Mo Zell: Škola kreslení a modelování pro architekty

Obálka knihy od Mo ZellPřeklad překlad kurzu architektonického kreslení, vizuálního jazyka architektury, prostorového myšlení, modelování prostoru, vytváření dvou a trojrozměrných návrhů a modelů. Při překládání jsem se hodně dozvěděl o práci architektů, od kreativního navrhování, přes kreslení modelů na papíře nebo v počítači po stavbu modelů ve zmenšené nebo i skutečné velikosti přímo na místě. Jedná se o základní učebnici pro každého, kdo se zajímá o architekturu.

Ukázka překladu:

Axonometrie nabízí nástroj kreslení, který pomáhá v architektonickém návrhu rozvíjet a rozumět dobře definovaným trojrozměrným prostorům. Protože axonometrická kresba je trojrozměrná, může současně zobrazovat informace plánu i průřezu. Umožňuje jim se v jedné kresbě vzájemně informovat.

Axonometrie poskytuje nástroj pro zobrazení prostoru trojrozměrně. Jakmile porozumíte, jak definovat jeden prostor, budete moci vytvářet různé prostory a zkoumat různé prostorové zóny definované projektem. Průhledná axonometrie Vám umožňuje vidět vzájemný vztah prostor a jejich interakci. Vzájemný vztah mezi obalem a prostorem je v tomto typu kresby zřejmý. Množství způsobů, jak definovat prostor, záleží na srozumitelnosti prvků, které prostor tvoří.

Architekti si představují, navrhují a přemýšlí prostřednictvím kreslení a vytváření modelů. Zaznamenávají nápady, testují scénáře a kreslí linky, které zachycují jejich myšlenky. Tato zobrazení mohou mít význam sahající za čistě funkční zobrazení projektu. Kresby a modely mohou posílit myšlenku konstruktéra prostřednictvím záměru zobrazení.    

Například v perspektivní kresbě může úhel pohledu pozorovatele posílit myšlenku návrhu. Umístění úhlu pohledu níže na stránce vyvolává dramatický dojem. Tento snížený bod pohledu v kombinaci s blízkostí objektu, zdůrazňuje monumentálnost stavby. Záměry, které podporují architektonické myšlenky, mohou být obsaženy i v procesu úprav. Když kresbu připravujete, je to, co vypustíte, stejně důležité, jako to, co do kresby zahrnete. Měli byste si uvědomovat, že každá linka, kterou narýsujete, je součástí rozhodovacího procesu.

Ortografické kresby vytvářené ve stejném měřítku jsou si rozměrově podobné, což může jejich tvorbu usnadnit. To znamená, že plány, průřezy a pohledy ve stejném měřítku je možné od sebe odvozovat. Vzájemně se informují – průřezy a pohledy sdílí stejnou informaci o výšce a plány a průřezy sdílejí informace o umístění. Například plán můžete použít k vytvoření doplňujících souborů plánů, průřezů nebo pohledů. Konstrukční linky je možné protáhnout z prvků jednoho plánu, takže jsou v souladu s druhým plánem nebo kresbou pohledu. Vždy je nutné zajistit správnou orientaci kreseb, které se k sobě vztahují.

Autor: Mo Zell
Jazyk: český
Vazba: tvrdá
Počet stran: 144
Formát: 222 x 222 mm
ISBN: 978-80-7391-154-6
Datum vydání: 6. února 2009
Nakladatelství: Slovart

Prodávat je lidské O překladu Klingonského slovníku Ukázka překladu knihy Od vědy k Bohu Little Princess Bílý dalmatin překlad knihy Matematika a Mona Lisa
Překlad nejnovější knihy prof. Stanislava Grofa Probuzení včas Život člověka. Co je podstatou ducha a duše? Odkud čerpají myšlenka a emoce svou nesmírnou sílu posilující či oslabující ducha i lidské tělo? Kde hledat fyzikální podstatu Dobra a Zla? Proč naše technicky vyspělá civilizace plodí tolik násilí, bídy, nemocí, špíny a neznalosti a co s tím může současný člověk dělat — co je smyslem života? Revoluce vědomí Lídři jedí poslední Tacho