Tao te ting ke stažení
PřekladatelPřekladyO Tau a ctnostiPřeklad knihBlog

O Tau a ctnosti - text online a eknihy


Obálka O Tau a ctnosti Kontraintuitivní, zdánlivě paradoxní pojednání Laa-c' (老子)  o Cestě a ctnosti (道德經) již tisíce let nabízí návod k životní spokojenosti a rovnováze. Ukrývá hluboká moudrost. Neznám jiný filosofický nebo náboženský text, který by byl tak syrový, který by stejně výstižně mířil na samotnou podstatu.

Protože se jednotlivé překlady Tao-te-ťingu často značně liší, na základě srovnání 70 anglických překladů z čínštiny a studia související literatury jsem v letech 2008 až 2022 pro své vlastní hlubší pochopení postupně vytvořil tuto soukromou interpretaci.

Zároveň jsem na konci dubna 2022 "pro přátele" vydal samonákladem 500 výtisků "O Tau a ctnosti". Zvolil jsem vyšší kvalitu obálky (flexovazba), papíru (90 g) i tisku (ofset), velikost A5. Snažil jsem se, aby kniha vypadala krásně, ale zároveň měla praktický formát, dala se snadno přepravovat, listovat v ní, a aby se k ní čtenáři často vraceli. Stužku jako záložku jsem nedával - vypadá hezky, ale spíš zavazí.

Kniha je spíše pro ty jednotlivce, kteří si uvědomují hloubku díla a zaujala je má verze, která jde na dřeň významu. Vydání je pro mě zároveň splněním slibu vůči prvním zájemcům, kteří se na papírovou knihu ptali už před deseti lety a fakticky zapříčinili její vznik i pro všechny ostatní. ;-)

Verše jsem se snažil vyladit tak, aby k nim už nebylo potřeba doplňovat vysvětlující poznámky. Každou kapitolu jsem nakonec opatřil nadpisem, kterým jsem shrnul hlavní téma nebo poselství dané pasáže. Zároveň jsem vytvářel kontrolní zpětný překlad do angličtiny a přemýšlel, zda je výsledný text v obou verzích výstižný a srozumitelný.

Každá z kapitol na samostatné stránce je doplněná o tematickou fotografii. Na jednotlivé kapitoly se dá prokliknout buď z "rozcestníku" níže (takže podle změny barvy navštívených odkazů hned poznáte, kde jste s četbou skončili) nebo můžete šipkami postupně listovat dopředu i dozadu. Stránky tvoří uzavřený okruh: za kapitolou č. 81 následuje opět č. 1 - a naopak.
Příjemné čtení!

 1. Co je Tao
 2. Projevy Taa
 3. Nevystavuj lidi pokušením
 4. Hloubka Taa
 5. Nikomu nestraň
 6. Tao je všudypřítomné
 7. Chovej se nesobecky
 8. Buď jako voda
 9. Přestaň včas
28. Uvědomuj si své slabé stránky
29. Svět nelze ovládnout
30. Neuchyluj se k násilí
31. Bojuj jen v nutnosti
32. Vše se vrací k Tau
33. Poznej sám sebe
34. Pomáhej diskrétně
35. Tao je nevyčerpatelné
36. Slabé vítězí nad silným
55. Vnitřní harmonie
56. Přijmi své místo
57. Nevměšuj se
58. Zákony posilují hříšníky
59. Plánuj jako rolník
60. Nedočkavost škodí
61. Poniž se a získáš
62. Tao je nejvzácnější poklad
63. Předcházej problémům
10. Nečekej pochvalu
11. Užitek dává prázdnota
12. Nezahlcuj své smysly
13. Přízeň zraňuje jako nepřízeň
14. Neurčitost Taa
15. Dávní mistři
16. Buď připraven na smrt
17. Nech lidem volnost
18. Nevynucuj si poslušnost
37. Tao přináší klid
38. Nezdůrazňuj svou ctnost
39. Přirozený řád věcí
40. Bytí se rodí z nebytí
41. Cesta ke světlu se zdá tmavá
42. Z Taa se zrodilo vše
43. Nejlepší učení je beze slov
44. Lpění vede k bolesti
45. Nezasahování přináší stabilitu
64. Velké začíná jako malé
65. Nepoučuj
66. Služ, abys vládl
67. Tři poklady
68. Nesoutěž
69. Projevuj soucit
70. Nauč se základům
71. Odhal svou nevědomost
72. Nepředváděj svou moc
19. Přestaň kázat
20. Nediskutuj
21. Tao je za vším
22. Ustup
23. Žij ctnostně
24. Nepřeháněj
25. Čtyři velké síly
26. Nepolevuj v opatrnosti
27. Zdokonaluj se pomáháním
46. Nechtěj víc
47. Znalosti brání pochopení
48. Vyprázdni svou mysl
49. Veď příkladem
50. Žij pro dnešek
51. Nemluv o svých zásluhách
52. Zůstaň doma
53. Neodchyluj se od Taa
54. Rozvíjej ctnost
73. Tao vítězí bez boje
74. Krutost je dvousečná zbraň
75. Útisk vede k odporu
76. Co je poddajné, přežívá
77. Tao nastoluje rovnováhu
78. Převezmi utrpení ostatních
79. Plň své povinnosti
80. Ideální stát
81. Žij v souladu s Taem
 
Přes své hluboké poselství a schopnost měnit životy k lepšímu, zůstává Tao-te-ťing spíše stranou pozornosti. Tiše čeká na ty, kdo si k němu sami najdou cestu. O důležitosti učení Laa-c' pro dnešní dobu jsem napsal více v samostatném článku O zapsané moudrosti Starého mistra.

Od začátku jsem vytvoření e-knihy opakovaně odmítal. Ač jsem nad touto syntézou strávil velké množství času, nepovažuji se za autora. Tím je Lao-c' a jedná se o kulturní dědictví celého lidstva. Více čtenářů mě ale přesvědčilo, abych jim svůj překlad poskytl v ucelenější formě, kterou by si mohli vytisknout nebo číst na počítači, tabletu, v mobilu či ve čtečce elektronických knih.

Zde tedy jsou. :-) E-knihy stáhnete zdarma kliknutím pravým tlačítkem myši na příslušnou ikonku (odkaz "Uložit jako") ve formátech mobi, epub a pdf (doplním cca v květnu 2022):

Pro čtečky Kindle Pro čtení v mobilních telefonech a jiných zařízeních Formát pdf

Původní eknihy z roku 2015 jsem odstranil. Předchozí verze eknih stále koluje po internetu, z mého pohledu však již je bolestně zastaralá. Ač jsem to tehdy nevěděl, jednalo se fakticky o přípravu na verzi, kterou vydávám teprve nyní.

Netušil jsem, kolik času a energie mi práce nakonec vezme. Z předpokládaných několika měsíců se stalo dvanáct intenzivních let (ale stálo to za to). Svou interpretaci jsem začal tvořit během ekonomické krize v roce 2008 a opouštím ji na začátku roku 2022, během ještě větší krize. "Vše se vyvíjí v cyklu" - kapitola 40.

Právě kvůli sérii drobných předtiskových úprav jsem knihu nestihl vydat v roce 2020, jak jsem původně plánoval (letopočet 20-20 byl v lákavé rovnováze, jin-jang), ani v létě 2021 (v tiskárně mi řekli, že už mají plno - na předvánoční trh mířil každý). Ale teď, v roce 2022, už to konečně vyšlo. :-)

500 výtisků O Tau a ctnosti

Příprava papírového vydání se pro mě zároveň stala novým impulsem vše znovu důkladně projít. Díky odstupu a hlubšímu pochopení jsem najednou nacházel řadu míst, která se ještě dala vylepšit. Průtahy knize jen prospěly - během zevrubných předtiskových korektur byl celý text ještě výrazně vylepšen. Současný text je věřím mnohem dál ve všech ohledech, a zároveň ve stavu, kdy už jsem ochoten jej znovu vypustit. Je to skutečně velká událost... ;-)

Na obrázku níže vidíte obálku s rozkresleným hřbetem a přesahy, jak mi ji tiskárna poslala ke schválení. Dokončení obrázku trvalo 2 roky. Což je zcela v souladu s postupným zráním celého díla - první návrh, nakreslený tuží, vznikl v létě roku 2019. Rok po odsouhlasení první skicy mi byl předán ve finální podobě - a bylo to velké překvapení, do jaké podoby původní koncept dozrál. Obálka se všem líbí, slyším to od čtenářů, kteří už svůj výtisk obdrželi. Sám v ní stále objevuji skryté významy...

Rozkres obálky z tiskárny

Jak vidíte, zadní + přední obálka tvoří při rozevření jeden celek: Starý mistr prochází typickou čínskou krajinou, na chvíli si sedl na kámen a do písčité cesty vyryl tradiční čínský znak (道) pro "tao", "cestu", "princip", "pravdu", "metodu", "životní cestu člověka", "zákonitosti přírody"... Rákos, který grafik záměrně pozicoval na hřbet knihy, připomíná, že "mladé a šťavnaté se ve větru ohne, ale staré a suché se zlomí". Cesta dopředu se stáčí ve spirále "dovnitř". Těší mě, že tiskárna reprodukovala barvy věrně - viz obrázek níže.

Na obálce se dají objevovat další skryté významy a klást si otázky. Například, proč na trávě leží jablko? Jedná se snad o odkaz na Newtona, kterého jablko (padající rovně dolů) navedlo k odhalení gravitace? Pak by připadal v úvahu vzkaz "Držte se země" - jeden ze základních tenetů taoismu. Nebo se jedná o Jablko poznání z Rajské zahrady? Ovšem Starý mistr do něj zjevně nekousl... Nepotřebuje to, protože jeho moudrost je už nyní bezbřehá? Nebo nám tím sděluje, ať se věci ani nesnažíme pochopit? A nemůže se jednat o granátové jablko, které má v sobě spoustu semen připomínajících drahokamy? Tolik možných interpretací - jako u Tao-te-ťingu.


Obálka a obrázek

Původně jsem chtěl vydat pouze text své interpretace nadčasového Tao-te-ťingu. Bez poznámek, vysvětlivek, předmluvy atd., ideálně i bez mého jména... Nač opisovat známé reálie nebo vnucovat vlastní názory? Ale musel jsem nakonec do tištěného vydání přeci jen novou verzi definovat, popsat důvody a historii jejího vzniku. Proto po 81. kapitole následuje - na straně 82 - stručný doslov. Ano, sazeč při přípravě knihy sjednotil čísla stránek s čísly kapitol, přijde mi to geniální!

Protože 100 kusů, oznámených v roce 2016, bylo rychle rozebráno ve formě předobjednávek (v té době byla rezervace omezena na jeden výtisk na osobu), navýšil jsem v roce 2020 plánovaný počet výtisků na 300. Seznam rezervací se opět poměrně rychle plnil, proto jsem v tiskárně nakonec objednal 500 kusů. Nechtěl jsem, aby někdo příliš pozdě zjistil, že knihy už jsou pryč... Díky množstevní slevě v tiskárně se zároveň mírně snížila cena za "kus".

Za 500 výtisků tiskárně a dalším pomocníkům jsem již zaplatil více než 70.000 Kč, které se mi snad postupně vrátí - a zaplatí i výtisky, které rozdám a rozešlu zadarmo. Finančním úspěchem tedy pro mě bude, když po prodeji všech knih nakonec budu zase na nule. :-) Důležité je, že papírová kniha už je venku.

Zatím si ji objednalo něco přes 200 čtenářů. Každý výtisk je číslovaný a podepsaný.

Máte-li zájem o svůj vlastní výtisk, kontaktujte mě prosím na email:
viktor.horak@email.cz


Cena:   220 Kč  +  balné a poštovné

Seznam číslovaných výtisků a další informace naleznete na stránce:
500 výtisků knihy O Tau a ctnosti


Shrnutí, proč jsem Tao-te-ťing nově interpretoval: O zapsané moudrosti Starého mistra

Všechny české překlady a převody Tao-te-ťingu: tao.kvalitne.cz
Ohlasy prvních čtenářů: Reakce na novou interpretaci Tao-te-ťingu
Objednávka papírového vydání: Seznam majitelů knihy O Tau a ctnosti
Anglická verze (kontrolní zpětný překlad): Tao Te Ching - a new English translation

Stránka knihy na Databázi knih: O Tau a ctnosti
Audio verze na YouTube: O Tau a ctnosti - audiokniha
Online komunita: facebook.com/taoteting

Nekonečný okruh:

předchozí kapitola  /  následující kapitola:

Žij v souladu s Taem Tao-te-ťing - nový český překlad Co je Tao
81. Žij v souladu s Taem rozcestník 1. Co je Tao?