Neurčitost Taa - Tao te ing
PřekladatelPřekladyO Tau a ctnostiPřeklad knihBlog

14. Neurčitost Taa

Tao nelze poznat smysly:
Zkus jej zahlédnout – nic nespatříš,
zkus jej zaslechnout – nic neuslyšíš,
zkus se jej dotknout – nic nenahmatáš,
jdi mu naproti – nenajdeš začátek,
jdi za ním – nenajdeš konec.

Tao je nedefinovatelné a nepředstavitelné,
beztvaré a nezobrazitelné.
Nahoře není světlé, dole není tmavé,
věčné a bez hranic, neurčité,
bezejmenné vrací se k nebytí.

Kdo zná podstatu, rozumí principům fungování světa.
Drž se dávného Taa a zvládneš současné bytí.


Neurčitost Taa


Nekonečný okruh:

předchozí kapitola  /  následující kapitola:

Přízeň zraňuje jako nepřízeň Tao-te-ing - nový český překlad Dávní mistři
13. Přízeň je jako nepřízeň rozcestník 15. Dávní mistři