Překlady do angličtiny od překladatele
Překlady od překladatelePřeklady knihCeny překladůReference překladateleBlog

Stručný průvodce klingonskou výslovností


Před prostudováním vybraných inspirativních klingonských rčení považuji za užitečné přečíst nejdříve stručný popis výslovnosti klingonských hlásek, fonetický přepis několika základních klingonských frází, včetně audio záznamu nesmrtelného monologu z Hamleta, „Být či nebýt“, v klingonštině, a také ukázku klingonského písma.

Zájemci tak budou moci sami sebe motivovat a pěstovat v sobě bojového ducha, případně s jistotou setřít šéfa, nepříjemného kolegu v práci, a nebo sklidit bouřlivé ovace na nějakém hodně divokém večírku... :-)


Tento úvod ke klingonské výslovnosti navazuje na článek o trnité cestě k vydanému česko-klingonskému slovníku (více v samostatném článku) a předchází zmíněnému článku s výběrem klingonských citátů. Aby však text nebyl neúměrně dlouhý, omezím se na popsání hlavních odchylek od češtiny.


Klingonské písmo:

Na úvod zmíním původní systém písma pro klingonštinu. Nazývá se pIqaD, ale protože tento systém dosud není plně pochopen, byl vytvořen systém přepisu klingonštiny založený na latinské abecedě. Níže můžete porovnat zápis monologu "Být či nebýt" klingonskými znaky, následný přepis latinkou a také audio záznam téhož.


Být či nebýt?


Klingonské hlásky:

ch se vyslovuje jako české č.
gh se podobá odchrchnutí. Je podobné jako klingonské H (viz níže), ale hlasivky zároveň vibrují.
H Jde o hlásku podobnou českému ch. Tvoří se stejným způsobem jako klingonské gh, ale vyslovuje se zřetelně velmi hrubým silným chraplavým hlasem. Na rozdíl od klingonského ghhlasivky při vyslovování klingonského H nevibrují. 
j jako  ve slově džunka, nikdy jako ž v žumpa.
p se nikdy nevyslovuje nedbale, ale vždy zřetelně se silným odfouknutím nebo puknutím. Pozemšťané se budou při vyslovování této hlásky snažit vyhnout nepříjemnému prskání. Za zmínku však stojí, že s tím si Klingoni rozhodně starosti nedělají.
Klingon-abc.jpgq je podobné k. ale při správném vyslovení klingonského q se jazyk dotýká horního patra víc vzadu, takže při tvorbě této hlásky budete vydávat zvuky, jako když se dusíte. Tento zvuk je provázen lehkým vyfouknutím vzduchu. Pozemšťany je nutné  upozornit na to, že klingonské q se nikdy nevyslovuje jako kv ve slově aqua.
Q Této hlásce se žádná česká hláska nepodobá. Jedná se o přehnané klingonské q. Hláska je shodná s q, až na to, že je velice hrdelní až skřehotavá a vyslovuje se silně, jako něco mezi q a H.
S je někde mezi s a š. 
tlh - tento zvuk se v češtině nevyskytuje. Chcete-li tento zvuk správně vytvořit, musí se špička jazyka dotýkat patra, strany jazyka jsou skloněny od horních předních zubů a vzduch se prudce vydechne prostorem na obou stranách mezi jazykem a zuby. Hláska je vytvořena hlavně třením a varování uvedené u výslovnosti klingonského p je vhodné zopakovat i zde.
w obvykle jako w ve slově whisky. 
y jako j ve slově jódlovat nebo maják.
' Apostrof označuje hlásku, která se v češtině často vysloví, ale nenapíše. Je to krátké zastavení hlasivek, lehké přerušení v hrdle mezi dvěma slabikami ehm-ehm či mm-hmm. Stojí-li klingonský apostrof ' na konci slova, samohláska před ním se mnohdy zopakuje velice slabým šepotem, jakoby ozvěnou. Takže klingonské je' (krmit) zní téměř jako je'e, kde je vyslovení prvního e náhle useknuto apostrofem a druhée se sotva slyšitelně zašeptá. Tato velmi silná ozvěna je nejčastěji slyšet, když je mluvčí obzvláště vzrušený nebo rozzuřený.

Zájemcům o co nejdokonalejší klingonskou výslovnost doporučuji, kromě dalších vyhledatelných zdrojů na internetu, stránky Klingonského jazykového institutu, kde kromě podrobného popisu najdou i audio záznam každé klingonské hlásky. 


Být či nebýt - audio záznam klingonského přednesu:

"Být či nebýt" v klingonštině najdete na Youtube v několika verzích. Doporučuji audio poslouchat a zároveň si číst přepis latinkou níže. Tyto audio záznamy poslouží (kromě jiných zdrojů na internetu) jako skvělá ukázka správné klingonské výslovnosti. Svého času jsem to uměl nazpaměť... :-)

Doslovný zpětný překlad do češtiny ukazuje, o kolik byl původní Shakespearův text zpřesněn. Aspoň tedy mně dává tato verze, která jde na dřeň významu, větší smysl, než vyumělkovaná lyrika... (Proto také postupně tvořím vlastní "významovou" verzi Tao-te-tingu.) :-)


KLINGONSKY

taH pagh taHbe'. DaH mu'tlheghvam vIqelnIS.
quv'a', yabDaq San vaQ cha, pu' je SIQDI'? 
pagh, Seng bIQ'a'Hey SuvmeH nuHmey SuqDI',
'ej, Suvmo', rInmoHDI'? Hegh. Qong --- Qong neH ---
'ej QongDI', tIq 'oy', wa'SanID Daw''e' je
cho'nISbogh porghDaj rInmoHlaH net Har. 
yIn mevbogh mIwvam'e' wIruchqangbej.
Hegh. Qong. QongDI' chaq naj. toH, waQlaw' ghu'vam!
HeghDaq maQongtaHvIS, tugh nuq wInajlaH,
volchaHmajvo' jubbe'wI' bep wIwoDDI';
'e' wIqelDI', maHeDnIS. Qugh DISIQnIS,
SIQmoHmo' qechvam. Qugh yIn nI'moH 'oH.

ZPĚTNÝ DOSLOVNÝ PŘEVOD DO ČEŠTINY

Přetrvat či nepřetrvat. Zamyslím se nyní nad touto větou.
Je úctyhodné snášet torpéda a phasery zlého osudu?
Nebo popadnout zbraně a bojovat proti zdánlivému oceánu problémů,
a bojem je ukončit? Zemřít. Spát. Jen spát.
Ve spánku prý končí bolest v srdci
a tisíce problémů, které je nutno překonat.
Máme rozhodně sklon takto život ukončit.
Zemřít. Spát.  A ve spánku snad zdají se sny. To je ta překážka!
O čem ale budou sny ve spánku smrti,
když jsme z našich ramenou setřásli břímě smrtelných?
Při tomto pomyšlení couvneme. Musíme snášet těžkosti,
protože toto pomyšlení nás k tomu vede. Prodlužuje život plný pohrom.


Několik užitečných klingonských frází:

Pro prohloubení znalostí klingonské výslovnosti přidávám několik základních klingonských frází doplněných o fonetickou přibližnou výslovnost:

ČESKY

Ano.
Ne.
Nerozumím.
Není problém!
Co chceš? (místo pozdravu)
Kde je dobrá restaurace?
Kde mi mohou vyčistit boty?

Setkáme se v koktejlovém salónku.
Vždy důvěřuj svým instinktům.
Úspěch!
Bude se na tebe vzpomínat se ctí.
Tvá loď je pramice na odpadky.
Kdy bude voda teplá?
Čtyři tisíce hrdel může být během 
jedné noci proříznuto běžícím mužem.
Pomsta je jídlo, které je 
nejlepší servírovat za studena.
Kde máte čokoládu?

KLINGONSKY

HIja' 
nebo HISlaH
ghobe'
jIyajbe'
qay'be'
nuqneH
nuqDaq 'oH Qe' QaQ'e'
nuqDaq waqwIj 
  vIlamHa'choHmoH
tachDaq maghom
Duj tIvoqtaH
Qapla'
batlh Daqawlu'taH
veQDuj 'oH DujlIj'e'
ghorgh tujchoHpu' bIQ
qaStaHvIS wa' ram
  loS SaD Hugh SIjlaH 
  qetbogh loD
bortaS bIr jablu'DI' reH 
  QaQqu' nay'
nuqDaq yuch Dapol
PŘIBLIŽNÁ VÝSLOVNOST

chi-DŽA,  chiš-LACH
gho-BE
dži-YADŽ-be
kaj-BE
nůk-NECH
NUK-dak och kche KCHAKCH-e
NUK-dak WAK-widž 
  vi-lam-CHA-čoch-moch
TAČ-dak ma-GHOM
dudž ty-VOK-tach
kchap-LA
batl da-KAU-lu-tach
vekch-DUDŽ och DUDŽ-lidž-E
ghorgh TUDŽ-čoch-pu bikch
KAŠ-tach-viš wa ram 
  loš šad chugh ŠIDŽ-lach
  KET-bogh lod
bor-TAŠ bir DŽAB-lu-DI 
rech kchakch-KU naj
NUK-dak juč da-POL

Další užitečné klingonské fráze s výslovností naleznete zde.


Obálka O Tau a ctnosti

E-kniha - dárek pro milovníky nadčasové moudrosti ;-)

Svět se ocitá ve stále větším chaosu. Pro obnovení rovnováhy je třeba jít ke kořenům. Cestu ukazuje taoistická filosofie.

Novou českou verzi základního taoistického kánonu o Tau a ctnosti si můžete zdarma a bez registrace stáhnout ve formátech pdf, mobi a epub:

Formát pdf

Stáhnout
O Tau a ctnosti
ve formátu PDF


Pro čtečky Kindle

Stáhnout
O Tau a ctnosti
ve formátu MOBI

( zip )
Pro čtení v mobilních telefonech a jiných zařízeních
Stáhnout
O Tau a ctnosti
ve formátu EPUB

( zip )
Zpět