Překlady do angličtiny od překladatele
Překlady od překladatelePřeklady knihCeny překladůReference překladateleBlog

16. Buď připraven na smrt

Vyprázdni svou mysl, usiluj o naprostý klid,
zatímco se vše rodí a po období aktivity
zase navrací zpátky ke zdroji.

Návrat ke zdroji je nalezením klidu,
takový je neměnný koloběh přírody.
Porozumění jeho stálosti přináší osvícení,
nepochopení jeho stálosti přináší utrpení.

Ten, kdo zná koloběh přírody, je sám od sebe
tolerantní, laskavý, spravedlivý a šlechetný.
Trvale žije v souladu s Taem,
a až přijde čas zemřít, bude připraven.


Buď připraven na smrt


Nekonečný okruh:

předchozí kapitola  /  následující kapitola:

Dávní mistři - Tao te ting 15 Tao-te-ing - nový český překlad Nech lidem volnost - Tao-te-ing 17
15. Dávní mistři rozcestník 17. Nech lidem volnost