Peter Russell: Od vědy k Bohu

Russell Překlad knihy o zkoumání podstaty vědomí a povahy reality. Kniha nabízí syntézu mystiky a vědy. Autor čerpá jak z tradic dávných i současných civilizací, nejnovějších vědeckých poznatků, tak i ze svých osobních zkušeností a experimentů. Připomíná vědecký poznatek, že realitu vnímáme pouze zprostředkovaně přes naše smysly, jejichž data teprve mozek interpretujeme nám známým způsobem. Atomy, které nás tvoří, jsou od sebe ve skutečnosti nesmírně daleko a hmota je z 99% prázdnota. Autor vše popisuje natolik sugestivně, až jsem se sám při psaní zarazil a přemýšlel, na čem tedy vlastně ten překlad píši... :-)

Recenze od Vlastimila Marka:

Dobře napsaná (a kupodivu i přeložená) kniha Angličana Petera Russela, popisující cestu skeptického fyzika k meditaci a uznání „božského“ ve všem a všude, by měla být na nočním stolku každého skeptika, politika, umělce a trolla. Doporučuji.
http://marek.blog.respekt.ihned.cz


Ukázka překladu:

Žijeme v éře vědy a rozumu. Než přijmeme nové myšlenky, musí odpovídat naší racionální mysli a být ověřitelné. Nestačí jim rezonovat s naší intuicí, musí dávat smysl i v rámci současného světonázoru.
Několik staletí byl náš převládající světonázor založen na předpokladu, že skutečný svět se skládá z prostoru, času a hmoty. Tento materialistický model úspěšně vysvětlil většinu pozemských jevů a mnoho záhad – tak dobře, až zdánlivě vyloučil i existenci Boha.
Astronomové se dívali hluboko do vnějšího vesmíru, ke krajům vesmíru. Kosmologové se dívali hluboko zpět v čase, na začátek stvoření. A fyzikové se dívali hluboko do struktury hmoty, na základní složky vesmíru. Nikdo z nich nenašel důkaz Boha, ani potřebu jeho existence. Vesmír, zdá se, dokonale funguje i bez božské pomoci.
Před třiceti lety jsem takovou logiku akceptoval. Dnes si uvědomuji, že představa Boha, kterého jsme já i věda odmítli, byla naivní a staromódní. Když se zamyslíme nad spisy velkých svatých a mudrců, nenajdeme mnoho tvrzení, že je Bůh v říši prostoru, času a hmoty. Když mluví o Bohu, ať už jej nazývají Svatý duch, Božské světlo, Milovaný, Jahve, Elohi, Brahma, Buddha, bytost za stvořením, obvykle čerpají z vlastní rozsáhlé osobní zkušenosti. Pokud chceme najít Boha, musíme se dívat dovnitř, hluboko do mysli – do světa, který na prozkoumání vědou zatím čeká.    
Věřím, že když se do povahy mysli ponoříme stejně plně jako do povahy prostoru, času a hmoty, zjistíme, že dlouho očekávaným mostem mezi vědou a duchovnem je právě vědomí.
Toto může být hlavní myšlenka nového metaparadigmatu. Při rozšíření našeho světonázoru o vědomí jakožto základní složky vesmíru tento nový model nejen objasní anomálii vědomí; také převede duchovní moudrost věků do současných pojmů a bude nás inspirovat k nové cestě sebeobjevování.

Poslouchej, příteli!
Můj milovaný mistr žije uvnitř.
(Kabir)

Pokud se tento nový světonázor stane osobní zkušeností – spíše posun ve způsobu, jakým vnímáme realitu, než nové chápání reality – náš svět se změní způsobem, který si stěží umíme představit. Před pěti sty lety nemohl Koperník předvídat plný dopad svého modelu vesmíru. Dnes si jen málo uvědomujeme, jaký by mohl být svět, ve kterém jsou celé generace vychovávány s tím, že vědomí je základní vlastnost vesmíru a každý z nás je svatý.
Můžeme říci jednu věc: Bude to mnohem laskavější a moudřejší svět, svět, ve kterém bude přirozené mít soucit Sv. Františka, pochopení Ramana Maharišiho a moudrost Dalai Lamy. Osvobozeni od mnoha našich iluzí a mnoha našich obav a soudů již nebudeme jeden druhému způsobovat zbytečnou bolest a utrpení. Vnitřní pohoda a štěstí se stanou skutečnou mírou sociálního pokroku.

Přijde čas, kdy po využití větru, gravitace, přílivu a odlivu, využijeme pro Boha energii Lásky.
A tehdy, podruhé v historii světa, lidstvo znovu objeví oheň.
(Teilhard de Chardin)

Podle dnešních standardů to může znít jako nebe na Zemi, není to však to, co duchovní učení vždy předpovídala? Když si uvědomíme chyby našeho myšlení, přestaneme lpět na věcech, překročíme omezený pocit našeho já a objevíme naši skutečnou podstatu, pak temnota ustoupí světlu. Najdeme spásu, kterou jsme hledali, a naše srdce dosáhnou blaženosti.

Autor: Peter Russell
Jazyk: český
Vazba: vázaná
Počet stran: 112
Formát: 20x13 cm
ISBN: 978-80-86862-68-2
Datum vydání: listopad 2008
Nakladatelství: Dybbuk

Prodávat je lidské O překladu Klingonského slovníku Lídři jedí poslední Little Princess Bílý dalmatin překlad knihy Matematika a Mona Lisa
Překlad nejnovější knihy prof. Stanislava Grofa Probuzení včas Život člověka. Co je podstatou ducha a duše? Odkud čerpají myšlenka a emoce svou nesmírnou sílu posilující či oslabující ducha i lidské tělo? Kde hledat fyzikální podstatu Dobra a Zla? Proč naše technicky vyspělá civilizace plodí tolik násilí, bídy, nemocí, špíny a neznalosti a co s tím může současný člověk dělat — co je smyslem života? Revoluce vědomí překlad knihy o architektuře Tacho