Překladatel nebo agentura
ÚvodPřekladyTao te tingPřeklady knihZápisník

Je lepší být nezávislý překladatel nebo pracovat pro agentury?


Občas mě některý kamarád poprosil, zda bych mu něco nepřeložil, "když jsem vystudoval tu angličtinu". Následně se začali ozývat kamarádi kamarádů. Ohlasy byly pozitivní, dodal jsem si proto odvahy, dal výpověď v zaměstnání, a vytvořil tyto jednoduché webové stránky. Snad mě lidé najdou, až budou potřebovat něco přeložit. Koneckonců, někdo to dělat musí, že ano? :-)

Mnich v zahraděZároveň jsem poslal nabídku spolupráce několika agenturám. Překládání pro agentury má totiž své výhody: Pokud se dobře uvedete, budete mít trvalý přísun zakázek, aniž byste museli investovat čas a peníze do vlastní propagace a navazování přímých vztahů se zákazníky. Překládáte s čistší hlavou, šibeniční termíny od agentur jsou také značně motivující... Řadě překladatelů tento způsob práce naprosto vyhovuje, mají jistotu pravidelného měsíčního příjmu.

Asi po roce jsem se ale ze všech vztahů s agenturami vyvázal. Neměl jsem na ně čas. Navíc to příliš připomínalo zaměstnanecký poměr. Osobně upřednostňuji nezávislost, přímý kontakt se zákazníkem a osobní zpětnou vazbu. Pak vím, že má moje práce smysl.

Začátky nejsou nikdy jednoduché, ale podle mého názoru je zdravější stát sám za sebe a agentury svým nadšením  nepodporovat.
V překladatelské agentuře putuje překlad přes několik monitorů... Zvlášť dnes, když si firmy stále více uvědomují, že překlad přímo od některého překladatele může být kvalitnější a levnější, než by dostali od agentury. Některé agentury se snaží vyždímat ze závislých překladatelů maximum za minimum. Jsou nuceny mezi sebou bojovat cenou (na úkor kvality), ale přitom se fakticky jedna od druhé příliš neliší. Jako nezávislý překladatel si ale můžete budovat vlastní jméno. Kromě toho, překladatelé závislí na agenturách jsou nuceni přijímat na překlad téměř vše a pak se s tím mořit do noci, zatímco na volné noze si můžete vybírat a sám si určujete svůj denní rozvrh. Můžete ignorovat vše, co sám nelíbí a přivítat do svého života pozitivnější jevy. V současné situaci proto má vytíženost zůstává trvale vysoká. Mluví se o krizi, ale já mám spíše dlouhodobou krizi pracovní - firmy se často snaží navázat kontakt přímo s překladatelem a tak jich dost zabloudí i na mé webové stránky (často od nich slyším, že se předtím u některé agentury spálily). Baví mne překládat a díky krokům v předchozích letech si mohu vybírat první, čemu se budu věnovat, ostatní předávám dál. Skupince prověřených překladatelů (dnes jsou to již přátelé) tímto způsobem příležitostně zprostředkovávám práci a fakturaci už si většinou domlouvají sami se zákazníkem.

BasecampPři velkých překladatelských projektech (vyžadujících spolupráci mnoha profesionálů) funguji jako koordinátor celé akce, manažer překladatelského týmu a garant kvality. V takových případech využíváme vynikající službu Basecamp, přes jejíž interní systém si zapojení překladatelé a korektoři navzájem posílají vzkazy a soubory, které jsou součástí jedné velké objednávky. Práce a komunikace díky tomu probíhá v družném duchu a pohodové spolupráci a zkompletovaný překlad je zákazníkovi dodán v domluveném termínu.

Možná rizika spolupráce s agenturami popisuji na stránce Úskalí práce pro agentury. Proto se to sám snažím dělat jinak a kolegům předávám přímé kontakty. Nevedu si evidenci (po předání věc prostě pouštím z hlavy a jsem rád), ale už jsem rozdal zakázky řádově za miliony a zprostředkoval velké množství hodnotných kontaktů. Nepátrám, zda pak od předaných zákazníků spolupracující překladatelé dostávají další zakázky, vím, že často ano, ale jejich další pracovní vztah je již pouze mezi nimi. Působím tak trochu v protisměru uzurpátorských snah agentur, neboť trh "rozmělňuji", když pomáhám kolegům navazovat přímý pracovní vztah s rozličnými zadavateli překladů. "Překladatelé všech zemí, spojte se!" :-)

Jsem jen jeden z mnoha českých překladatelů, návštěvníkům stránek se proto snažím poskytnout větší výběr poskytovatelů překladů.  Během přeedchozích let jsem navázal plodnou spolupráci s řadou šikovných kolegů, které doporučuji dále. Překládám nejrůznější typy textů pro firmy, univerzity, státní instituce, nakladatelství, časopisy a další dobré zákazníky, ale je toho tolik, že je nutné přebytky odhrnovat od sebe. I když mám například zkušenosti s mnoha typy překladů, vyhýbám se technickým a medicínským textům (kterým bych nerozuměl ani česky).
 
Na vysoce náročných překladech do angličtiny spolupracuji s kvalifikovanou korektorkou angličtiny a dalšími odborníky, aby byl výsledný text po všech stránkách dokonalý. Jak uvádím v často kladených otázkách, obvykle překládám nějakou knihu s dlouhodobým termínem, takže na co nemám čas, musí jít pryč. Více jsem napsal na blogu, například v článku Jak efektivně pracovat na počítači.

Část příjmů používám charitativně. Předpokládám, že i některé překladatelské agentury a jiní překladatelé věnují energii bohulibým činnostem, nejsem sám. :-)
linka
 Czech presentation blogtao tepenízeknížkySci-fizápisník 3strana 2anglické citátyodkazystrana 4pátá strana
Translations Czech - English