Překlady do angličtiny - ceník
ÚvodPřekladyCeníkReferenceKontakt

Ceník


Tabulka uvádí orientační cenu za 1 normostranu (=1800 znaků cílového textu včetně mezer) překladu v kombinaci angličtina - čeština. Konečnou závaznou cenu za překlad nebo korekturu vám rád vypočtu předem podle odbornosti, formátu, celkového rozsahu a požadovaného termínu překladu.

SLUŽBA
POZNÁMKA CENA
překlad ekonomické texty, webové stránky, jídelní lístky... 250 Kč / ns
korektura
anglické texty opravuje anglická rodilá mluvčí
100 Kč / ns

Kromě zakázek pro firmy, univerzity a další instituce se věnuji také překladům anotací a diplomových prací.
Další informace o kalkulaci ceny naleznete v často kladených otázkách.
Nejsem plátce DPH - nabídnutá cena se dále nenavyšuje.

Fakturace překladu
SponzorujiFakturuji na znak přesně (nebo předem odsouhlasenou částku). Splatnost faktury za překlady pro věrné zákazníky je standardně 30 dní, pokud se spolu nedomluvíme na jiné lhůtě.

Překládání vyžaduje enormní soustředění a velké množství času - v případě rozsáhlého překladu se na fakturaci domlouvám individuálně (zálohová faktura za překlad, platba za překlad předem v částečné nebo plné výši apod.).

Neúčtuji příplatky za expresní dodání nebo práci o víkendu. Při dlouhodobé překladatelské spolupráci a větších zakázkách se spolu můžeme domluvit na individuálních podmínkách.

Korektury anglických textů

Korektury angličtinyOdborné překlady a texty určené k publikování zahrnují korekturu rodilou mluvčí. Když mě někdo požádá pouze o korekturu anglického textu, odkazuji jej pro zjednodušení přímo na výbornou anglickou korektorku, se kterou sám úzce spolupracuji. Tato rodilá mluvčí opraví nejen gramatiku a styl, aby text zněl krásně, ale je zvyklá do textu navíc vkládat poznámky a upozornění, pokud ji při opravách zarazí jakákoli nesrovnalost. Více o Pearl Harris je zde.

Objednávka překladu

Tao-te-ťingObjednávka probíhá většinou e-mailem s uvedením fakturačních údajů. Objednávku potvrdím a sdělím cenu překladu, korektury nebo odhad ceny (konečná cena se u needitovatelných formátů počítá z výsledného rozsahu překladu). Považuji si každé jednotlivé zakázky - v často kladených otázkách zmiňuji, že si na každou objednanou zakázku vždy vyhrazuji dostatek času a svůj čas si dopředu plánuji.

Překládání je pro mě zároveň způsob, jak pomoci zlepšit svět. Nejen krásným překladem, ale zprostředkovaně i jinak - část svých příjmů používám na podporu subjektivně vybraných neziskových a charitativních projektů.


Překlady knih do angličtiny

Na literárních překladech do angličtiny spolupracuji s kvalifikovanou korektorkou angličtiny a dalšími odborníky, aby byl anglický text po všech stránkách dokonalý. Při literárním překladu nejde jen o to převést jednotlivé věty do cílového jazyka. Je třeba vložit své "srdce". Ten rozdíl je poznat.
Několik obálek knih přeložených do angličtiny:
Zákony lásky Osm snů Moga Alfréd Odvaha milovat Továrna na sny Little Princess Dvanáct srdcí 2084
Překlad může být v britské nebo americké angličtině. Jedná se sice o drobné rozdíly, který nijak nebrání porozumění v ostatních zemích, ale proč rovnou text nevyladit nejvhodnějším způsobem, podle cílového publika? Překlady knih (a následné korektury) jsou časově velice náročné, výsledkem je ale text, který je radost číst a který může jít rovnou do tisku.
Více na samostatné stránce o překladech knih.

linka
 Czech presentation blogtao tepenízeknížkySci-fizápisník 3strana 2anglické citátyodkazystrana 4pátá strana
Translations Czech - English