Překlady do angličtiny - ceník
ÚvodPřekladyCeníkReferenceKontakt

Ceník překladů


Tabulka uvádí orientační cenu za 1 normostranu (=1800 znaků včetně mezer) překladu v kombinaci angličtina - čeština. Konečnou závaznou cenu za překlad nebo korekturu vám rád vypočtu předem podle odbornosti, formátu, celkového rozsahu a požadovaného termínu překladu, abyste se mohli následně rozhodnout, zda vám cena a navržený termín dodání vyhovují.

TYP PŘEKLADU
POZNÁMKA CENA
obecný
ekonomické texty, webové stránky, jídelní lístky... 300 Kč / ns
literární překlad knih do angličtiny nebo češtiny
dohodou

Kromě překladů pro firmy, univerzity a další instituce se věnuji také cenově zvýhodněným překladům anotací a diplomových prací. Nejsem plátce DPH - nabídnutá cena za překlad se dále nenavyšuje.

Co je normostrana?

Jedna normostrana (ns) obsahuje 1800 znaků včetně mezer (dříve 30 řádků po 60i úhozech na psacím stroji). Normostrana je základním faktorem pro výpočet ceny překladu. Údaje o počtu znaků a počtu slov jsou ve Wordu k dispozici v Počtu slov. Excel funkci počtu slov nemá, proto se veškerý text za účelem zjištění množství přeloženého textu vkopíruje do Wordu. Powerpoint má Počet slov ve statistice souboru. U needitovatelných formátů (obrázky, audio záznamy, naskenované pdf…) vám dám předběžný odhad, přičemž výsledná cena se vypočte až na základě hotového překladu.

Objednávka překladu

Tao-te-ťingObjednávka probíhá většinou e-mailem s uvedením fakturačních údajů. Objednávku potvrdím a sdělím cenu překladu, korektury nebo odhad ceny (konečná cena se u needitovatelných formátů počítá z výsledného rozsahu překladu). Považuji si každé jednotlivé zakázky (zvlášť teď, během ekonomických turbulencí). Překládání mne především baví. Kdybych účtoval přemrštěné ceny, "prodával bych se" mnohem obtížněji. Do kalkulace ale naštěstí promítám i radost z práce na zajímavém projektu a skutečnost, že se při překladech stále něco nového dozvídám. Jak uvádím i v často kladených otázkách, práci si plánuji tak, abych měl na objednanou zakázku dostatek času.

Fakturace překladu
SponzorujiFakturuji na znak přesně (nebo předem odsouhlasenou částku). Splatnost faktury za překlady pro věrné zákazníky je standardně 30 dní, pokud se spolu nedomluvíme na jiné lhůtě. Překládání vyžaduje enormní soustředění a velké množství času - v případě rozsáhlého překladu se na fakturaci domlouvám individuálně (zálohová faktura za překlad, platba za překlad předem v částečné nebo plné výši apod.). Při dlouhodobé překladatelské spolupráci a větších zakázkách se spolu můžeme domluvit na individuálních podmínkách. Část svých příjmů používám na podporu subjektivně vybraných neziskových a charitativních projektů.

Doporučená četba
Několik recenzí vybraných literárních překladů do češtiny nebo angličtiny najdete po kliknutí na jednotlivé obálky. Snažím se takto "nenápadně" přeložené knihy podpořit na internetu.

Lídři jedí poslední O překladu Klingonského slovníku Prodávat je lidské Dvanáct srdcí Překlad nejnovější knihy prof. Stanislava Grofa Továrna na sny překlad knihy Matematika a Mona Lisa Život člověka. Co je podstatou ducha a duše? Odkud čerpají myšlenka a emoce svou nesmírnou sílu posilující či oslabující ducha i lidské tělo? Kde hledat fyzikální podstatu Dobra a Zla? Proč naše technicky vyspělá civilizace plodí tolik násilí, bídy, nemocí, špíny a neznalosti a co s tím může současný člověk dělat — co je smyslem života? Ukázka překladu knihy Od vědy k Bohu
Zákony lásky Osm snů Probuzení včas Nespěchejte Moga 2084 Little Princess Odvaha milovat Alfréd

Překlady knih považuji za svůj soukromý příspěvek české kultuře. Co tak slyším od autorů nebo nakladatelů hledajících překladatele, literární a umělecké díla je do angličtiny málokdo ochoten překládat. Není divu, tyto překlady, mají-li být kvalitní, jsou mimořádně časově náročné a pro překladatele představují skutečnou výzvu. Je nás takových, co jsme ochotni mazlit se při překladu s každým slovem a donekonečna  knihu před vytištěním "pilovat", málo. :-)

Více informací najdete na samostatné stránce o překladech knih do angličtiny a do češtiny.

linka
 Czech presentation blogtao tepenízeknížkySci-fizápisník 3strana 2anglické citátyodkazystrana 4pátá strana
Translations Czech - English