Nesoutěž - Tao te ťing 68
PřekladatelPřekladyO Tau a ctnostiPřeklad knihBlog

68. Nesoutěž

Statečný voják netouží po boji,
dobrý bojovník nepropadá zuřivosti,
šlechetný vítěz se vyhýbá střetu s nepřítelem,
moudrý vládce sám sebe staví pod ostatní.

Toto je ctnost nesoutěžení,
vedení druhých bez nařizování.

Od nepaměti moudří o tento stav usilovali,
neboť je v souladu se samotným Nebem.


Nesoutěž - Tao te ťing 68


Nekonečný okruh:

předchozí kapitola  /  následující kapitola:

Tři poklady - Tao te ting 67 Tao-te-ťing - nový český překlad Projevuj soucit - Tao-te-ťing 69
67. Tři poklady rozcestník 69. Projevuj soucit