Jiří Marcela: Život člověka

Život člověkaPřeklad knihy Život člověka z češtiny do angličtiny v úzké spolupráci s rodilou mluvčí. Kniha shrnuje a vysvětluje vše, co bylo v oblasti duchovna dosud objeveno.

Přečetl jsem již velké množství duchovně a záhadologicky zaměřených knih, ale Život člověka je naprostá špička.

  Tištěná kniha Život člověka má 372 stran, obsahuje 64 plnobarevných ilustrací a 30 tabulek, které přispívají k lepšímu pochopení a dokreslení textové části.

V knize je také slovník 80 pojmů z oblasti biologie, filozofie, fyziky, medicíny, psychologie a teologie, jejichž výklad odpovídá novým duchovním poznatkům a charakteru současného technologického světa.

Kniha se dá koupit na iBookstore.

Poselství od Jeshuy Stránky Život člověka moderním jazykem vysvětlují příčiny a důsledky našich problémů, upozorňují na souvislosti mezi starodávnými naukami a moderními přírodními vědami. Zdůrazňují povinnost naší civilizace přispět do společné studnice poznání o lásce, hmotě, energiích a Univerzu také z jiného pohledu, než ryze hmotného.

Také Denisa Vaňková na stránkách Poselství od Jeshuy zprostředkovává duchovní zprávy obdržené channelingem o vnitřním růstu a o přechodu z vědomí založeném na egu k vědomí založeném na srdci. Poselství se dají souhrnně koupit jako e-kniha.

České stránky autora jsou zivotcloveka.cz, anglické lifeofman.com

Textová část se skládá ze 6 oddílů:

Univerzální principy
Člověk v Univerzu
Lidské tělo
Spokojenost a zdraví, nemoc a léčba
Přirozený životní styl
Pohledy lásky

Ukázka:

Člověkem je tedy Tvořivý duch — bytost, která dobrovolně a dočasně užívá lidské tělo s cílem splnit své systémové poslání, tj. ověřit kvalitu své nehmotné neboli duchovní podstaty — svého Já, svého myšlení a svých emocí ve vztahu k lásce včetně míry svých schopností užívat energie v souladu s univerzálními principy. Jeden opakovatelný dočasný „pobyt“ tzv. ve hmotě nazýváme životem člověka.

Dočasným pobytem ve hmotě se přitom rozumí, že součástí vnější schránky Tvořivého ducha je dočasný obal z nehmoty (včetně energií) a z výše uspořádané hmoty, který dočasně obklopuje Tvořivého ducha, který je dočasně jeho neoddělitelnou součástí a který nazýváme lidským tělem. Během života člověka Tvořivý duch dočasně uplatňuje své tvořivé a poznávací schopnosti také skrze tuto dočasnou nehmotnou a hmotnou schránku. To, co hmotná věda označuje jako člověka, tj. hmotné lidské tělo, je proto jednou nikoliv jedinou součástí jak člověka, tak lidského těla.

V procesu smrti Tvořivý duch dané lidské tělo opouští. Nehmotná část těla se integruje do nehmoty Univerza respektive Jsoucna a hmotná část se mění z hmoty živé (výše uspořádané) na neživou (níže uspořádanou)…

Autor: Jiří a Marcela Nižňanští
Jazyk: český
Vazba: tvrdá celobarevná
Počet stran: 372
Formát: 264 mm x 190 mm s pevnou plnobarevnou vazbou.


Další čtení: Můj soukromý překlad Tao-te-ťingu

Tao-te-ťing - nový český překlad Knihy o Tao a ctnosti, který tvořím pro své vlastní poznání na základě srovnání dřívějších překladů do angličtiny.V rámci zpomalování a zjednodušování svého vlastního života jsem (mimo jiné) začal studovat staročínskou filosofii spokojeného žití obyčejného života, bez stresů a extrémů – Tao-te-ťing. Protože se od sebe dosavadní překlady značně liší, na základě přibližně deseti anglických a deseti českých překladů jsem sám pro sebe postupně vytvořil vlastní "významovou" verzi, abych toto velké dílo staročínské filosofie lépe pochopil.
Na českém textu jsem pracoval v rámci časových možností především v letech 2008 až 2013 a zároveň vytvářel kontrolní zpětný překlad do angličtiny.
Verze Knihy o Tau a ctnosti v češtině i angličtině je pro všechny zájemce k dispozici ke stažení v několika formátech.

Překládání je pro mne zároveň způsob, jak pomoci zlepšit svět. Nejen krásným překladem, ale zprostředkovaně i jinak - část svých příjmů používám na podporu neziskových a charitativních projektů.


Více recenzí:

Prodávat je lidské O překladu Klingonského slovníku Ukázka překladu knihy Od vědy k Bohu Little Princess Bílý dalmatin překlad knihy Matematika a Mona Lisa
Překlad nejnovější knihy prof. Stanislava Grofa Probuzení včas Lídři jedí poslední Revoluce vědomí překlad knihy o architektuře Tacho