Zákony posilují hříšníky - Tao te ing 58
PřekladatelPřekladyO Tau a ctnostiPřeklad knihBlog

58. Zákony posilují hříšníky

Vládni shovívavě, a lidé zůstanou poctiví,
vládni přísně, a lidé se začnou chovat prohnaně.
Snaha zajistit štěstí lidu vede k nespokojenosti,
snaha uzákonit žádané chování posiluje hříšníky.

Štěstí vyrůstá z neštěstí, neštěstí se skrývá ve štěstí,
co dříve vyhovovalo, vyhovovat přestane,
co dříve bylo správné, stane se nesprávným,
a lidé dlouho zůstanou ve zmatcích.

Moudrý vládce jde příkladem, ale neočekává, že bude následován,
má prostředky k prosazení své vůle, ale nevyužívá jich,
ukazuje cestu, ale nepředvádí lidu svou moc,
ví, že na vše se dá dívat z různých úhlů pohledu.


Zákony posilují hříšníky - Tao te ing 58


Nekonečný okruh:

předchozí kapitola  /  následující kapitola:

Nevměšuj se - Tao te ting 57 Tao-te-ing - nový český překlad Plánuj jako rolník - Tao-te-ing 59
57. Nevměšuj se rozcestník 59. Plánuj jako rolník