Překlady do angličtiny - ceník
ÚvodPřekladyTao-te-ťingZápisníkKontakt

portfolio  |  knihy  |  anotace  |  ceník  |  reference  |  otázky  |  sponzoring

Ceník překladů


Tabulka uvádí orientační cenu za 1 normostranu (=1800 znaků včetně mezer) překladu v kombinaci angličtina - čeština. Konečnou závaznou cenu za překlad nebo korekturu vám rád vypočtu předem podle odbornosti, formátu, celkového rozsahu a požadovaného termínu překladu, abyste se mohli následně rozhodnout, zda vám cena a navržený termín dodání vyhovují.

TYP PŘEKLADU
POZNÁMKA CENA
překlad do/z angličtiny
ekonomické texty, publikace, webové stránky, jídelní lístky... 280 Kč / ns
překlad pro studenty anotace, eseje, seminární a diplomové práce...
220 Kč / ns
překlad literatury cenově zvýhodněné překlady knih na podporu české kultury 180 Kč / ns
korektura ČJ / AJ angličtinu opravuji ve spolupráci s anglickou korektorkou 100 Kč / ns

Nejsem plátce DPH - nabídnutá cena za překlad se již dále nenavyšuje o daň.

Objednávka překladu

Tao-te-ťingObjednávka probíhá většinou e-mailem s uvedením fakturačních údajů. Objednávku potvrdím a sdělím cenu překladu, korektury nebo odhad ceny (konečná cena se u needitovatelných formátů počítá z výsledného rozsahu překladu). Považuji si každé jednotlivé zakázky (zvlášť teď, během ekonomických turbulencí). Překládání mne především baví. Kdybych účtoval přemrštěné ceny, "prodával bych se" mnohem obtížněji. Do kalkulace ale naštěstí promítám i radost z práce na zajímavém projektu a skutečnost, že se při překladech stále něco nového dozvídám. Jak uvádím i v často kladených otázkách, práci si plánuji tak, abych měl na objednanou zakázku dostatek času.

Fakturace překladu
SponzorujiFakturuji na znak přesně (nebo předem odsouhlasenou částku). Splatnost faktury za překlady pro věrné zákazníky je standardně 30 dní, pokud se spolu nedomluvíme na jiné lhůtě. Překládání vyžaduje enormní soustředění a velké množství času - v případě rozsáhlého překladu se na fakturaci domlouvám individuálně (zálohová faktura za překlad, platba za překlad předem v částečné nebo plné výši apod.). Při dlouhodobé překladatelské spolupráci a větších zakázkách se spolu můžeme domluvit na individuálních podmínkách. Překládání je pro mne zároveň způsob, jak pomoci zlepšit svět. Nejen krásným překladem, ale zprostředkovaně i jinak - část svých příjmů používám na podporu subjektivně vybraných neziskových a charitativních projektů.

Důvěrnost poskytnutých informací
Veškeré informace získané z poptávaných nebo překládaných textů považuji za naprosto důvěrné a ručím za zachování své mlčenlivosti. Rukama mi už prošlo množství velmi privátní korespondence a dalších překladů, za nimiž jsou nejrůznější lidské příběhy, smutné i krásné. S některými společnostmi mám přímo podepsanou dohodu o utajení informací. V souladu s podmínkami proto informace nikdy nešířím dál, neboť patří zákazníkovi.
Abych se přiznal, při překladu výročních zpráv, výkazů zisků a ztrát, obchodních nabídek a podobně, mne obsah zajímá pouze co se týče přesného přeložení. :-) Na svých stránkách zveřejňuji hlavně takové informace, které jsou zároveň reklamou na mé zákazníky, abych je podpořil. Nic osobního samozřejmě neprozrazuji.
Navíc svůj email i počítač v rámci duševní hygieny pravidelně promazávám. Za nějaký čas tedy nakonec nenávratně zmizí i pracovní kopie uložená u mne.

linka

cenychválaukázkyknížkySci-fizápisník 3strana 2anglické citátypřekladateléstrana 4pátá stranašestá stranaklingonská příslovívýdělkylatinské citátyklingonštinacitátyněkolik článků nejen o překládánícitáty třetípřeklad anotace diplomové práce
Translations Czech - English