Nauč se základům - Tao te ing 70
PřekladatelPřekladyO Tau a ctnostiPřeklad knihBlog

70. Nauč se základům

Mé učení je snadné pochopit a řídit se jím,
většina lidí mu však nerozumí a nezavádí jej ve svém životě.

Vše, co říkám, má svůj vnitřní smysl,
vše, co dělám, vychází z pevných principů.

Když lidé nerozumí základům,
nemohou chápat ani mne.

Málo je těch, kdo rozumí mým slovům,
právě proto je učení o Tau a ctnosti tak vzácné.

Zůstávám nepoznán, jsem jako tulák,
který pod hrubým šatem nosí jadeit.


Nauč se základům - Tao te ing 70


Nekonečný okruh:

předchozí kapitola  /  následující kapitola:

Projevuj soucit - Tao te ting 69 Tao-te-ing - nový český překlad Odhal svou nevědomost - Tao-te-ing 71
69. Projevuj soucit rozcestník 71. Odhal svou nevědomost