Tao je za vším - Tao te ing 21
PřekladatelPřekladyO Tau a ctnostiPřeklad knihBlog

21. Tao je za vším

Nejvyšší ctností je žít v souladu s Taem.

Tao je nezachytitelné, je jako stín,
přesto z něj vychází všechny obrazy.

Tao je nehmatatelné, je jako mlha,
přesto formuje všechny tvary.

Tao je nepatrné, je jako semínko,
přesto se z něj zrodilo vše.

Tao zde bylo před počátkem světa.

Jak to mohu vědět?
Protože znám Tao.


Tao je zdrojem všeho - O Tau a ctnosti 21


Nekonečný okruh:

předchozí kapitola  /  následující kapitola:

Nediskutuj - Tao te ting 20 Tao-te-ing - nový český překlad Usstup - Tao-te-ing 22
20. Nediskutuj rozcestník 22. Ustup