Nezasahuj do světa - Tao te ťing 29
PřekladatelPřekladyO Tau a ctnostiPřeklad knihBlog

29. Svět nelze ovládnout

Chceš ovládnout svět a změnit jej podle svého přání?
Viděl jsem, že se to dosud nikomu nepodařilo.
Svět je dokonalý, nedá se nepřirozeně vylepšovat.
Zkusíš-li jej změnit, zničíš jej,
zkusíš-li jej ovládnout, ztratíš jej.

Svět je v neustálém pohybu
a lidé se od sebe liší zájmy i povahou.
Když chce někdo strhnout ostatní, ti se nepřidají,
když chce někdo zvětšovat svou moc, ostatní jej oslabují,
když si chce někdo polepšit, ostatní působí proti němu.

Moudrý se nesnaží věci prosazovat silou,
nechává vše přirozeně plynout.


Nezasahuj do světa - O Tau a ctnosti 29


Nekonečný okruh:

předchozí kapitola  /  následující kapitola:

Uvědomuj si své slabé stránky - Tao te ting 28 Tao-te-ťing - nový český překlad Neuchyluj se k násilí - Tao-te-ťing 30
28. Uvědomuj si své slabiny rozcestník 30. Neuchyluj se k násilí