Zapomeň na ctnost - Tao te ťing 38
PřekladatelPřekladyO Tau a ctnostiPřeklad knihBlog

38. Nezdůrazňuj svou ctnost

Ten, kdo si není vědom své ctnosti, je skutečně ctnostný,
ten, kdo stále myslí na ctnost, skutečně ctnostný není.

Skutečná ctnost spočívá ve vnitřním bytí,
ctnostný člověk o svých ctnostných činech nemluví.
Okázalá ctnost se projevuje neupřímným chováním,
nectnostný člověk své ctnostné činy zdůrazňuje.

Když někdo upřímně pomáhá ostatním,
jedná ctnostně bez vedlejšího úmyslu.
Když někdo jedná, aby ukázal svou ctnost,
má řadu postranních motivů.
Když někdo vyžaduje ctnostné chování,
prosazuje svou vůli i násilnými prostředky.

Když mizí Tao, objevuje se ctnost,
když se ztrácí ctnost, nastupuje etika,
když se horší etika, přichází spravedlnost,
když upadá spravedlnost, prosazují se zákony.
Zákony jsou projevem nedůvěry a zárodkem chaosu.

Naučené znalosti jsou slupkou Taa a počátkem hlouposti.
Moudrý upřednostňuje dužinu plodu, ne jeho slupku,
soustředí se na podstatu, ne na představu,
volí upřímnost a odmítá povrchnost.


Naučené znalosti jsou slupkou Taa - O Tau a ctnosti 38


Nekonečný okruh:

předchozí kapitola  /  následující kapitola:

Tao přináší klid - Tao te ting 37 Tao-te-ťing - nový český překlad Přirozený řád věcí - Tao-te-ťing 39
37. Tao přináší klid rozcestník 39. Přirozený řád věcí