Překlady do angličtiny - ceník
ÚvodPřekladyCeníkReferenceKontakt

Ceník překladů


Tabulka uvádí orientační cenu za 1 normostranu (=1800 znaků cílového textu včetně mezer) překladu v kombinaci angličtina - čeština. Konečnou závaznou cenu za překlad nebo korekturu vám rád vypočtu předem podle odbornosti, formátu, celkového rozsahu a požadovaného termínu překladu, abyste se mohli následně rozhodnout, zda vám cena a navržený termín dodání vyhovují.

SLUŽBA
POZNÁMKA CENA
běžný překlad ekonomické texty, webové stránky, jídelní lístky... 280 Kč / ns
odborný překlad ve spolupráci s odborníky / anglickou korektorkou
350 Kč / ns
korektura
anglické texty opravuje anglická rodilá mluvčí
100 Kč / ns

Kromě zakázek pro firmy, univerzity a další instituce se věnuji také překladům anotací a diplomových prací. Nejsem plátce DPH - nabídnutá cena se dále nenavyšuje. Na literárních překladech do angličtiny spolupracuji s kvalifikovanou korektorkou angličtiny a dalšími odborníky, aby byl výsledný text po všech stránkách dokonalý.

Korektury anglických textů

Korektury angličtinyKdyž mne někdo žádá pouze o korekturu anglického textu, odkazuji jej přímo na anglickou korektorku, se kterou sám úzce spolupracuji. Tato rodilá mluvčí opraví nejen gramatiku a styl, aby text zněl krásně, ale je zvyklá do textu navíc vkládat poznámky a upozornění, pokud ji při opravách zarazí jakákoli nesrovnalost. Což málokterý korektor dělá. Mám s ní výborné zkušenosti a proto ji mohu doporučit. Více o Pearl Harris je zde. Pokud tedy potřebujete zkontrolovat svůj vlastní anglický text nebo překlad, napište jí prosím, jistě Vám vyjde vstříc. Navíc se z opravených anglických vět leccos naučíte - já se o anglických záludnostech a nuancích učím pořád...  :-)

Důvěrnost informací

Prodávat je lidskéVeškeré informace získané z poptávaných nebo překládaných textů považuji za naprosto důvěrné a ručím za zachování své mlčenlivosti. S některými společnostmi mám přímo podepsanou dohodu o utajení informací. Na svých stránkách zveřejňuji hlavně takové informace, které jsou zároveň reklamou na mé zákazníky, abych je podpořil. Nic osobního samozřejmě neprozrazuji. V souladu s podmínkami informace nikdy nešířím dál, neboť patří zákazníkovi. Navíc svůj email i počítač v rámci duševní hygieny pravidelně promazávám. Za nějaký čas tedy nenávratně zmizí i uložené emailové zprávy a kopie pracovních souborů. Zákazníky považuji za členy své širší rodiny - což ostatně doporučuje i kniha Prodávat je lidské, kterou jsem přeložil.

Lídři jedí posledníRukama už mi prošlo množství velmi privátní korespondence a dalších překladů, za nimiž jsou nejrůznější lidské příběhy, smutné i krásné. O to důvěrnější vztah  pak se zákazníky mám. Vždy mě potěší, když se na mě někdo obrátí na základě doporučení jiného zákazníka. Co je zajímavé, přibližně třetinu svých nejvěrnějších zákazníků znám osobně - když projížděli Olomoucí, dali vědět a stavili se. Jiní klienti mě zvou, ať je určitě navštívím, až budu mít cestu do jejich kraje. Je příjemné setkat se "naživo" - skutečné vztahy svou kvalitou vysoce převyšují ty virtuální, jak se píše i v nedávno vydané knize Lídři jedí poslední, na kterou jsem také napsal recenzi.

Objednávka překladu

Tao-te-ťingObjednávka probíhá většinou e-mailem s uvedením fakturačních údajů. Objednávku potvrdím a sdělím cenu překladu, korektury nebo odhad ceny (konečná cena se u needitovatelných formátů počítá z výsledného rozsahu překladu). Považuji si každé jednotlivé zakázky - v často kladených otázkách zmiňuji, že si na každou objednanou zakázku vždy vyhrazuji dostatek času a svůj čas si dopředu plánuji.

Překládání mne především baví. Kdybych účtoval přemrštěné ceny, "prodával bych se" mnohem obtížněji. Do kalkulace ale naštěstí promítám i radost z práce na zajímavém projektu a skutečnost, že se při překladech stále něco nového dozvídám. Odborné překlady a texty určené k publikování zahrnují korekturu rodilou mluvčí (opravu anglického textu lze samozřejmě objednat i samostatně).

Fakturace překladu
SponzorujiFakturuji na znak přesně (nebo předem odsouhlasenou částku). Splatnost faktury za překlady pro věrné zákazníky je standardně 30 dní, pokud se spolu nedomluvíme na jiné lhůtě. Překládání vyžaduje enormní soustředění a velké množství času - v případě rozsáhlého překladu se na fakturaci domlouvám individuálně (zálohová faktura za překlad, platba za překlad předem v částečné nebo plné výši apod.).

Při dlouhodobé překladatelské spolupráci a větších zakázkách se spolu můžeme domluvit na individuálních podmínkách.
Neúčtuji příplatky za expresní dodání nebo práci o víkendu (pracovní dny a víkendy mi stejně tak trochu splývají, jak zmiňuji i v některých článcích na svém "blogu").

Překládání je pro mě zároveň způsob, jak pomoci zlepšit svět. Nejen krásným překladem, ale zprostředkovaně i jinak - část svých příjmů používám na podporu subjektivně vybraných neziskových a charitativních projektů.

Další informace o kalkulaci ceny naleznete v často kladených otázkách.

linka
 Czech presentation blogtao tepenízeknížkySci-fizápisník 3strana 2anglické citátyodkazystrana 4pátá strana
Translations Czech - English