Překlady do angličtiny od překladatele
Překlady od překladatelePřeklady knihCeny překladůReference překladateleBlog

28. Uvědomuj si své slabé stránky

Kdo používá svou mužskou sílu,
ale uvědomuje si i svou ženskou slabost,
žije ctnostně a stává se řekou světa.
Vrací se do stavu malého dítěte.

Kdo prezentuje své světlé stránky,
ale uvědomuje si i ty temné,
žije ctnostně a stává se světu vzorem.
Vrací se k nevinnosti.

Kdo využívá své přednosti,
ale uvědomuje si i své nedostatky,
žije ctnostně a stává se údolím světa.
Vrací se k vnitřní prostotě.

Tak jako tesař z původního hrubého kusu dřeva
vytváří nástroje, které přináší lidem prospěch,
i moudrý vládce používá původní prostotu
jako užitečný nástroj pro správu země.
Říká se: „Mistr tesař seká málo!“.


Uvědomuj si své slabé stránky - O Tau a ctnosti 28


Nekonečný okruh:

předchozí kapitola  /  následující kapitola:

Zdokonaluj se pomáháním - Tao te ting 27 Tao-te-ťing - nový český překlad Nezasahuj do světa - Tao-te-ťing 29
27. Zdokonaluj se pomáháním rozcestník 29. Nezasahuj do světa