Překlady do angličtiny od překladatele
Překlady od překladatelePřeklady knihCeny překladůReference překladateleBlog

Několik základních klingonských frází


Klingonština je oficiální jazyk Klingonské říše. Po dlouhou dobu bylo pouze několik ne-Klingonů schopno získat dostatek informací o tomto jazyce potřebných k tomu, aby se mohli zapojit do srozumitelné konverzace s Klingony. Nedávno však byla, s pomocí Rady federace pro vědecký výzkum, odsouhlasena studie, jejímž účelem bylo zaznamenání a analyzování jazyka a kultury Klingonů s konečným cílem připravit encyklopedii i vyučovací materiály.

Klingonský slovník - učebnice a slovník klingonštinyKlingonský slovník, jehož překlad z angličtiny vznikl v Olomouci, vydalo roku 2008 nakladatelství Triton v Praze. Slovník je rozdělen do dvou hlavních částí: krátký popis gramatiky a samotný slovník. Popis gramatiky je zamýšlen jako nástin klingonské gramatiky, její přiblížení, nikoli kompletní detailní rozbor. Měl by však umožnit čtenáři poskládat klingonská slova akceptovatelným způsobem.

V současnosti je česko-klingonský slovník již zcela vyprodán; občas se dá sehnat výtisk z druhé ruky na Trhu knih nebo v Databázi knih, k dispozici zůstává ke stažení ve formátu pdf i na portálech
uložto a scribd.


Klingonština má množství dialektů. Pouze jeden z dialektů je prezentován v tomto slovníku, a to dialekt současného klingonského císaře. Když byl v historii klingonský císař z jakéhokoli důvodu vyměněn, často se stávalo, že nový císař hovořil jiným dialektem. Dialekt nového císaře se pak stal dialektem oficiálním.

Klingoni, kteří nemluví oficiálním dialektem, jsou považováni buď za hloupé nebo podvratné. Obvykle jsou nuceni vykonávat úkoly, které ti, kteří oficiálním dialektem hovoří, považují za nechutné. Většina Klingonů se proto snaží mluvit plynně několika dialekty. Některé dialekty se liší od dialektu uveřejněného v tomto slovníku pouze lehce. Rozdíly bývají ve slovní zásobě (například výraz čelo se liší téměř v každém dialektu) a ve výslovnosti některých hlásek. Na druhou stranu se některé dialekty od současného oficiálního dialektu liší do té míry, že ti, kdo těmito dialekty hovoří, mají značné obtíže v komunikaci s momentálním vládním establishmentem.


Obálka O Tau a ctnosti

E-kniha - dárek pro milovníky nadčasové moudrosti ;-)

Svět se ocitá ve stále větším chaosu. Pro obnovení rovnováhy je třeba jít ke kořenům. Cestu ukazuje taoistická filosofie.

Novou českou verzi Tao-te-ťingu si můžete zdarma a bez registrace stáhnout ve formátech pdf, mobi a epub:

Formát pdf

Stáhnout
O Tau a ctnosti
ve formátu PDF


Pro čtečky Kindle

Stáhnout
O Tau a ctnosti
ve formátu MOBI

( zip )
Pro čtení v mobilních telefonech a jiných zařízeních
Stáhnout
O Tau a ctnosti
ve formátu EPUB

( zip )


Související témata: Popis klingonské výslovnostivýběr inspirativních klingonských rčení a článek o vzniku česko-klingonského slovníku.

Pro ty, kteří se chtějí pokusit mluvit klingonsky, aniž by četli popis gramatiky a detailní pravidla výslovnosti tohoto jazyka, je ke každému výrazu připojen zápis přibližné výslovnosti. Všechny hlásky ve sloupci přibližné výslovnosti je možné vyslovovat jako v češtině. Ve víceslabičných slovech jsou přízvučné slabiky napsány velkými písmeny.


ČESKY

KLINGONSKY

PŘIBLIŽNÁ VÝSLOVNOST

Ano.

HIja' nebo HISlaH

chi-DŽA, nebo chiš-LACH

Ne.

ghobe'

gho-BE

Dodělal jsem to! Skončil jsem!

pItlh

pitl

No! Aha! Tak!

toH

toch

Jak se to stalo? Co se děje?

chay'

čaj

Nerozumím.

jIyajbe'

dži-YADŽ-be

Nestarám se.

jISaHbe'

dži-ŠACH-be

Není problém!

qay'be'

kaj-BE

Hovoříš klingonsky?

tlhIngan Hol Dajatlh'a'

TLIngan chol da-džatl-A

Neumím hovořit klingonsky.

tlhIngan Hol vIjatlhlaHbe'

TLIngan chol vi-DŽATL-lach-BE

Kde je dobrá restaurace?

nuqDaq 'oH Qe' QaQ'e'

NUK-dak och kche KCHAKCH-e

Kde je koupelna?

nuqDaq 'oH puchpa''e'

NUK-dak och puč-PA-e

Kolik nám zbývá paliva?

nIn 'ar wIghaj

nin ar wi-GHADŽ

Neudělám to! Neprovedu!

Qo'

kcho

Nakrmte ho!

yIje'

ji-DŽE

Máš pravdu.

bIlugh

bi-LUGH

Vyrušuji tě?

qaSuj'a'

ka-šudž-A

To není má chyba.

pIch vIghajbe'

pič vi-ghadž-BE

Můj chronometr se zastavil.

tlhaqwIj chu'Ha'lu'pu'

TLAK-widž ču-CHA-lu-pu

Motor se přehřívá.

tujqu'choH QuQ

tudž-KU-čoch kchukch

Kde mi mohou vyčistit boty?

 

nuqDaq waqwIj

  vIlamHa'choHmoH

NUK-dak WAK-widž

  vi-lam-CHA-čoch-moch

Bude to bolet?

'oy''a'

oj-A

Přeneste mne na palubu.

HIjol

chi-DŽOL

Aktivujte transportní paprsek.

jol yIchu'

džol ji-ČU

Vzdej se, nebo zemři!

bIjeghbe'chugh vaj bIHegh

bi-džegh-BE-čugh vadž bi-CHEGH

Setkáme se v koktejlovém salónku.

tachDaq maghom

TAČ-dak ma-GHOM

Tvůj nos je lesklý.

boch ghIchraj

boč GHIČ-radž

Vždy důvěřuj svým instinktům.

Duj tIvoqtaH

dudž ty-VOK-tach

Tady jsou Klingoni.

naDev tlhInganpu' tu'lu'

na-DEV tlingan-PU TU-lu

Neříkej mu/jí!

yIja'Qo'

ji-dža-KCHO

Pojď sem!

HIghoS

chi-GHOŠ

Jdi do vězení.

bIghHa'Daq yIghoS

bigh-CHA-dak ji-GHOŠ

Zobrazte ho.

yIHotlh

ji-CHOTL

To je nešťastné.

Do'Ha'

do-CHA

Rozumím. Pochopeno.

jIyaj

dži-JADŽ

Úspěch!

Qapla'

kchap-LA

Bude se na tebe vzpomínat se ctí.

batlh Daqawlu'taH

batl da-KAU-lu-tach

Zvíře!

Ha'DIbaH

CHA-di-bach

Tady se nic neděje.

naDev qaS wanI' ramqu'

na-DEV kaš wa-NI ram-KU

(Je to) pochopeno?

yaj'a'

jadž-A

Tvá loď je pramice na odpadky.

veQDuj 'oH DujlIj'e'

vekch-DUDŽ och DUDŽ-lidž-E

Bolí mne hlava.

jIwuQ

dži-WUKCH

Pospěš si!

tugh

tugh

Velmi dobře!

majQa'

maj-KCHA

Co chceš? (pozdrav)

nuqneH

nuk-NEH

OK. V pořádku.

lu' nebo luq

lu nebo luk

Kdy bude voda teplá?

ghorgh tujchoHpu' bIQ

ghorgh TUDŽ-čoch-pu bikch

Je tohle sedadlo obsazené?

quSDaq ba'lu''a'

KUŠ-dak BA-lu-a

Nemohu najít svůj komunikátor.

QumwI'wIj vItu'laHbe'

kchum-WI-widž vi-TU-lach-BE

Tato helmice ti padne.

Du'IHchoHmoH mIvvam

du-ICH-čoch-moch MIV-vam

Potřebuješ odpočinek.

bIleSnIS

bi-LEŠ-niš

Zaplať nyní!

DaH yIDIl

dach ji-DIL

Čtyři tisíce hrdel může být během

jedné noci proříznuto běžícím mužem.

 

qaStaHvIS wa' ram

 loS SaD Hugh SIjlaH

qetbogh loD

KAŠ-tach-viš wa ram

loš šad chugh ŠIDŽ-lach

KET-bogh lod

Pomsta je jídlo, které je

nejlepší servírovat za studena.

bortaS bIr jablu'DI' reH

  QaQqu' nay'

bor-TAŠ bir DŽAB-lu-DI

rech kchakch-KU naj

Kolik za to chceš?

 

Dochvetlh DIlmeH Huch

 'ar DaneH

DOČ-vetl DIL-mech chuč

ar da-NECH

Jsem ztracen.

 

jIHtaHbogh naDev vISovbe'

 

DŽICH-tach-bogh na-DEV vi-šov-BE

Tohle nemohu jíst.

Dochvetlh vISoplaHbe'

DOČ-vetl vi-ŠOP-lach-BE

Tohle nemohu pít.

Dochvetlh vItlhutlhlaHbe'

DOČ-vetl vi-TLUTL-lach-BE

Jdi pryč!

naDevvo' yIghoS

na-dev-VO ji-GHOŠ

Co dělám s tímto? (tj. Jak toto použiji?)

chay' Dochvam vIlo'

čaj DOČ-vam vi-LO

Co dělám s tímto? (tj. Kam tohle dám?)

nuqDaq Dochvam vIlan

NUK-dak DOČ-vam vi-LAN

Nikdy jsem ho/ji předtím neviděl.

not vIleghpu'

not vi-LEGH-pu

Já to neudělal.

vIta'pu'be'

vi-TA-pu-BE

Já tam nebyl.

pa' jIHpu'be'

pa DŽICH-pu-BE

Vypadáš strašně.

(tj. Vypadáš nezdravě.)

bIpIvHa'law'

 

bi-piv-CHA-lau

 

Vypadáš strašně. (tj. Jsi velmi ošklivý.)

bImoHqu'

bi-moch-KU

Ty lžeš.

bInep

bi-NEP

Buď zticha! (tj. ztiš se!)

yItamchoH

ji-TAM-čoch

Buď zticha! (tj. Nemluv!)

yIjatlhQo'

ji-džatl-KCHO

Zmlkni! (tj. Přestaň mluvit!)

bIjatlh 'e' yImev

bi-DŽATL e ji-MEV

Kde spím?

nuqDaq jIQong

NUK-dak dži-KCHONG

Kouše to?

chop'a'

čop-A

Přečteš si můj rukopis?

ghItlh vIghItlhta'bogh DalaD'a'

ghitl vi-GHITL-ta-bogh da-lad-A

Kde máte čokoládu?

nuqDaq yuch Dapol

NUK-dak juč da-POL


Každý, kdo se bude řídit zde uvedenou přibližnou výslovností, bez prostudování správné klingonské výslovnosti, by si měl uvědomit, že bude hovořit se silným pozemským přízvukem.

Pro vnitřní a mezigalaktickou komunikaci akceptovala klingonská vláda, spolu s většinou ostatních vlád, jako lingua franca angličtinu. Všeobecně se angličtinu učí pouze Klingoni z vyšších tříd (včetně vyšších vládních úředníků a vojenských důstojníků). Výsledkem je, že angličtina získala dvě dodatečné funkce v klingonské společnosti. Zaprvé se používá jako znak úrovně nebo postavení. Klingoni, kteří anglicky umí, ji používají mezi sebou, aby ukázali svou vzdělanost a prezentovali své postavení ve společnosti všem, kteří náhodou poslouchají. Zadruhé se angličtina používá v situacích, kdy je nutné udržet sluhy, vojáky nebo lid neinformované. Takže velící důstojník na klingonské lodi mluví při udílení rozkazů posádce často klingonský, ale zvolí angličtinu, když bude diskutovat s důstojníky. Na druhou stranu může Klingon použít klingonštinu v přítomnosti ne-Klingonů, a tím jim zabrání v pochopení, co se děje. Toto užití klingonstiny se jeví jako velice efektivní.

kli_hamlet.jpgJe nutné mít na paměti, že ačkoliv pravidla striktně říkají „vždy" a „nikdy", když se klingonsky hovoří, stává se, že se tato pravidla občas poruší. Jinými slovy, uvedená pravidla shrnují vše, na čem se klingonští gramatici shodují jako na „nejlepší" klingonštině. Vzhledem k tomu, že výzkum dosud nebyl ukončen, je tento slovník poněkud omezen šíří záběru. Existuje určitě více slov než ta, která jsou zde uvedena. Ve slovníku nejsou zastoupeny zejména tři konkrétní skupiny slov: vědecká terminologie, slova pro místní nástroje, zvyky, flóru a faunu, a slovní zásoba týkající se jídla.

Termíny související s různými vědeckými obory jsou předmětem zvláštní studie, v současnosti se připravuje zpráva o jejích výsledcích. Klingonská slova pro tradiční nástroje a staré zvyky jsou obtížně přeložitelná. V současnosti rovněž není snadné porozumět názvům místních rostlin a zvířat. Tyto otázky budou plně vyjasněny v připravované Klingonské encyklopedii. Názvy jídel chybí z důvodu omezených zdrojů, vyskytly se totiž problémy s náborem dobrovolníků, kteří by se zajímali o studium klingonských stravovacích zvyků. Dokud nebude tento výzkum uskutečněn, není vhodné, aby byl zveřejňován seznam slov, jejichž význam nebyl dosud plně pochopen. Slovník se bude nepochybně dále rozrůstat v závislosti na tom, jak se budou shromažďovat další údaje.

Dokonce v tomto brzkém stadiu se však objevují jisté zákonitosti. Například neexistují žádná slova pro pozdrav, jako ahoj, jak se máš, dobré ráno apod. Zdá se, že tato slova a fráze klingonština prostě vůbec nezná. Když se potkají dva Klingoni (vyjma případů, kdy je chování předepsáno vojenským protokolem), pokud je vůbec řečeno něco ve smyslu zahájení rozhovoru, je to výraz, který lze nejlépe přeložit jako „Co chceš?". Na rozdíl od většiny lidí, kteří začínají konverzaci pozdravy, dotazy na zdraví účastníků rozhovoru a poznámkami o počasí, Klingoni mají tendenci začít rozhovor jednoduše konstatováním hlavních bodů. Ačkoli jsou Klingoni na svůj jazyk hrdí a často se zapojují do dlouhých diskuzí o jeho výrazovosti a kráse, nepovažují ho za praktický v komunikaci mimo Klingonskou říši.


Příjemné samostudium! ;-)


Zpět