Elektronické bankovnictví
ÚvodPřekladyCeníkReferenceKontakt

Elektronické bankovnictví


Peníze, tento základní kámen lidské civilizace, se vyvíjely postupně. Každá doba měla svůj prostředek směny. Od původní výměny zboží za zboží, což neslo s sebou některé zřejmé problémy (jako nedělitelnost vyměňovaného zboží, nutnost shánět kupce toho co mám a prodejce toho, co potřebuji, přemlouvat druhé atd.), se časem (přesné datum již se asi nedozvíme, ale nejstarší námi nalezené mince pochází z období přibližně 5000 let před naším letopočtem, oblast Mezopotánie) začaly používat  mince z kovu (železo, měď, zlato, stříbro...). Později (Čína, 1000 n.l.) se objevily první papírové peníze ( v Evropě a v Americe to bylo v 18. století). S rozvojem bankovního sektoru se postupně ustupovalo od plateb výhradně v hotovosti, začaly se používat šeky a převody úvěrů. Odtud byl již pouhý krok k zavedení elektronických platebních karet.

Záměrem této práce je shrnutí současného vývoje elektronického bankovnictví, přiblížit existující schémata elektronického platebního styku a jejich vývoj od jednoduchých záznamů vykonaných plateb až po platby prostřednictvím mezinárodní počítačové sítě Internet. Pokusil jsem se vyhnout jakémukoli subjektivnímu hodnocení platebního styku prostřednictvím elektronického bankovnictví. Účelem práce není vyzvedávat konkrétní bankovní či komerční společnosti, použité příklady mají smysl především informativní. Tato studie se pokouší rozebrat tento nový fenomén dnešní doby, srovnat výhody a nevýhody bankovnictví na Internetu, a pokusit se předpovědět, zda tento trend peněžnictví převáží v celosvětovém měřítku a zda může v budoucnosti vytlačit stávající (“materiální“) formy peněz.

Práce si nedělá nárok na úplnost: svět elektronického bankovnictví se neustále mění a s rozvíjející se technologií vznikalí v této oblasti různé vývojové proudy, které mohou značně ovlivnit dosavadní vývoj. Jakákoli studie na dané téma je proto vždy nutně omezena časem svého vzniku.

Všechny hlavní mezinárodní systémy platebních karet vznikly v USA (American Express, Diners Club, MasterCard, VISA). Pouze evropský Eurocard (dnes partner MasterCard) a japonský JCB vznikly mimo ně.

První platební kartu na světě vydala americká telefonní a telegrafní společnost Western Union Telegraph Company již roku 1914. Tuto kartu nabídla zdarma svým zákazníkům, kterým umožňovala telefonovat a zasílat telegramy prostřednictvím svých poboček, a to bez nutnosti okamžitého placení. Držitel této (plechové) karty pak pravidelně dostával výpis provedených služeb a vše platil najednou buď šekem nebo bankovním převodem. Důvodem byla snaha udržet si dobré klienty a přimět je k častějšímu užívání služeb. Zavedení karty bylo úspěšné – tržby společnosti skutečně vzrostly.

Úspěch prvního projektu podnítil další společnosti (telegrafní, železniční a obchodní), aby podobné karty začaly nabízet také. Věrnostní platební karty se staly jedním z prostředků konkurenčního boje. Použití karet však bylo stále vázáno pouze na obchodní síť firmy, která kartu vydala. Průlomem byly až kreditní karty společnosti Dinners Club International, které umožnila zákazníkům bezhotovostně nakupovat ve vybraných obchodech a obchodníkům garantovaly uhrazení útraty
.


Zpět

linka
 Czech presentation blogtao tepenízeknížkySci-fizápisník 3strana 2anglické citátyodkazystrana 4pátá stranamanažermanagementředitelřízenísvobodafinancevedeníšikovnosttechnikapovídáníposlušnostkvalitalídřiprodejklingoni
Translations Czech - English