Nepoučuj - Tao te ťing 65
PřekladatelPřekladyO Tau a ctnostiPřeklad knihBlog

65. Nepoučuj

Dávní mudrcové, kteří znali Tao, nesnažili se lid vzdělávat.
Chtěli, aby lidé zůstali přirození a prostí.

Pokud si lid myslí, že ví věci lépe, je těžké mu vládnout.
Když lid není zatížen vědomostmi, nejsou v zemi rozbroje.

Ten, kdo se snaží lid poučovat, zemi škodí,
kdo lid vede k přirozenosti, je pro zemi požehnáním.

Vládce, který si je vědom rozdílu mezi chytrostí a selským rozumem,
zvolí správnou formu vlády a udržuje v zemi nejvyšší ctnost.

Přestože se zdá být nejvyšší ctnost nelogická,
je hluboká a vede k dokonalé harmonii.


Nepoučuj - Tao te ťing 65


Nekonečný okruh:

předchozí kapitola  /  následující kapitola:

Velké začíná jako malé - Tao te ting 64 Tao-te-ťing - nový český překlad Služ, abys vládl - Tao-te-ťing 66
64. Velké začíná jako malé rozcestník 66. Služ, abys vládl