Peter Russell: Okno v čase

Okno v časeVizionář a vědec Peter Russell ve svém bestselleru Okno v čase odvážně nastoluje hlavní duchovní výzvu naší doby — možnou transformaci našeho vědomí na vyšší úroveň. V čase vrcholící globální krize, obav z ekologické katastrofy a politického chaosu nám přináší nadějné poselství. Analýzou příběhu světové evoluce osvětluje možný další směr našeho vývoje, jenž nekončí nutně tragicky. Řešení, které zprostředkovává logickým jazykem a zdravým rozumem, čerpá argumenty z hlubokých znalostí fyziky, psychologie, náboženství a metafyziky.
Ti, kteří tuší, že této přeměně, prohlubující spojení s naší vnitřní podstatou, je nutno aktivně asistovat, najdou v této knize návody, jak získat odvahu a potřebné znalosti k rozvoji své duchovní praxe a jak přispět k dovršení evoluce lidstva. Neboť času již není nazbyt: okno v čase, které se otevřelo, když se na zemi objevil Homo sapiens sapiens, se totiž dle autora brzy začne znovu uzavírat. 

Ukázka překladu z kapitoly "Osvícení":

Schopnost zažívat realitu takovou, jaká je, nezkreslenou našimi nadějemi a obavami, se často považuje za osvícení. Světlo v osvícení má obvykle význam osvětlení. O mysli, která je osvícená, se mluví jako o osvícené mysli; je to mysl, která „viděla světlo“ nebo vidí věci v novém světle.
Je tu však ještě jeden význam slova osvítit, který je právě tak vhodný – ve smyslu „ulehčení nákladu“.
Nejtěžší břímě v našem životě nejsou fyzická, ale mentální. Tíží nás naše starosti o minulost a o budoucnost. Toto je náklad, který neseme, vyčerpanost, která vychází z naší „časovosti“.        
Osvítit mysl znamená ulevit od tohoto nákladu. Osvícenou mysl již netíží lpění, je svobodná.
Svobodná mysl již nebere věci tak vážně; bere je lehčeji.
Může to být příčinou, proč se osvícení lidé často smějí a více usmívají?

Posun ve vnímání

Z obou úhlů pohledu, z pohledu osvětlení i z pohledu odlehčení nákladu, je podstatou osvícení posun ve vnímání. Je to posun od vidění světa se znepokojením k vidění světa bez posuzování – vidění toho, co je, místo toho, co by mělo nebo mohlo být.
 Osvícení je probuzení z iluzí obsažených v názoru, který máme od narození: jedná se o ono podvědomé přesvědčení, že naše spokojenost závisí na tom, co máme nebo děláme v materiálním světě. Když sami pro sebe zjistíme, jako osobní životní zkušenost, že náš klid závisí na našem vnímání a výkladu událostí.
Tento alternativní způsob vidění najdeme v jádru většiny velkých duchovních tradic. Je to například přímo základní kámen Buddhismu. Jako princ v bohatém království měl mladý Buddha – Siddhártha, jak se tehdy jmenoval – vše, co si jen mohl v materiálním světě přát. Avšak, stejně jako mnoho z nás v dnešní době – uvědomil si, že bohatství a luxus samy o sobě utrpení neodstraní. Proto opustil palác a vydal se na cestu, odhodlán najít způsob, jak ukončit utrpení. Po šesti letech studia s různými askety, jogíny a jinými svatými muži a osvojení si mnoha praktik a mentálních disciplín, nebyl svému cíli o nic blíže. A pak jednoho dne, když seděl v meditaci, měl vnuknutí, které jej probudilo – odtud jeho nové jméno Buddha, které jednoduše znamená „probuzený“.
Své pochopení shrnul ve Čtyřech ušlechtilých pravdách, které zde můžeme volně interpretovat:

1. Všichni nějakým způsobem zažíváme utrpení – mentální, fyzické, emocionální, duchovní.
2. Vytváříme si naše vlastní utrpení. Je to následek naší touhy, aby věci byly jinak, než jaké jsou.
3. Nemusí to takto být. Máme volbu, jak budeme vnímat svět a žít naše životy.
4. Existují systematické cesty, jak můžeme naše myšlení a vnímání změnit.

Paralelní myšlenky najdeme v křesťanství. Pokárání „Kajte se, hříšníci, neboť království nebeské se blíží“ je často interpretováno tak, že máme litovat, co jsme udělali, protože přichází den soudu. Když se však podíváme do řeckých textů, najdeme jinou možnou interpretaci.
Řecké slovo, které překládáme jako „hřích“ je amartano. Jak Maurice Nichol upozornil ve své knize The Mark, tento pojem je odvozen z lukostřelby a znamená minout značku, minout cíl. Cíl, který každá z nás hledá, je vnitřní naplnění, ale protože se domníváme, že závisí na tom, co máme nebo děláme, cílíme nesprávným směrem a tudíž „mineme značku“. Právě tato základní chyba při hledání štěstí a míru je naším „prvotním hříchem“. Slovo překládané jako „kát se“ je metanoia, které znamená transformaci mysli. „Kajte se hříšníci“ tudíž můžeme přeložit i jako „Vy, kteří jste minuli cíl a nenašli štěstí ve světě okolo sebe, změňte své myšlení,“ neboť to, co hledáte, je velmi blízko, uvnitř vás.
Nebyli to pouze učitelé náboženství, kdo tuto pravdu hlásali. Řecký filosof Epictetus, který žil v prvním století našeho letopočtu, tuto moudrost shrnul nejlépe, když napsal, „Lidé nejsou vyrušováni věcmi, ale pohledem, jakým se na ně dívají.“

Volba pohledu

V podstatě můžeme tento posun ve vnímání udělat kdykoli chceme. Kdykoli se přistihneme, že se snažíme vytvořit budoucnost takovou, jaká chceme, aby byla – což je v některém smyslu po většinu času – máme příležitost podívat se na věci jinak. Místo otázky, „Jak mohu dosáhnout, abych byl šťastný?“ se můžeme zeptat, „I když dosáhnu toho, co chci, budu spokojený?“ A, „Když nedosáhnu toho, co chci, mohu být nadále spokojený?“
Pokud jsme ochotni podívat se na věci jinak, odpovědi na tyto otázky jsou téměř vždy „Ne“ a „Ano“, v tomto pořadí. Pak, poté, co jsme si přestali dělat starosti ohledně budoucnosti díky pochopení, jak jsou tyto obavy zbytečné, zjistíme, že naše pozornost má opět svobodu vrátit se do zde a nyní.
To by bylo snadné. Potíž je pamatovat na to, že se máme zastavit a zeptat se. Právě v této oblasti potřebujeme praxi. A pro většinu z nás nám k této praxi dává největší příležitost stránka života, kde také nejvíce potřebujeme pomoci – naše osobní vztahy. Neboť právě zde se stavíme proti našemu nejhlubšímu podmiňování a našim nejsilnějším soudům..

Autor: Peter Russell
Jazyk: český
Vazba: vázaná
Počet stran: 216
Formát: 20x13 cm
Datum vydání: 2011
Nakladatelství: Dybbuk

Prodávat je lidské O překladu Klingonského slovníku Ukázka překladu knihy Od vědy k Bohu Little Princess Bílý dalmatin překlad knihy Matematika a Mona Lisa
Překlad nejnovější knihy prof. Stanislava Grofa Lídři jedí poslední Život člověka. Co je podstatou ducha a duše? Odkud čerpají myšlenka a emoce svou nesmírnou sílu posilující či oslabující ducha i lidské tělo? Kde hledat fyzikální podstatu Dobra a Zla? Proč naše technicky vyspělá civilizace plodí tolik násilí, bídy, nemocí, špíny a neznalosti a co s tím může současný člověk dělat — co je smyslem života? Revoluce vědomí překlad knihy o architektuře Tacho