Tři poklady - Tao te ťing 67
PřekladatelPřekladyO Tau a ctnostiPřeklad knihBlog

67. Tři poklady

Lidé říkají, že mé učení o Tau je nesmyslné,
že je v porovnání s jinými filosofiemi nekompletní.

To právě dokazuje jeho velikost.

Kdyby mé učení dávalo lidem smysl a připomínalo jiné nauky,
nikdo by o Tau už dnes nevěděl.

Tři vlastnosti považuji za vzácné poklady:
Skromnost, soucit a neusilování o moc.

Skromný člověk si může dovolit být štědrý,
soucit mu dodává odvahu,
ale druhé může vést, jen pokud nebude toužit po moci.

Kdo je štědrý bez skromnosti,
kdo je odvážný bez soucitu,
kdo chce vést a přitom usiluje o moc,
přivolává na sebe problémy.

Soucit vede k vítězství v bitvě a k síle při obraně.
Soucitné lidi chrání samo Nebe.


Tři poklady - Tao te ťing 67


Nekonečný okruh:

předchozí kapitola  /  následující kapitola:

Služ, abys vládl - Tao te ting 66 Tao-te-ťing - nový český překlad Nesoutěž - Tao-te-ťing 68
66. Služ, abys vládl rozcestník 68. Nesoutěž