Přijmi své místo - Tao te ing 56
PřekladatelPřekladyO Tau a ctnostiPřeklad knihBlog

56. Přijmi své místo

Kdo ví, nemluví,
kdo mluví, neví.

Přestaň hlásat své názory,
nevěnuj pozornost rámusu,
nevytvářej si domněnky,
zjednoduš svůj život,
zanech očekávání,
přijmi své místo.

To znamená žít v souladu s Taem.

Kdo tohoto stavu dosáhne,
nerozlišuje mezi přáteli či nepřáteli,
nelze jej podplatit nebo mu vyhrožovat,
neovlivní jej chvála ani kritika.

Proto jej ostatní chovají v úctě.


Přijmi své místo - Tao te ing 56


Nekonečný okruh:

předchozí kapitola  /  následující kapitola:

Vnitřní harmonie - Tao te ting 55 Tao-te-ing - nový český překlad Nevměšuj se - Tao-te-ing 57
55. Vnitřní harmonie rozcestník 57. Nevměšuj se