Bülent Atalay: Matematika a Mona Lisa

Obálka přeložené knihy Matematika a Mona LisaPřeklad knihy pojednávající na pozadí života Leonarda da Vinci o vývoji vědy od úsvitu lidské civilizace až po teorii relativity a poznávání vesmíru. Autor čtenáře vede k pochopení Fibonačiho posloupnosti a její univerzální přítomnosti v přírodě a v Leonardově mistrovských malbách. Leonardo byl vynikající vědec a inženýr – objevitel. Při svých vědeckých zkoumáních často používal technologii, čímž předběhl proces, který měl začít o více než sto let později, ale několik dalších staletí ještě potrvá, než se plně rozvine. Za použití nástrojů, které vytvořil pro každý z experimentů, zkoumal tlak vody, fenomén tření, trajektorie projektilů a mnoho dalších.

Ukázka překladu:

Leonardo často kritizoval intelektuály, kteří by při hledání vědecké pravdy pátrali sami v sobě, namísto, aby ji hledali cestou experimentů a matematického důkazu. Čtyři století po Leonardovi, vyjádřil ve svém prohlášení potřebu přesnosti přední fyzik Lord Kelvin, mluvící též za vědce: „Můžeš-li to, o čem hovoříš, změřit a vyjádřit v číslech, něco o tom víš; ale když to změřit nemůžeš, když to nemůžeš vyjádřit v číslech, tvá znalost je hubená a neuspokojivá.“

Leonardo byl vynikající vědec a inženýr – objevitel. Při svých vědeckých zkoumáních často používal technologii, čímž předběhl proces, který měl začít o více než sto let později, ale několik dalších staletí ještě potrvá, než se plně rozvine. Za použití nástrojů, které vytvořil pro každý z experimentů, zkoumal tlak vody, fenomén tření, trajektorie projektilů a mnoho dalších.

Jakákoli diskuse o vzestupu civilizace musí nezbytně zahrnout i rozvoj univerzity. Ke konci jedenáctého století se v Boloni objevily první předzvěsti univerzit, studia generalia. Ve dvanáctém století se objevily další v Paříži, Oxfordu, Modeně a Parmě a ve třináctém století ve městech Cambridge, Padova, Siena, Salamanka, Perugia a Palermo. Univerzity nezapříčinily příchod Renesance, ale měly z ní velký užitek. Zatímco italské univerzity byly první založené v Evropě, byly ty poslední, které byly osvobozeny od scholastické tradice založené na pracích Aristotelových. Jejich doktrína byla prospěšná znovuzrození důsledných intelektuálních rozprav po způsobu starověkých filosofů, avšak tyto se doktrinářsky soustředily především na teologické otázky. Takže raný vznik univerzit v Itálii s jejich scholastickou tradicí je nutné považovat v hledání vývoje vědy v Itálii za falešnou stopu.

V renesanci došlo ke znovuobjevení vědy a během vědeckotechnické revoluce se začaly věda a technologie dvořit. Provázání těchto dvou systémů se během následujících dvou staletí stalo trvalým. V devatenáctém století došlo k rozvoji elektřiny a magnetismu jak na technologické tak vědecké úrovni.

Pozdně středověká a raně renesanční Itálie byla svědkem mnoha změn, včetně znovuzrození obchodního hospodářství, vznik domácí literatury a prvních vážných pokusů obnovit klasickou tradici vzdělávání. Feudalismus s pozemkovou aristokracií kontrolující životy a osudy populace, začaly povolovat své sevření. Svatá říše římská a římská katolická církev nebyly nadále schopny zajistit sociální a politickou stabilitu. Důležitost národních monarchií, především Francie a Anglie, rostla a v Itálii se městský stát stal preferovanou formou politické organizace. Jeden městský stát, Florencie, nalézající se na severu střední Itálie, začala vést v projektování tohoto nového nezdolného ducha humanismu, návratu ke klasickému ideálu člověka, který je měřítkem všech věcí; stala se nepopiratelným intelektuálním hlavním městem renesanční Evropy. Důležitost města se odrážela v literatuře – Petrarka, Dante a Bocaccio – ale především v malířství, sochařství a architektuře. Skvělý malíř Giotto se objevil na počátku tohoto pozoruhodného období. Dalších sto let dalo vyrůst umělci Masacciovi a architektům Albertimu a Brunelleschimu, poté, co ke konci patnáctého století vtrhla na scénu jedinečná trojice Leonardo, Michelangelo a Rafael.

Více o knize si můžete přečíst také ve článku Mona Lisa ve výprodeji na mém blogu.

Autor: Bülent Atalay
Nakladatelství: Slovart
Jazyk: český
Vazba: tvrdá vazba s přebalem
Počet stran: 304
Formát: 145x230 mm
ISBN: 978-80-7209-919-1
Datum vydání: říjen 2007

Prodávat je lidské O překladu Klingonského slovníku Ukázka překladu knihy Od vědy k Bohu Little Princess Bílý dalmatin Lídři jedí poslední
Překlad nejnovější knihy prof. Stanislava Grofa Probuzení včas Život člověka. Co je podstatou ducha a duše? Odkud čerpají myšlenka a emoce svou nesmírnou sílu posilující či oslabující ducha i lidské tělo? Kde hledat fyzikální podstatu Dobra a Zla? Proč naše technicky vyspělá civilizace plodí tolik násilí, bídy, nemocí, špíny a neznalosti a co s tím může současný člověk dělat — co je smyslem života? Revoluce vědomí překlad knihy o architektuře Tacho