Překlady do angličtiny od překladatele
Překlady od překladatelePřeklady knihCeny překladůReference překladateleBlog

30. Neuchyluj se k násilí

Ten, kdo radí vládci v souladu s Taem,
nesouhlasí s vypravením dobyvačné armády.
Spáchané násilí vyvolává touhu po pomstě,
trní roste tam, kde tábořila armáda,
po válce následuje hladomor.

Armáda má sloužit pouze k obraně země,
nikoli k podrobení si sousedů.
Moudrý vojevůdce se spokojí s dosažením cíle,
nechlubí se, není arogantní, nezneužívá svou moc.
Nepokračuje v dalším tažení na cizí území,
udělá jen to, co je nezbytné.

Nadměrný růst není v souladu s Taem,
co je příliš silné, nakonec se zhroutí a zanikne.


Neuchyluj se k násilí - O Tau a ctnosti 30


Nekonečný okruh:

předchozí kapitola  /  následující kapitola:

Nezasahuj do světa - Tao te ting 29 Tao-te-ťing - nový český překlad Bojuj jen v nutnosti - Tao-te-ťing 31
29. Nezasahuj do světa rozcestník 31. Bojuj jen v nutnosti