Knihy přeložené do angličtiny

Občas si pro radost přeložím do češtiny nebo angličtiny zajímavou knihu, případně diplomovou práci. Autoři nebo nakladatelé si u mne objednávají překlad literárních a uměleckých děl do angličtiny, zdá se, že není snadné někoho sehnat. Někdy se autoři ptají, zda mohou knihu posílat během práce, ale to se jim obvykle snažím rozmluvit. Myslím, že jednodušší bude začít třeba za půl roku, za rok - rovnou až s dokončenou knihou - aspoň bude vše ucelené přesně tak, jak má být.

Ale pokud Vám to tak bude vyhovovat, můžete mi samozřejmě hotové části posílat na překlad i postupně - s některými autory jsem již takto úspěšně spolupracoval. Například nyní "synchronně" překládám do angličtiny fascinující knihu o synchronicitě, kterou postupně píše Kamil Novotný. Jeho webové stránky jsou synchromysl.blogspot.cz - nechoďte na ně, pokud nejste připraveni poodhalit závoj zakrývající "realitu za realitou". Když už jsme u psaní knih - také mám v "šuplíku" rozepsaný román. Zárodek mé velké sci-fi ságy najdete zde: Svět za 1000 let. :-)

Co se týče prodejů přeložených knih v zahraničí, nemám od autorů přesná čísla, ale co vím, z překladů knih do angličtiny:
4 knihy o architektuře vyšly v ČR v papírové formě za podpory různých fondů
1 knihu (Dům) autor vydal tiskem soukromě na Knihovnicka.cz a doufá, že přes agenturu Dalia s ní prorazí i ve světě.
5 cestopisů je k dispozici jako ebook na Amazonu, autor to nedělá pro zisk, ale spíš pro radost sobě a svým příznivcům
1 knihu pro děti (Malá) autor právě rozesílá jako ebook nakladatelům s nabídkou publikování.
1 knihu pohádek (Gábina a víla Jasenka) autorka vydá soukromě ve Francii, kde žije
1 (Život člověka) je k dispozici na iBookstore, v plánu je knižní vydání
1 (Nespěchejte do rakve – čerstvě dokončena) autor plánuje vydat jako eknihu a k tomu i jako papírovou knihu.

Několika autorům pomáhám s marketingem v zahraničí, starám se jim o komunikaci se zákazníky.

Do angličtiny jsem přeložil:
Michal Čagánek: The Little Princess (Malá) - viz samostatná stránka
Barnabáš Bartl: Bez prvního není obrazu druhého - viz samostatná stránka
Jiří Bína: Cycling Eastern Canada and the USA
Pavla Nováková: 10 kroků k sebepřijetí (ebook)
Michael Moder: Ovládáni strachem
Jiří Marcela: The Life of Man (Život člověka) - viz samostatná stránka
Tomáš Kašpar: Nespěchejte do rakve
Architektura mimo centra
Jaroslava Votrubová: Pozorovatelé světa
Jiří Bína: Cycling South America (Zápisky cestovatele z cest po Jižní Americe)
Kamila Šecová: Gábina a víla Jasenka
Jan Bočan 
Jiří Bína: Cycling Mexico (Zápisky neobyčejného cestovatele z Mexika)
Jan Kameníček: In the House (Dům)
Jiří Bína: Cycling Southern Africa (Zápisky cyklotrampa z cest po Jižní Africe)
Architektura a víno ve střední Evropě

Kniha o Alfrédu JustitzoviO mně už touto dobou naštěstí ví několik nakladatelství a oslovují mne i jednotlivci, kteří chtějí své dílo vydat také anglicky. Například v současnosti se věnuji překladu knihy o odkazu malíře Alfréda Justitze. První díl (Já Alfréd) postihuje malířovu životní pouť se všemi útrapami které ho stíhaly, jedna za druhou. Román je psán dramatickou formou vlastního vyprávění a vzpomínání na rozhodující události v životě. Druhý díl (Obraz nese svědectví) pojednává o příčinách a okolnostech vzniku jeho pro něj zásadního díla Jákob, Ráchel a Lea. Třetí kniha volné trilogie, kterou aktuálně překládám (Bez prvního není obrazu druhého), nese podtitul "Zpráva o stavu korporace jménem Svět k 1.1.2015". Pojednává o jakési závěti Alfréda Justitze. Náhodný kupec malířova obrazu začíná dávat smysl spleti minipříběhů tohoto prapodivného dědictví. Protože je třetí díl "nejakčnější" a nabízí pozoruhodné historické reflexe (budící pozornost i v německých kruzích), odkazy a náhledy do budoucna, nakladatel rozhodl, že bude do angličtiny přeložen jako první.

Překlad knihy do angličtiny může být v britské nebo americké angličtině. Jedná se sice o drobné rozdíly, který nijak nebrání porozumění v ostatních zemích, ale proč rovnou text nevyladit nejvhodnějším způsobem? Rodilá korektorka, se kterou na překladech knih do angličtiny úzce spolupracuji, je Britka, ale dcera se jí provdala do USA, kde ji často navštěvuje. Je si tak dobře vědoma nuancí mezi oběma “angličtinami” a přitom má v sobě pevně zakořeněnou gramatiku, což je ideální kombinace. Za posledních cca 7 let jsem spolupracoval s několika rodilými korektory, ale ona je nejlepší, má skutečně cit pro jazyk a textům se pečlivě věnuje. Zatím byli zákazníci nadšeni.

Kontroly překladů knih do angličtiny jsou časově velice náročné, výsledkem je ale text, který je radost číst a který může jít rovnou do tisku. Úplně na konci zapojuji do kontrol i svou manželku: Celou českou knihu mi čte nahlas, zatímco já ji čtu “simultánně” anglicky (je to pořád rychlejší, než přeskakovat očima mezi dvěma jazykovými verzemi), pro naprostou jistotu, že během diskuzí s paní korektorkou nedošlo ke zkreslení některého významu nebo k nějakému opomenutí či přehlédnutí. Například román Michala Čagánka, Malá, je poměrně útlá kniha, četli jsme ji před odevzdáním pouze 2 dny. Zato například Život člověka od Jiřího Marcely jsme tímto způsobem kontrolovali přibližně měsíc, neboť se jednalo o 700 stran (alternativně) vědeckého textu. Naštěstí s námi měl autor svatou trpělivost. :-)

Dostal jsem otázku: Přeložil byste mou knihu, aniž byste byl uveden jako překladatel, tedy jako bych byl překladatelem já?
V utajení mého příspěvku nevidím problém (jeden z autorů mne už také "utajil"). Překládání mne baví a jsem rád, když pracuji na zajímavém projektu, ale beru to tak, že majitelem překladu je výhradně klient nebo autor, který udělal tento "krok víry" a ze svého investoval nemalou částku, aby se pokusil prorazit na světovém trhu. Mým cílem je překládat texty, při nichž se něco nového dozvím. Uvedení mého jména (nebo jména anglické korektorky v případě překladů knih do angličtiny) je tedy podružný detail...

Překlady knih účtuji zcela minimální, téměř symbolickou sazbou, kterou raději ani neuvádím v ceníku, aby ji po mně pak firmy nechtěly. :-) Zohledňuji, že se při překladu zároveň hodně dozvím. Další výhodou při překladu knihy pro mne je, že mám práci zajištěnou dlouho dopředu. Jsem jen drobný překladatel a doba je nejistá...

Je pravda, že při překladu větší knihy (jejíž překlad si vyžádá třeba i několik měsíců) celková částka za překlad není malá. Například za nedávno přeloženou knihu jsem účtoval 15 tisíc (z toho 5 tisíc dostala paní korektorka). To už stojí za zvážení, zda se investice do překladu vůbec vyplatí, kolik lvýtisků je třeba prodat pro vyrovnání nákladů.

Samozřejmě se snažím vyjít s cenou za literární překlad vstříc - překlad knih je pro mne "vedlejšák" k dobře placeným (zato ale urgentnějším) překladům pro firmy.


Jistou duchovně zaměřenou knihu jsem například přeložil pro jednu charitu zadarmo, jinou knihu zase výměnou za "nekřesťanských" 10% z budoucích prodejů za první dva roky (vydělal jsem na tom :-) ), takže to pro začínajícího spisovatele nebyla do začátku příliš velká vstupní investice. Uzavřel jsem i jiné typy dohod, aby se dílo mohlo uskutečnit.

Více zákulisních informací k literárním překladům je také na stránce o překládání knih do češtiny.


anglické citátyEfektivitaPenízepřekládáníSci-fiúvahypřekladateléenglishagenturyzápisníkblogvýhodyseznamknížkysoběstačnosttao te ting