O překladu Klingonského slovníku
ÚvodPřekladyCeníkReferenceKontakt

Několik vybraných klingonských frází


Pro ty, kteří se chtějí pokusit mluvit klingonsky, aniž by četli popis gramatiky a detailní pravidla výslovnosti tohoto jazyka, je ke každému výrazu připojen zápis přibližné výslovnosti. Všechny hlásky ve sloupci přibližné výslovnosti je možné vyslovovat jako v češtině, pouze gh je měkčí ch, avšak výraznější a zvučnější. Ve víceslabičných slovech jsou přízvučné slabiky napsány velkými písmeny.

Každý, kdo se bude řídit zde uvedenou přibližnou výslovností, bez prostudování správné klingonské výslovnosti popsané v první kapitole tohoto slovníku, by si měl uvědomit, že bude hovořit se silným pozemským přízvukem.ČESKY

KLINGONSKY

PŘIBLIŽNÁ VÝSLOVNOST

Ano.

HIja' nebo HISlaH

chi-DŽA, nebo chiš-LACH

Ne.

ghobe'

gho-BE

Dodělal jsem to! Skončil jsem!

pItlh

pitl

No! Aha! Tak!

toH

toch

Jak se to stalo? Co se děje?

chay'

čaj

Nerozumím.

jIyajbe'

dži-YADŽ-be

Nestarám se.

jISaHbe'

dži-ŠACH-be

Není problém!

qay'be'

kaj-BE

Hovoříš klingonsky?

tlhIngan Hol Dajatlh'a'

TLIngan chol da-džatl-A

Neumím hovořit klingonsky.

tlhIngan Hol vIjatlhlaHbe'

TLIngan chol vi-DŽATL-lach-BE

Kde je dobrá restaurace?

nuqDaq 'oH Qe' QaQ'e'

NUK-dak och kche KCHAKCH-e

Kde je koupelna?

nuqDaq 'oH puchpa''e'

NUK-dak och puč-PA-e

Kolik nám zbývá paliva?

nIn 'ar wIghaj

nin ar wi-GHADŽ

Neudělám to! Neprovedu!

Qo'

kcho

Nakrmte ho!

yIje'

ji-DŽE

Máš pravdu.

bIlugh

bi-LUGH

Vyrušuji tě?

qaSuj'a'

ka-šudž-A

To není má chyba.

pIch vIghajbe'

pič vi-ghadž-BE

Můj chronometr se zastavil.

tlhaqwIj chu'Ha'lu'pu'

TLAK-widž ču-CHA-lu-pu

Motor se přehřívá.

tujqu'choH QuQ

tudž-KU-čoch kchukch

Kde mi mohou vyčistit boty?

 

nuqDaq waqwIj

  vIlamHa'choHmoH

NUK-dak WAK-widž

  vi-lam-CHA-čoch-moch

Bude to bolet?

'oy''a'

oj-A

Přeneste mne na palubu.

HIjol

chi-DŽOL

Aktivujte transportní paprsek.

jol yIchu'

džol ji-ČU

Vzdej se, nebo zemři!

bIjeghbe'chugh vaj bIHegh

bi-džegh-BE-čugh vadž bi-CHEGH

Setkáme se v koktejlovém salónku.

tachDaq maghom

TAČ-dak ma-GHOM

Tvůj nos je lesklý.

boch ghIchraj

boč GHIČ-radž

Vždy důvěřuj svým instinktům.

Duj tIvoqtaH

dudž ty-VOK-tach

Tady jsou Klingoni.

naDev tlhInganpu' tu'lu'

na-DEV tlingan-PU TU-lu

Neříkej mu/jí!

yIja'Qo'

ji-dža-KCHO

Pojď sem!

HIghoS

chi-GHOŠ

Jdi do vězení.

bIghHa'Daq yIghoS

bigh-CHA-dak ji-GHOŠ

Zobrazte ho.

yIHotlh

ji-CHOTL

To je nešťastné.

Do'Ha'

do-CHA

Rozumím. Pochopeno.

jIyaj

dži-JADŽ

Úspěch!

Qapla'

kchap-LA

Bude se na tebe vzpomínat se ctí.

batlh Daqawlu'taH

batl da-KAU-lu-tach

Zvíře!

Ha'DIbaH

CHA-di-bach

Tady se nic neděje.

naDev qaS wanI' ramqu'

na-DEV kaš wa-NI ram-KU

(Je to) pochopeno?

yaj'a'

jadž-A

Tvá loď je pramice na odpadky.

veQDuj 'oH DujlIj'e'

vekch-DUDŽ och DUDŽ-lidž-E

Bolí mne hlava.

jIwuQ

dži-WUKCH

Pospěš si!

tugh

tugh

Velmi dobře!

majQa'

maj-KCHA

Co chceš? (pozdrav)

nuqneH

nuk-NEH

OK. V pořádku.

lu' nebo luq

lu nebo luk

Kdy bude voda teplá?

ghorgh tujchoHpu' bIQ

ghorgh TUDŽ-čoch-pu bikch

Je tohle sedadlo obsazené?

quSDaq ba'lu''a'

KUŠ-dak BA-lu-a

Nemohu najít svůj komunikátor.

QumwI'wIj vItu'laHbe'

kchum-WI-widž vi-TU-lach-BE

Tato helmice ti padne.

Du'IHchoHmoH mIvvam

du-ICH-čoch-moch MIV-vam

Potřebuješ odpočinek.

bIleSnIS

bi-LEŠ-niš

Zaplať nyní!

DaH yIDIl

dach ji-DIL

Čtyři tisíce hrdel může být během

jedné noci proříznuto běžícím mužem.

 

qaStaHvIS wa' ram

 loS SaD Hugh SIjlaH

qetbogh loD

KAŠ-tach-viš wa ram

loš šad chugh ŠIDŽ-lach

KET-bogh lod

Pomsta je jídlo, které je

nejlepší servírovat za studena.

bortaS bIr jablu'DI' reH

  QaQqu' nay'

bor-TAŠ bir DŽAB-lu-DI

rech kchakch-KU naj

Kolik za to chceš?

 

Dochvetlh DIlmeH Huch

 'ar DaneH

DOČ-vetl DIL-mech chuč

ar da-NECH

Jsem ztracen.

 

jIHtaHbogh naDev vISovbe'

 

DŽICH-tach-bogh na-DEV vi-šov-BE

Tohle nemohu jíst.

Dochvetlh vISoplaHbe'

DOČ-vetl vi-ŠOP-lach-BE

Tohle nemohu pít.

Dochvetlh vItlhutlhlaHbe'

DOČ-vetl vi-TLUTL-lach-BE

Jdi pryč!

naDevvo' yIghoS

na-dev-VO ji-GHOŠ

Co dělám s tímto? (tj. Jak toto použiji?)

chay' Dochvam vIlo'

čaj DOČ-vam vi-LO

Co dělám s tímto? (tj. Kam tohle dám?)

nuqDaq Dochvam vIlan

NUK-dak DOČ-vam vi-LAN

Nikdy jsem ho/ji předtím neviděl.

not vIleghpu'

not vi-LEGH-pu

Já to neudělal.

vIta'pu'be'

vi-TA-pu-BE

Já tam nebyl.

pa' jIHpu'be'

pa DŽICH-pu-BE

Vypadáš strašně.

(tj. Vypadáš nezdravě.)

bIpIvHa'law'

 

bi-piv-CHA-lau

 

Vypadáš strašně. (tj. Jsi velmi ošklivý.)

bImoHqu'

bi-moch-KU

Ty lžeš.

bInep

bi-NEP

Buď zticha! (tj. ztiš se!)

yItamchoH

ji-TAM-čoch

Buď zticha! (tj. Nemluv!)

yIjatlhQo'

ji-džatl-KCHO

Zmlkni! (tj. Přestaň mluvit!)

bIjatlh 'e' yImev

bi-DŽATL e ji-MEV

Kde spím?

nuqDaq jIQong

NUK-dak dži-KCHONG

Kouše to?

chop'a'

čop-A

Přečteš si můj rukopis?

ghItlh vIghItlhta'bogh DalaD'a'

ghitl vi-GHITL-ta-bogh da-lad-A

Kde máte čokoládu?

nuqDaq yuch Dapol

NUK-dak juč da-POLSouvisející témata: Jak jsem překládal klingonský slovníkpopis klingonské výslovnosti, dále výběr inspirativních klingonských rčení a článek o klingonštině, jehož obsahu jsem jakožto "expert" přispěl :-)Přečtěte si i další recenze:

Prodávat je lidské O překladu Klingonského slovníku Ukázka překladu knihy Od vědy k Bohu Tacho Little Princess Bílý dalmatin Život člověka. Co je podstatou ducha a duše? Odkud čerpají myšlenka a emoce svou nesmírnou sílu posilující či oslabující ducha i lidské tělo? Kde hledat fyzikální podstatu Dobra a Zla? Proč naše technicky vyspělá civilizace plodí tolik násilí, bídy, nemocí, špíny a neznalosti a co s tím může současný člověk dělat — co je smyslem života? překlad knihy Matematika a Mona Lisa
Překlad nejnovější knihy prof. Stanislava Grofa O Alfrédu Justitzovi Tao-te-ťing česky Probuzení včas Lídři jedí poslední překlad knihy o architektuře Revoluce vědomí Moje vlastní sci-fi


Zpět

linka
 Czech presentation blogtao tepenízeknížkySci-fizápisník 3strana 2anglické citátyodkazystrana 4pátá stranašestá stranaklingonská příslovívýdělkylatinské citátyklingonštinacitátyněkolik článků nejen o překládánícitáty třetípřeklad anotace diplomové práce
Translations Czech - English