Stanislav Grof: Nové perspektivy v psychiatrii a psychologii

Grof Překlad překlad sbírky esejí o zkoumání lidského vědomí vydané u příležitosti udělení Ceny Nadace VIZE 97 za rok 2007. Prof. Grof nabízí originální pohled na společnost a řešení globálních problémů lidstva. Je autorem tzv. holotropního dýchání, které utlumuje činnost vědomých vrstev mozku a aktivuje šedou kůru mozkovou a zasuté vzpomínky. Člověk, který se například bojí vody, si takto může vzpomenout, že jako kojenec málem utonul, a i když si na to vědomně vůbec nepamatuje, zůstal mu iracionální strach. Po pochopení příčiny strachu problém často zmizí. Přestože jsou názory pana Grofa terčem kritiky "mainstreamové" vědy, rozhodně stojí za to se s nimi seznámit.

Přeloženo pro překladatelskou agenturu Moudrý překlad a Nadaci Dagmar a Václava Havlových VIZE 97.

Ukázka překladu:

Kvantová a relativistická fyzika prokázala, že podstatou hmoty je prázdnota a že všechny hranice ve vesmíru jsou iluzorní. Dnes víme, že to, co se jeví jako oddělené pevné objekty je vlastně zhuštěním dynamického spojujícího energetického pole. Tento objev je v přímém rozporu se „suchopárným vnímáním“ světa a připomíná hindský koncept maya, metafyzického principu schopného vytvářet přesvědčivé obrazy materiálního světa.

Duchovno zahrnuje zvláštní druh vztahu mezi jednotlivcem a vesmírem a je svou podstatou osobní a soukromou záležitostí. Při srovnání, organizované náboženství zahrnuje předem stanovenou skupinovou činnost, která se odehrává na určeném místě, v chrámu nebo kostele a kde je hierarchie jmenovaných úředníků, kteří mohou, ale nemusí mít osobní prožitek duchovních realit. Jakmile se začne náboženství organizovat, často naprosto ztrácí původní spojení se svým duchovním zdrojem a stává se světskou institucí, která využívá lidské duchovní potřeby, aniž by je uspokojovala.  

Organizovaná náboženství mají tendenci vytvářet hierarchické systémy, které se soustředí na úsilí o moc, kontrolu, politiku, peníze, bohatství a jiné světské záležitosti. Za těchto okolností je pravidlem, že náboženská hierarchie nemá ráda a odrazuje od přímých duchovních zážitků svých členů, protože podporují nezávislost a nemohou být účinně kontrolovány. V takovém případě pokračuje skutečný duchovní život pouze v mystických větvích, mnišských řádech a extatických sektách příslušných náboženství. Neboť je jasné, že fundamentalismus a náboženské dogma nejsou slučitelné s vědeckým světonázorem, ať karteziánsko-newtonovském nebo založeném na novém paradigmatu, není důvod, proč bychom nemohli seriózně studovat přírodu a důsledky transpersonálních zážitků. Jak poznamenal Ken Wilber ve své knize Společenský Bůh, mezi skutečnou vědou a autentickým náboženstvím nemůže dojít ke konfliktu. Pokud se zdá, že tu konflikt je, pravděpodobně máme co do činění s „falešnou vědou“ a „falešným náboženstvím“, kde obě strany nemají pochopení pro stanovisko strany druhé a pravděpodobně představují falešnou nebo podvodnou verzi svého vlastního oboru.

Příliv těchto vzrušujících nových informací začal s uvědoměním si hlubokých filosofických důsledků kvantové a relativistické fyziky, které navždy změnily naše porozumění fyzické realitě. Ohromující sbližování mezi světonázorem moderní fyziky a východních duchovních filosofií, nastíněné již v práci Alberta Einsteina, Nielse Bohra, Wernera Heisenberga, Erwina Schroedingera a jiných, došla k plnému vyjádření v průkopnické knize Fritjofa Capry, Tao fyziky. Caprova průkopnická vize byla v následujících letech zkompletována a zdokolena v práci Freda Alana Wolfa, Nicka Herberta, Amita Goswami a mnoha jiných. Zvláštní pozornost si v tomto ohledu zaslouží příspěvky Davida Bohma, bývalého spolupracovníka Alberta Einsteina a autora prestižních monografií o teorii relativity a kvantové fyzice. Jeho koncepce explicitního a implicitního řádu a jeho teorie celopohybu, která objasňuje důležitost holografického myšlení ve vědě, se staly velice populární v transpersonální oblasti, podobně jako holografická teorie mozku Karla Pribrama.

Autor: Prof. MUDr. Stanislav Grof
Jazyk: český
Vazba: brožovaná
Počet stran: 232
Formát: 210x145 mm
ISBN: 978-80-86181-83-7
Datum vydání: duben 2008
Nakladatelství: Moraviapress
Edice: Knihovna ceny Nadace Dagmar a Václava Havlových Vize 97

Prodávat je lidské O překladu Klingonského slovníku Ukázka překladu knihy Od vědy k Bohu Little Princess Bílý dalmatin překlad knihy Matematika a Mona Lisa
Lídři jedí poslední Probuzení včas Život člověka. Co je podstatou ducha a duše? Odkud čerpají myšlenka a emoce svou nesmírnou sílu posilující či oslabující ducha i lidské tělo? Kde hledat fyzikální podstatu Dobra a Zla? Proč naše technicky vyspělá civilizace plodí tolik násilí, bídy, nemocí, špíny a neznalosti a co s tím může současný člověk dělat — co je smyslem života? Revoluce vědomí překlad knihy o architektuře Tacho