Kyberměny
ÚvodPřekladyCeníkReferenceKontakt

Elektronické peníze (kyberměny)


Kromě používání platebních karet při platbách na Internetu se některé firmy pokouší zavést přímo elektronické peníze (e-cash). Základní myšlenkou elektronických peněz je, že si zákazník u Kyberbanky koupí určité množství kybernetických peněz (cybercash) . Ty jsou uskladněny na hard disku klientova počítače. Když si chce zákazník něco na internetu koupit, pošle část svých elektronických peněz dotyčnému obchodníkovi, kterému jsou připsány na obchodníkův kybernetický účet. Ten je může buď směnit na hotovost, nechat si je převést na  běžný účet, nebo jimi zaplatit něco jiného (pokud je druhá strana též do systému cybercash zapojena).

Platnost elektronických peněz je pojištěna tím, že každá jednotka má sériové číslo, které je automaticky při každé transakci prověřováno, a tak nemůže být tatáž “mince” použita kupujícím opakovaně. Tato skutečnost však také teoreticky umožňuje vystopovat jednotlivé platby, což je narušením soukromí občanů, a proto je možno posílat (elektronickou bankou potvrzené) peníze v “zalepené obálce” (stejně jako se posílají čísla kreditních karet), aniž by vznikaly záznamy o cestě peněz. Výhodou elektronických peněz je nepoužívání platebních karet, nevýhodou však je, že zákazník si musí elektronické peníze koupit předem a – uskladněny v počítači – tyto peníze nenesou žádný úrok. Proto je zatím o elektronické peníze – přes rozsáhlou propagaci – malý zájem. Lidé dávají přednost platbě prostřednictvím kreditních karet.

Jak vidno, o tom, kam se bude vývoj elektronického bankovnictví ubírat, ještě zdaleka není rozhodnuto. Již dnes se objevují volání po zrušení hotovosti jako takové. Tito vizionáři svá tvrzení dokládají argumenty o tom, že bezhotovostní společnost se bude těšit z mnoha výhod (oproti používání hotovosti), a že fungující propojené systémy v mnohém předčí dosavadní užívání pouze bankovních karet. Užívání hotovosti je prý neefektivní a nákladné (v průměru jeden člověk za život spotřebuje 2 vzrostlé stromy ve formě bankovek, o mincích nemluvě) , umožňuje též daňové úniky a zločinnost. Kdyby byl vytvořen centrální systém, vzniklý spojením mezinárodních bank a počítačové sítě internet, mohla by se objevit zcela nová dimenze obchodu. K tomuto poslednímu kroku (skoku) však ještě mnohé schází. Nejdříve, stejně jako v případě pilotních projektů platebních karet, je třeba, aby byl dostatečně velký zájem. Potom se do projektu zapojí dostatečné množství zákazníků a obchodníků, a náklady budou moci být stlačeny na minimum. Ale do této doby budou pravděpodobně lidé platit některými z výše popsaných způsobů.

Zatímco obchodování po internetu zažívá v USA a Západní Evropě velký rozvoj, v České Republice dosud tolik rozšířené není. Kvůli vysokým poplatkům za připojení a špatné infrastruktuře nedochází k výrazné úspoře času a financí. Nadále také přetrvává (oprávněná) obava zákazníků ze zveřejňování důvěrných informací po síti. Zatímco v USA je možné pomocí bezhotovostních plateb vyřídit celou transakci po internetu a zboží přiveze messenger, u nás je zasíláno na dobírku. Pokud není kupující v okamžiku rozvážky doma, musí jít na poštu, takže čas neušetří.

Přesto se již začíná blýskat na lepší časy. Například konzultantská firma PricewaterhouseCoopers  vyhodnotila webové stránky českých firem jako nejlepší a informačně nejbohatší ve středoevropském regionu. Dalším optimistickým údajem je suma investovaná do rozvoje informačních technologií, která dosáhla v roce 1998 2.5% hrubého národního produktu. V Maďarsku to bylo 2.2, v Polsku a na Slovensku pouhé 1.5% . Výsledkem podle expertů je, že české firmy jsou na celosvětové síti vidět lépe než konkurenti z okolí. Tyto investice České Republice z dlouhodobého hlediska jistě přinesou velké zisky. A po zlepšení bankovních služeb a zabezpečení plateb po internetu budou moci být fungující bankovní systémy bez obtíží včleněny do mezinárodních platebních systémů
.


Zpět

linka
 Czech presentation blogtao tepenízeknížkySci-fizápisník 3strana 2anglické citátyodkazystrana 4pátá stranamanažermanagementředitelřízenísvobodafinancevedeníšikovnosttechnikapovídáníposlušnostkvalitalídřiprodejklingoni
Translations Czech - English