Tao nelze popsat
PřekladatelPřekladyO Tau a ctnostiPřeklad knihBlog

1. Co je Tao?

Žádný popis nemůže vystihnout Tao,
žádné slovo není vhodné k jeho pojmenování.

Jména odráží jednotlivé projevy,
ale to, co je za nimi, nám uniká.

Ve snaze poznat svět, popisujeme jeho povrch,
Tau však lze porozumět pouze bez šablony slov.

Realita má mnoho kontrastních forem,
všechny přitom vychází ze stejného tajemného zdroje.

Tato nejhlubší propast bez jména
je branou k podstatě veškerého stvoření.


Co je Tao


Nekonečný okruh:

předchozí kapitola  /  následující kapitola:

Žij v souladu s Taem Tao-te-ťing - nový český překlad Projevy Taa
81. Žij v souladu s Taem rozcestník 2. Projevy Taa


--------------------

POZNÁMKA POD ČAROU

V mé soukromé interpretaci Tao-te-ťingu je pouze několik míst, kde se zcela vědomě odchyluji od mainstreamového pojetí a volby slov, abych lépe vyjádřil nosnou myšlenku. Jednou z výrazně přepsaných kapitol je hned č. 1 (další např. č. 56 nebo 63). Protože se tato interpretace už stala součástí diplomových prací a rozborů, dovolím si zde, namísto vlastních komentářů, citovat dva online texty:

1. Jakub Sobek ve svém článku o překladech vs. interpretacích svatých textů porovnal několik verzí hned prvního verše Tao-te-ťingu. ("Tao, po němž lze kráčeti..." vs. "Tao, které lze postihnout slovy..." atd.). K mé interpretaci napsal (vytrženo z kontextu - článek stojí za přečtení celý):
"Viktor Horák se svým nejmodernějším překladem nám to trochu zamotává. Tento překlad se zdá být jednoduchý a srozumitelný obyčejnému člověku - má však jen máloco společného s předchozími překlady. Ano, opakují se tam stejná slova, ale význam vět je naprosto odlišný."
Zdroj: https://jakubsobek.blogspot.com/2014/12/joseph-smith-2-preklad-nebo-interpretace.html

2. Autor blogu "Bystroushaak" porovnal 10 českých verzí kapitoly 1 a došel k závěru:

"Když jsem to všechno dal dohromady a přečetl první verš, musel jsem dát za pravdu Horákovu překladu, který se mi zdá z pohledu dnešního čtenáře nejuchopitelnější."
Zdroj: http://blog.rfox.eu/Utrzky/Tao.html