Překlady do angličtiny od překladatele
Překlady od překladatelePřeklady knihCeny překladůReference překladateleBlog

26. Nepolevuj v opatrnosti

Cesta vpřed je plná překážek,
rozvážnost vítězí nad zbrklostí.

Moudrý s sebou všude nosí Tao,
tak jako poutník při celodenním putování
s sebou všude bere svá zavazadla.
I když vidí nádherné výhledy,
zůstává opatrný a rozvážný.

Dnešní vládci žijí v palácích,
mají harémy a chrání je mocná armáda.
V očích lidu se však chovají pošetile.
Jejich nestydatost je vyvrátí z kořenů,
nerozvážnost způsobí ztrátu jejich moci.


Nepolevuj v opatrnosti - O Tau a ctnosti 26


Nekonečný okruh:

předchozí kapitola  /  následující kapitola:

Čtyři velké síly - Tao te ting 25 Tao-te-ťing - nový český překlad Zdokonaluj se pomáháním - Tao-te-ťing 27
25. Čtyři velké síly rozcestník 27. Zdokonaluj se pomáháním