Překlady do angličtiny od překladatele
Překlady od překladatelePřeklady knihCeny překladůReference překladateleBlog

27. Zdokonaluj se pomáháním

Kdo dobře chodí, nezanechává stopy,
kdo dobře mluví, jasně formuluje své názory,
kdo dobře počítá, nepotřebuje počítadlo,
kdo dobře zamyká, jeho zámek nikdo neotevře,
kdo dobře svazuje, jeho uzly nikdo nerozváže.

Ten, kdo umí, snadno poradí tomu, kdo neumí,
nebo opraví rozbité věci, aby nadále sloužily.
Nikoho neodmítne a s každou výzvou se zdokonaluje.

Ten, kdo ví, je tedy učitelem toho, kdo neví.
A ten, kdo neví, pro něj představuje lekci.

Kdo si neváží učitele nebo nové lekce,
bude bloudit, i kdyby byl sebechytřejší.

Taková je podstata problému.


Zdokonaluj se pomáháním - O Tau a ctnosti 27


Nekonečný okruh:

předchozí kapitola  /  následující kapitola:

Nepolevuj v opatrnosti - Tao te ting 26 Tao-te-ťing - nový český překlad Uvědomuj si své slabé stránky - Tao-te-ťing 28
26. Nepolevuj v opatrnosti rozcestník 28. Uvědomuj si své slabiny