Platební karty
ÚvodPřekladyCeníkReferenceKontakt

Platební karty


Banky začaly vidět v platebních kartách možnost odstranění hotovosti a šeků u svých nejlepších klientů a vybudování nové ziskové oblasti. První bankovní kartu vydala The Franclin National Bank (nyní European American Bank) z New Yorku v roce 1951. Nové příležitosti se chopily i další banky a během několika dalších let nejméně 100 peněžních ústavů vydávalo své platební karty. Původní projekty budování obchodní sítě pro elektronické platební karty však skončily většinou neúspěchem, banky doufaly ve veliké zisky, ale náklady na pořízení potřebné techniky, provoz a reklamu byly do začátku příliš velikou investicí. Použití karet bylo také nadále vázáno na oblast, ve které ta která banka působila.  

Úspěšný byl až projekt společnosti Bank of America, zahájený roku 1958. V roce 1960 začala tato banka spolupráci s ostatními bankami, které všechny vydávaly kartu s logem Bank Americard. Již během prvního roku si kartu pořídilo milión zákazníků a celkový obrat dosáhl 75 miliard dolarů (Před zavedením Bank Americard, v roce 1957, vydalo 27 amerických baank dohromady 754,000 karet a celkový obrat dosáhl 40 milionů dolarů) . Tyto karty již bylo možné použít na celém území Spojených Států. Když v roce 1965 došlo ke vzniku regionálních svazů se zůčtovacími centry, začala se poprvé vytvářet bankovní sít překračující hranice států i světadílů.

V průběhu 70. a 80. let se platební karty rozšířily téměř do všech zemí světa, neboť příkladu amerických bank následovaly společnosti v zahraničí. Dnes jsou platební karty neodmyslitelnou součástí běžného života ve vyspělých zemích, používá je přibližně jedna miliarda lidí, přičemž řada z nich vlastní několik druhů karet. V roce 1997 dosáhl celosvětový obrat těchto systémů částky 2,100 miliard dolarů. Všeobecný trend spěje ke slučování systémů jednotlivých bank a států a k jejich postupnému začlenění do celosvětových systémů, nabízejíce tak větší komfort zákazníkům.

Významným pro další rozvoj platebních karet a automatizaci bankovních služeb bylo zavedení bankomatů. První bankomat byl instalován roku 1967 v Curychu a po vyřešení některých dílčích problémů se následujícího roku rozjela sériová výroba. Bankomaty umožnily vyplatit hotovost držitelům platebních karet kdykoliv - aniž by byli vázáni bankovními hodinami. Postupně začaly vznikat sítě bankomatů jednotlivých bank. Důvody byly zejména odstranění nákladné manipulace s hotovostí a šeky u drobných a středně velkých nákupů, omezení rizika podvodů a zpřístupnění bezhotovostního placení i slabším příjmovým skupinám (mládež, penzisté apod.), neboť každá transakce je bankou ověřena. Použití bankomatu je vázáno na znalost osobního identifikačního kódu PIN (Personal Identification Number) a transakce se ověřuje proti finančním prostředkům klienta a seznamu odcizených a ztracených karet. Provedené transakce byly zaznamenávány na disketu, později začaly být bankovní terminály zapojovány k mezibankovní autorizační centrále prostřednictvím telefonních a datových sítí (on-line). Bankomaty jsou proti poškození nebo loupeži chráněny odolným pláštěm a trezorem chránícím hotovost a bezpečnostní a komunikační modul. Navíc je bankomat (váha až tisíc kilogramů) pevně ukotven.

Koncem 70. let se začaly sítě bankomatů spojovat do regionálních, celostátních a nakonec i mezinárodních sítí. Dnes existují v podstatě jen čtyři systémy: VISA/Plus System, Eurocard/MasterCard/Cirrus, Eurocheque a American Express
.


Zpět

linka
 Czech presentation blogtao tepenízeknížkySci-fizápisník 3strana 2anglické citátyodkazystrana 4pátá stranamanažermanagementředitelřízenísvobodafinancevedeníšikovnosttechnikapovídáníposlušnostkvalitalídřiprodejklingoni
Translations Czech - English