Tao te ting ke stažení
PřekladatelPřekladyO Tau a ctnostiPřeklad knihBlog

O Tau a ctnosti - online, e-knihy, kniha


Kontraintuitivní, zdánlivě paradoxní pojednání
Laa-c' (老子)  o Cestě a ctnosti (道德經) již tisíce let nabízí návod k životní spokojenosti a rovnováze. Ukrývá hlubokou moudrost. Neznám jiný filosofický nebo náboženský text, který by byl tak syrový, který by stejně výstižně mířil na samotnou podstatu.

Protože se jednotlivé překlady Tao-te-ťingu často značně liší, na základě srovnání 70 anglických překladů z čínštiny a studia související literatury jsem v letech 2008 až 2022 pro své vlastní hlubší pochopení postupně vytvořil tuto soukromou interpretaci, kterou zde prezentuji pro zájemce online a také ve formě e-knih.

E-knihy stáhnete kliknutím na příslušnou ikonku. Příjemné čtení!


Formát pdf


Stáhnout
O Tau a ctnosti
ve formátu PDF


Pro čtečky Kindle


Stáhnout
O Tau a ctnosti
ve formátu MOBI

( zip )

Pro čtení v mobilních telefonech a jiných zařízeních
Stáhnout
O Tau a ctnosti
ve formátu EPUB

( zip )


E-knihy jsou určeny k volnému šíření. Pokud tedy znáte někoho, koho by soubory mohly zaujmout a inspirovat, budu rád, když mu e-knihy pošlete e-mailem, aby se nadčasová moudrost taoismu dostávala k dalším duševně spřízněným lidem. Děkuji za pomoc při "taoistické osvětě". ;-)

Verše jsem se snažil vyladit tak, aby k nim už nebylo potřeba doplňovat vysvětlující poznámky. Každou kapitolu jsem nakonec opatřil nadpisem, kterým jsem shrnul hlavní téma nebo poselství dané pasáže.
Zároveň jsem vytvářel kontrolní zpětný překlad do angličtiny a přemýšlel, zda je výsledný text v obou verzích výstižný a srozumitelný.

Každá z kapitol na samostatné webové stránce je doplněná o tematickou fotografii. Na jednotlivé kapitoly se dá prokliknout buď z "rozcestníku" níže (takže podle změny barvy navštívených odkazů hned poznáte, kde jste s četbou skončili) nebo můžete šipkami postupně listovat dopředu i dozadu. Stránky tvoří uzavřený okruh: za kapitolou č. 81 následuje opět č. 1 - a naopak.

 1. Co je Tao
 2. Projevy Taa
 3. Nevystavuj lidi pokušením
 4. Hloubka Taa
 5. Nikomu nestraň
 6. Tao je všudypřítomné
 7. Chovej se nesobecky
 8. Buď jako voda
 9. Přestaň včas
28. Uvědomuj si své slabé stránky
29. Svět nelze ovládnout
30. Neuchyluj se k násilí
31. Bojuj jen v nutnosti
32. Vše se vrací k Tau
33. Poznej sám sebe
34. Pomáhej diskrétně
35. Tao je nevyčerpatelné
36. Slabé vítězí nad silným
55. Vnitřní harmonie
56. Přijmi své místo
57. Nevměšuj se
58. Zákony posilují hříšníky
59. Plánuj jako rolník
60. Nedočkavost škodí
61. Poniž se a získáš
62. Tao je nejvzácnější poklad
63. Předcházej problémům
10. Nečekej pochvalu
11. Užitek dává prázdnota
12. Nezahlcuj své smysly
13. Přízeň zraňuje jako nepřízeň
14. Neurčitost Taa
15. Dávní mistři
16. Buď připraven na smrt
17. Nech lidem volnost
18. Nevynucuj si poslušnost
37. Tao přináší klid
38. Nezdůrazňuj svou ctnost
39. Přirozený řád věcí
40. Bytí se rodí z nebytí
41. Cesta ke světlu se zdá tmavá
42. Z Taa se zrodilo vše
43. Nejlepší učení je beze slov
44. Lpění vede k bolesti
45. Nezasahování přináší stabilitu
64. Velké začíná jako malé
65. Nepoučuj
66. Služ, abys vládl
67. Tři poklady
68. Nesoutěž
69. Projevuj soucit
70. Nauč se základům
71. Odhal svou nevědomost
72. Nepředváděj svou moc
19. Přestaň kázat
20. Nediskutuj
21. Tao je za vším
22. Ustup
23. Žij ctnostně
24. Nepřeháněj
25. Čtyři velké síly
26. Nepolevuj v opatrnosti
27. Zdokonaluj se pomáháním
46. Nechtěj víc
47. Znalosti brání pochopení
48. Vyprázdni svou mysl
49. Veď příkladem
50. Žij pro dnešek
51. Nemluv o svých zásluhách
52. Zůstaň doma
53. Neodchyluj se od Taa
54. Rozvíjej ctnost
73. Tao vítězí bez boje
74. Krutost je dvousečná zbraň
75. Útisk vede k odporu
76. Co je poddajné, přežívá
77. Tao nastoluje rovnováhu
78. Převezmi utrpení ostatních
79. Plň své povinnosti
80. Ideální stát
81. Žij v souladu s Taem
 
Od začátku jsem knižní vydání opakovaně odmítal. Ač jsem nad touto syntézou strávil velké množství času, nepovažuji se za autora. Tím je Lao-c' a jedná se o kulturní dědictví celého lidstva. Více čtenářů mě ale přesvědčilo, abych jim svůj překlad poskytl v ucelenější formě, kterou by si mohli vytisknout nebo číst na počítači, tabletu, v mobilu či ve čtečce elektronických knih.

První verze e-knih ("verze 2015") stále koluje po internetu, z mého pohledu však již je bolestně zastaralá. Proto jsem ji z těchto stránek odstranil. Ač jsem to tehdy nevěděl, jednalo se fakticky o přípravu na "verzi 2022", kterou vydávám nyní. Současný text je věřím mnohem dál ve všech ohledech, a zároveň ve stavu, kdy už jsem ochoten jej znovu vypustit. Je to skutečně velká událost... ;-)

Obálka O Tau a ctnosti Netušil jsem, kolik času a energie mi práce nakonec vezme. Z předpokládaných několika měsíců se stalo čtrnáct intenzivních let (ale stálo to za to). Svou interpretaci jsem začal tvořit během ekonomické krize v roce 2008 a opouštím ji v roce 2022, během ještě větší krize. "Vše se vyvíjí v cyklu" - kapitola 40.

Na konci dubna 2022 jsem také "pro přátele" vydal samonákladem 500 výtisků "O Tau a ctnosti". Zvolil jsem vyšší kvalitu obálky (flexovazba), papíru (90 g) i tisku (ofset), velikost A5. Také obálka musela dozrát. Snažil jsem se, aby kniha vypadala krásně, ale zároveň měla praktický formát, dala se snadno přepravovat, listovat v ní, a aby se k ní čtenáři často vraceli. (Třeba při relaxování na zahradě...) Stužku jako záložku jsem nedával - vypadá hezky, ale spíš zavazí.

Kniha je určena spíše těm čtenářům, kteří si uvědomují hloubku díla a zaujala je má verze, která jde na dřeň významu. Vydání je pro mě zároveň splněním slibu vůči prvním zájemcům, kteří se na papírovou knihu ptali už před deseti lety a fakticky zapříčinili její vznik i pro všechny ostatní. ;-)

Příprava papírového vydání se pro mě zároveň stala novým impulsem vše znovu důkladně projít (více ve shrnutí, proč jsem Tao-te-ťing nově interpretoval: O zapsané moudrosti Starého mistra). Díky odstupu a hlubšímu pochopení jsem najednou nacházel řadu míst, která se ještě dala zpřesnit. Průtahy knize jen prospěly - během opakovaných zevrubných předtiskových korektur byl celý text ještě výrazně vylepšen. První recenze dokládají, že bylo dobré nechat vše ještě "dozrát".

Knihy posílám doporučeně poštou. Zatím si knihu objednalo cca 400 čtenářů. Každý výtisk je (ručně) číslovaný a podepsaný. Svým způsobem se tedy jedná o exkluzivní bibliofilii, o kterou je zájem dokonce až na Novém Zélandu nebo ostrově Martinik. :-) Až předám 500. výtisk, zůstanou k dispozici pouze aktualizované eknihy na této stránce (tedy elektronická informace závislá na elektřině).

3 krát O Tau a ctnosti

Jsem vždy příjemně překvapen, když čtenáři sami knihu doporučují dále. Nejnověji, herec Jan Slovák začal na svém instagramovém a facebookovém profilu "Slaměný pes" postupně zveřejňovat svůj přednes jednotlivých kapitol. Na YouTube už je také namluveno všech 81 kapitol Jakubem Pořízkem (pod "JP Music Production").
I sám Jaroslav Dušek knihu kladně ohodnotil, když jsem mu předal výtisk po představení "Čtyři dohody". :-)


Papírové knihy jsem poslal (nad rámec povinných 5 kusů) do všech regionálních knihoven (včetně Parlamentní knihovny pro inspiraci našich zákonodárců) a do dalších institucí (například na čínské velvyslanectví). V rámci komunity má "O Tau a ctnosti" úspěch a povědomí o knize se zvolna spontánně šíří. Každého jednotlivého čtenáře, který si i přes volnou dostupnost eknih zde na webových stránkách a knih v knihovnách napsal o vlastní výtisk, proto považuji za člena "širší rodiny" a přirozeně mám vždy z nového "přírůstku" velkou radost.

Přes své hluboké poselství a schopnost měnit životy k lepšímu, zůstává Tao-te-ťing spíše stranou pozornosti. Tiše čeká na ty, kdo si k němu sami najdou cestu. Proto knihu nijak výrazně nepropaguji a nechávám na "vyšší moci", koho tato nabídka přitáhne. Mým přáním je, aby se každý výtisk dostal ke správnému člověku.


Máte-li zájem o svůj vlastní výtisk, seznam číslovaných výtisků
a
další informace k objednávce naleznete na stránce:

500 knih "O Tau a ctnosti"Několik recenzí se již objevilo na Databázi knih. Heslo "O Tau a ctnosti" jsem do jejich přehledů vložil sám, aby byla kniha zadaná správně. Někdo by ji tam nakonec stejně vložil, ale mohl by omylem jako autora uvést mě, přičemž autorem je podle mě stále Lao-c'. Já se pouze jeho slova pokusil co nejlépe interpretovat.
https://www.databazeknih.cz/knihy/o-tau-a-ctnosti-494819

Další nezávislá recenze byla zveřejněna na stránkách populárně odborného časopisu DINGIR, který se zabývá současným náboženským životem z hlediska religionistiky. Oddychl jsem si, že je hodnocení laskavé. 😇
https://info.dingir.cz/2022/06/lao-c-o-tau-a-ctnosti

Přesně tyto zpětné vazby (většinou obdržené soukromě emailem, případně formou komentáře na FB) jsou pro mě největší satisfakcí. ❤ Potvrzením, že vydání mé soukromé interpretace Tao-te-ťingu v ucelené podobě mělo smysl a přináší druhým trvalou radost.

Další informace O Tau a ctnosti:

Facebook video Reálnou knihu si můžete prohlédnout zde: Listovací video

Union Jack English version (a back translation): On the Tao and Virtue  English

Facebook video Audio verze na Facebooku (Jan Slovák): Slaměný pes - O Tau a ctnosti

YouTube  Audio verze na YouTube (Jan Slovák): O Tau a ctnosti - audiokniha (playlist)

Instagram Audio verze na Instagramu (Jan Slovák): Slaměný pes - O Tau a ctnosti

YouTube  Audio verze na YouTube (Jakub Pořízek): O Tau a ctnosti - audiokniha (playlist 81 kapitol)

Facebook  Online komunita CZ: facebook.com/taoteting

Facebook  FB community in English: Tao Te Ching and its Wisdom  English

Tao kvalitně Všechny české překlady a převody Tao-te-ťingu: tao.kvalitne.cz

Instagram Výtvarné portfolio umělce inspirovaného taoistickou naukou: instagram.com/janvalek.czNekonečný okruh:

předchozí kapitola  /  následující kapitola:

Žij v souladu s Taem Tao-te-ťing - nový český překlad Co je Tao
81. Žij v souladu s Taem rozcestník 1. Co je Tao?