Překlady do angličtiny - ceník
ÚvodPřekladyCeníkReferenceKontakt

Ceny překladů


Ceník nedržím v tajnosti. Tabulka uvádí orientační sazbu za 1 normostranu (=1800 znaků cílového textu včetně mezer) překladu v kombinaci angličtina - čeština. Konečnou závaznou cenu za překlad nebo korekturu vám rád vypočtu předem podle odbornosti, formátu, celkového rozsahu a požadovaného termínu překladu.

SLUŽBA
POZNÁMKA CENA
Angličtina překlad  překlad do/z angličtiny
ekonomické texty, webové stránky, jídelní lístky a další typy textů 250 Kč / ns
Studenti mají slevu  překlad pro studenty anotace, eseje, seminární a diplomové práce
sleva 10%
Korektura angličtiny  korektura angličtiny angličtinu opravuje anglická rodilá mluvčí 100 Kč / ns
Němčina překlad  překlad do/z němčiny (nezištně) zprostředkuji kontakt s výbornou překladatelkou dohodou s ní

Nejsem plátce DPH - nabídnutá cena se dále nenavyšuje.

Překlady knih do angličtiny

Na literárních překladech do angličtiny spolupracuji s kvalifikovanou korektorkou angličtiny a dalšími odborníky, aby byl anglický text po všech stránkách dokonalý. Při překladu pohádek, povídek, románů či odborných publikací nejde jen o to převést jednotlivé věty do cílového jazyka. Je třeba vložit své "srdce". Ten rozdíl je poznat.
Několik obálek knih přeložených do angličtiny:
Zákony lásky Osm snů Moga Alfréd Odvaha milovat Továrna na sny Little Princess Dvanáct srdcí 2084
Překlad může být v britské nebo americké angličtině. Jedná se sice o drobné rozdíly, který nijak nebrání porozumění v ostatních zemích, ale proč rovnou text nevyladit nejvhodnějším způsobem, podle cílového publika? Překlady knih (a následné korektury) jsou časově velice náročné, výsledkem je ale text, který je radost číst a který může jít rovnou do tisku.
Více na samostatné stránce o překladech knih.


Důvěrnost informací

Prodávat je lidskéVeškeré informace získané z poptávaných nebo překládaných textů považuji za naprosto důvěrné a ručím za zachování své mlčenlivosti. S některými společnostmi mám přímo podepsanou dohodu o utajení informací. Na svých stránkách zveřejňuji hlavně takové informace, které jsou zároveň reklamou na mé zákazníky, abych je podpořil. Nic osobního samozřejmě neprozrazuji. V souladu s podmínkami informace nikdy nešířím dál, neboť patří zákazníkovi. Navíc svůj email i počítač v rámci duševní hygieny pravidelně promazávám. Za nějaký čas tedy nenávratně zmizí i uložené emailové zprávy a kopie pracovních souborů. Zákazníky považuji za členy své širší rodiny - což ostatně doporučuje i kniha Prodávat je lidské, kterou jsem přeložil.

Lídři jedí posledníRukama už mi prošlo množství velmi privátní korespondence a dalších překladů, za nimiž jsou nejrůznější lidské příběhy, smutné i krásné. O to důvěrnější vztah  pak se zákazníky mám. Vždy mě potěší, když se na mě někdo obrátí na základě doporučení jiného zákazníka. Co je zajímavé, přibližně třetinu svých nejvěrnějších zákazníků znám osobně - když projížděli Olomoucí, dali vědět a stavili se. Jiní klienti mě zvou, ať je určitě navštívím, až budu mít cestu do jejich kraje. Je příjemné setkat se "naživo" - skutečné vztahy svou kvalitou vysoce převyšují ty virtuální, jak se píše i v nedávno vydané knize Lídři jedí poslední, na kterou jsem také napsal recenzi.

Korektury anglických textů

Korektury angličtinyOdborné překlady a texty určené k publikování zahrnují korekturu rodilou mluvčí. Když mě někdo požádá pouze o korekturu anglického textu, odkazuji jej pro zjednodušení přímo na výbornou anglickou korektorku, se kterou sám úzce spolupracuji. Tato rodilá mluvčí opraví nejen gramatiku a styl, aby text zněl krásně, ale je zvyklá do textu navíc vkládat poznámky a upozornění, pokud ji při opravách zarazí jakákoli nesrovnalost. Více o Pearl Harris je zde.

Objednávka překladu

Tao-te-ťingObjednávka probíhá většinou e-mailem s uvedením fakturačních údajů. Objednávku potvrdím a sdělím cenu překladu, korektury nebo odhad ceny (konečná cena se u needitovatelných formátů počítá z výsledného rozsahu překladu). Další informace o kalkulaci ceny naleznete v často kladených otázkách. Považuji si každé jednotlivé zakázky - v často kladených otázkách zmiňuji, že si na každou objednanou zakázku vždy vyhrazuji dostatek času a svůj čas si dopředu plánuji.

Překládání je pro mě zároveň způsob, jak pomoci zlepšit svět. Nejen krásným překladem, ale zprostředkovaně i jinak - část svých příjmů používám na podporu subjektivně vybraných neziskových a charitativních projektů.

Fakturace překladu
SponzorujiFakturuji na znak přesně (nebo předem odsouhlasenou částku). Splatnost faktury za překlady pro věrné zákazníky je standardně 30 dní, pokud se spolu nedomluvíme na jiné lhůtě.

Překládání vyžaduje enormní soustředění a velké množství času - v případě rozsáhlého překladu se na fakturaci domlouvám individuálně (zálohová faktura za překlad, platba za překlad předem v částečné nebo plné výši apod.).

Neúčtuji příplatky za expresní dodání nebo práci o víkendu. Při dlouhodobé překladatelské spolupráci a větších zakázkách se spolu můžeme domluvit na individuálních podmínkách.
linka
 Czech presentation blogtao tepenízeknížkySci-fizápisník 3strana 2anglické citátyodkazystrana 4pátá strana
Translations Czech - English