Sponzorované projekty
ÚvodReceptyTao te tingKnihyZápisník

portfolio  |  knihy  |  anotace  |  ceník  |  reference  |  otázky  |  sponzoring

Vybrané podporované projekty


Objednávkou překladu zároveň zprostředkovaně přispějete na některý z vybraných projektů. Snažím se celkově dávat příslovečných 10% ("desátek") ze všech svých příjmů. Tímto způsobem vracím Vesmíru alespoň část požehnání, jichž se mi dostává. Vybrané organizace a jedince podporuji buď uvážlivě jednou za čas nebo pravidelnými platbami nastavenými na bankovním účtu. Také spolupracuji s několika neziskovými sdruženími, pro která překládám zdarma.

Aktuálně přispívám například na tyto projekty, organizace a firmy:

Dobrý anděl

Můj profil:

Dobrý anděl

Základní přehled - Dobrý andělNadační fond Dobrý anděl pomáhá rodinám s dětmi, které postihla rakovina nebo jiné vážné onemocnění. Zaslané příspěvky odevzdávají rodinám do posledního haléře. Co se každý měsíc vybere, to se také rozdělí.
Kiva


Kompletní profil:

Kiva


Organizace Kiva nabízí na pěti kontinentech mikropůjčky lidem, kteří nemají přístup k tradičním bankovním systémům. Pomáhá jim tak založit vlastní podnikatelskou činnost, například otevřít si kadeřnický salón nebo nakoupit první zboží pro stánek na tržišti. Mám radost z pozitivní zpětné vazby, když se dozvím, že půjčku splatili a nezávisle pokračují v podnikání, které je uživí.

Mikropůjčky přes Kiva
Pomozte dětem Hlavním cílem dlouhodobého sbírkového projektu Pomozte dětem je umožnit přímou a účinnou pomoc ohroženým a znevýhodněným dětem do 18 let v celé České republice. Důraz je kladen především na podporu zvyšování kvality života dětí, vytváření rovných příležitostí pro všechny děti a podporu práv dětí na život v rodině nebo v náhradním rodinném prostředí. V porovnání s dalšími charitativními projekty poskytuje Pomozte dětem nejširší podporu ohroženým a znevýhodněným dětem v České republice.
Zasaď svůj strom Malou sympatickou ekologickou organizaci Zasaď svůj strom tvoří lidé seskupení do neformální skupiny s jasně definovaným cílem - sázet nové stromy a starat se o ně v nejkritičtější fázi růstu, než budou dostatečně silné, aby se o sebe postaraly samy. Organizace není politicky aktivní, nežádá na svou činnost evropské dotace, nedělá velká gesta, neobsazuje vchody do vládních budov, komíny elektráren nebo tankery s ropou, aby si vynutila pozornost médií, jen se sama snaží změnit věci k lepšímu tam, kde je to v jejích silách -- a tento jejich přístup se mi líbí.
(V roce 2005 jsem organizaci věnoval na rozjezd 20 000 Kč, od té doby pomáhám průběžně nebo osobně.)

Studio Čtyřlístek Občanské sdružení Studio Čtyřlístek sdružuje odborníky a zájemce, kteří mají zájem podílet se na organizaci volného času dětí, mládeže i dospělých v pohybové, kulturní a vzdělávací oblasti. Dětí se učí pracovat samostatně, samy ovládají svou touhu učit se, malovat, pracovat, bez zásahu dospělého. Protože jsem aktivity občanského sdružení Studio Čtyřlístek poznal "na vlastní kůži", rád pravidelně přispívám na jeho aktivity také finančně.
(Zatím celkem cca 35 000 Kč.)
Pražské jezulátko
Chrám Panny Marie Vítězné, kde se nachází slavná soška Pražského Jezulátka, spravují bosí karmelitáni.
Řád bosých karmelitánů se věnuje misijní činnosti již po řadu staletí. Misie Pražského Jezulátka působí ve Středoafrické republice. Pomáhá zajišťovat základní zdravotní, sociální, vzdělávací a duchovní potřeby domorodého obyvatelstva. Misionáři (jednoho bosého mnicha jsem také namaloval - viz olejomalby) pracují na poli zdravotnictví, školství i zemědělství a realizují celou řadu projektů. Provozují zdravotní ambulance, pečují o podvyživené děti a nemocné AIDS, podílí se na preventivních programech, vedou mateřské, základní a střední školy, podporují zemědělce a drobné pěstitele.

Nature Conservancy
Organizace Nature Conservancy pracuje na celém světě s cílem chránit ekologicky důležité plochy a vodu. Od roku 1951 dosáhla díky podpoře jednoho milionu příznivců velkých úspěchů při ochraně přírody v 69 zemích, od korálových útesů u Austrálie po projekty v Africe.

Lucinka Sám jsem otcem a tak se dokáži alespoň částečně vžít do bolesti rodičů, kterým se narodí postižené dítě. Rodiče Lucinky na stránkách podrobně popisují dosažené pokroky. Lidé mohou přispět na lékařské potřeby a pomoci tak konkrétnímu člověku.

Stránka sponzorovaných projektů a organizací je průběžně aktualizována.

linka
 Czech presentation blogtao tepenízeknížkySci-fizápisník 3strana 2anglické citátyodkazystrana 4pátá strana
Translations Czech - English