se ovládat, nemůžeš ovládat ani druhé.

reH nuHmey tu'lu'.
Vždy jsou nějaké zbraně.

SuvmeH 'ej charghmeH bogh tlhInganpu'
Klingoni se rodí, aby bojovali a podrobovali si. 

DabuQlu'DI' yISuv
Jsi-li ohrožen, bojuj.

not toj tlhInganpu'.
Klingoni nikdy nepodvádějí.

qa' wIje'meH maSuv.
Bojujeme, abychom obohatili ducha.

Qu' buSHa'chugh SuvwI', batlhHa' vangchugh, qoj matlhHa'chugh, pagh ghaH SuvwI''e'.
Pokud bojovník ignoruje povinnost, jedná nečestně nebo není loajální, není nic.

batlhHa' vanglu'taHvIS quv chavbe'lu'.
Cti není možné dosáhnout nečestným způsobem.

bI'IQchugh yIvang!
Jsi-li smutný, jednej!

tIqIpqu' 'ej nom tIqIp.
Udeř je silně a uděř je rychle.

lumbe' tlhInganpu'.
Klingoni neotálejí.

Dubotchugh yIpummoH.
Stojí-li to v tvé cestě, sraz to na zem.

mataHmeH maSachnIS.
Abychom přežili, musíme expandovat.

DujlIj yIvoq.
Důvěřuj svým instinktům.

SuvwI'pu' qan tu'lu'be'.
Nejsou žádní staří bojovníci.

nIteb Qob qaD jup 'e' chaw'be' SuvwI'.
Bojovník nenechá přítele v nebezpečí samotného.

may'Daq jaHDI' SuvwI' juppu'Daj lonbe'.
Když jde bojovník do bitvy, neopouští své přátele.

yIn DayajmeH 'oy' yISIQ.
Abys porozuměl životu, podstup bolest.

loQ 'oy'DI' SuvwI' bepbe'.
Bojovník si nestěžuje na fyzické nepohodlí.

Hoch 'ebmey tIjon.
Využij všechny příležitosti.

bIlujlaHbe'chugh bIQaplaHbe'.
Nedokážeš-li selhat, ani neuspěješ.

nIteb SuvnIS DevwI'.
Vůdce musí stát sám.

nIteb DujlIj yIchIj.
Svou loď naviguj sám.

ghIj qet jaghmeyjaj.
Kéž tví nepřátelé v hrůze utečou.

Heghlu'meH QaQ jajvam.
Dnes je dobrý den zemřít.

bIHeghvIpchugh bIHeghpu'.
Bojíš-li se zemřít, už jsi zemřel.

yay chavlu' 'e' bajnISlu'.
Vítězství se musí zasloužit.

reH 'eb tu'lu'.
Vždy existuje šance.

QamuIs Heg qaq law' lorvIs yInqaq puS.
Lépe zemřít na nohou, než žít na kolenou.

bljeghbe'chug vaj blHegh!
Podrob se nebo zemři!

jIjatlhpa' jatlh Homvey.
Dříve promluví hvězdy, než já.

batlh Daqawlu'taH.
Bude na tebe vzpomínáno v úctě.

batlh pothl law` yIn pothl puS.
Čest je důležitější než život.

bISovbejbe'DI' tImer.
Máš-li pochyby, překvap je.

Suvlu'taHvIS yapbe' HoS neH.
Při boji nestačí jen fyzická síla.

tIqDaq HoSna' tu'lu'.
Skutečná síla je v srdci.


Obálka O Tau a ctnosti

E-kniha - dárek pro milovníky nadčasové moudrosti ;-)

Svět se ocitá ve stále větším chaosu. Pro obnovení rovnováhy je třeba jít ke kořenům. Cestu ukazuje taoistická filosofie.

Novou českou verzi Tao-te-ťingu si můžete zdarma a bez registrace stáhnout ve formátech pdf, mobi a epub:

Formát pdf

Stáhnout
O Tau a ctnosti
ve formátu PDF


Pro čtečky Kindle

Stáhnout
O Tau a ctnosti
ve formátu MOBI

( zip )
Pro čtení v mobilních telefonech a jiných zařízeních
Stáhnout
O Tau a ctnosti
ve formátu EPUB

( zip )Zpět