Překlady do angličtiny od překladatele
Překlady od překladatelePřeklady knihCeny překladůReference překladateleBlog

2. Projevy Taa

Tao a jeho vlastnosti nepoznáme přímo,
ale pouze podle odlišností, kterými se projevuje:

Krása je krásná, protože existuje škaredé,
dobro je dobré, protože existuje špatné.

To, co je, se vyděluje z toho, co není:

Obtížné je obtížným, neboť něco jiného je snadné,
dlouhé je dlouhým, neboť něco jiného je krátké,
vysoké je vysokým, neboť něco jiného je nízké.
Přední je vepředu, protože zadní je vzadu,
když ustane zvuk, nastane ticho.

Moudrý jedná, aniž by něco dělal, a učí, aniž by něco řekl.
Nepotřebuje srovnávat, protože ví, že všechny soudy jsou relativní.
Díky zkušenostem chápe, že vše se mění podle úhlu pohledu.
Nechává věci přijít a odejít tak, jak jsou.
Tvoří, ale nevlastní.
Pomáhá, aniž by cokoliv očekával na oplátku.
Po dokončení své práce na ni zapomene.
Nelpí na výsledcích,
proto mu je nikdo nemůže vzít.


Projevy Taa


Nekonečný okruh:

předchozí kapitola  /  následující kapitola:

Co je Tao Tao-te-ťing - nový český překlad Nevystavuj lidi pokušením
1. Co je Tao? rozcestník 3. Nevystavuj lidi pokušením