Překlady do angličtiny od překladatele
Překlady od překladatelePřeklady knihCeny překladůReference překladateleBlog

50. Žij pro dnešek

Život a smrt jsou neoddělitelné,
z deseti narozených lidí deset jich zemře.
Někdo v dětství, jiný v dospělosti nebo ve stáří.

Lidé se děsí smrti, protože příliš lpí na životě.

Moudrý prochází životem beze strachu,
žije v přítomnosti a vše bere tak, jak to je.
Nebojí se tygra, nosorožce ani zbraní,
nelpí na životě, smrt může přijít kdykoli.


Žij pro dnešek - O Tau a ctnosti 50


Nekonečný okruh:

předchozí kapitola  /  následující kapitola:

Veď příkladem - Tao te ting 49 Tao-te-ťing - nový český překlad Nemluv o svých zásluhách - Tao-te-ťing 51
49. Veď příkladem rozcestník 51. Nemluv o svých zásluhách