Neodchyluj se od Taa - Tao te ťing 53
PřekladatelPřekladyO Tau a ctnostiPřeklad knihBlog

53. Neodchyluj se od Taa

Ten, kdo moudře následuje Velké Tao,
bojí se pouze toho, aby nesešel z cesty.

Cesta Taa je rovná a přímá,
avšak lidé často podléhají vnějším pokušením.

Když mocní žijí v palácích,
oblékají se do přepychových šatů
a chrání své bohatství zbraněmi,
připomínají vůdce lupičů.

Parazitují na lidu, který hladoví,
a mají více, než potřebují,
zatímco pole zarůstají býlím
a sýpky jsou prázdné.

To není v souladu s Taem.


Neodchyluj se od Taa - O Tau a ctnosti 53


Nekonečný okruh:

předchozí kapitola  /  následující kapitola:

Zůstaň doma - Tao te ting 52 Tao-te-ťing - nový český překlad Rozvíjej ctnost - Tao-te-ťing 54
52. Zůstaň doma rozcestník 54. Rozvíjej ctnost