Služ, abys vládl - Tao te ťing 66
PřekladatelPřekladyO Tau a ctnostiPřeklad knihBlog

66. Služ, abys vládl

Oceán přitahuje řeky a vodní toky, neboť je pod nimi.
Proto vládne údolím a vše do něj proudí.

Ten, kdo chce lidem vládnout, musí sám sebe stavět níže,
kdo chce vést druhé, musí jim pokorně sloužit.

Takto se lidé nebudou cítit vládcem utiskováni,
budou jej chválit a půjdou za ním bez reptání.

Když se vládce nad nikým nepovyšuje,
nikdo se nesnaží jej převýšit.


Služ, abys vládl - Tao te ťing 66


Nekonečný okruh:

předchozí kapitola  /  následující kapitola:

Nepoučuj - Tao te ting 65 Tao-te-ťing - nový český překlad Tři poklady - Tao-te-ťing 67
65. Nepoučuj rozcestník 67. Tři poklady