Překlady do angličtiny od překladatele
Překlady od překladatelePřeklady knihCeny překladůReference překladateleBlog

O Tau a ctnosti - online, e-knihy, kniha


Kontraintuitivní, zdánlivě paradoxní pojednání
Laa-c' (老子)  o Cestě a ctnosti (道德經) již tisíce let nabízí návod k životní spokojenosti a rovnováze. Ukrývá hlubokou moudrost. Neznám jiný filosofický nebo náboženský text, který by byl tak syrový, který by stejně výstižně mířil na samotnou podstatu.

Protože se jednotlivé překlady Tao-te-ťingu často značně liší, na základě srovnání 70 anglických překladů z čínštiny a studia související literatury jsem v letech 2008 až 2022 pro své vlastní hlubší pochopení postupně vytvořil tuto soukromou interpretaci, kterou zde prezentuji pro zájemce online a také ve formě e-knih.

E-knihy stáhnete kliknutím na příslušnou ikonku. Příjemné čtení!


Formát pdf


Stáhnout
O Tau a ctnosti
ve formátu PDF


Pro čtečky Kindle


Stáhnout
O Tau a ctnosti
ve formátu MOBI

( zip )

Pro čtení v mobilních telefonech a jiných zařízeních
Stáhnout
O Tau a ctnosti
ve formátu EPUB

( zip )


E-knihy jsou určeny k volnému šíření. Pokud tedy znáte někoho, koho by soubory mohly zaujmout a inspirovat, budu rád, když mu e-knihy pošlete e-mailem, aby se nadčasová moudrost taoismu dostávala k dalším duševně spřízněným lidem. Děkuji za pomoc při "taoistické osvětě". ;-)

Verše jsem se snažil vyladit tak, aby k nim už nebylo potřeba doplňovat vysvětlující poznámky. Každou kapitolu jsem nakonec opatřil nadpisem, kterým jsem shrnul hlavní téma nebo poselství dané pasáže.
Zároveň jsem vytvářel kontrolní zpětný překlad do angličtiny a přemýšlel, zda je výsledný text v obou verzích výstižný a srozumitelný.

Každá z kapitol na samostatné webové stránce je doplněná o tematickou fotografii. Na jednotlivé kapitoly se dá prokliknout buď z "rozcestníku" níže (takže podle změny barvy navštívených odkazů hned poznáte, kde jste s četbou skončili) nebo můžete šipkami postupně listovat dopředu i dozadu. Stránky tvoří uzavřený okruh: za kapitolou č. 81 následuje opět č. 1 - a naopak.

 1. Co je Tao
 2. Projevy Taa
 3. Nevystavuj lidi pokušením
 4. Hloubka Taa
 5. Nikomu nestraň
 6. Tao je všudypřítomné
 7. Chovej se nesobecky
 8. Buď jako voda
 9. Přestaň včas
28. Uvědomuj si své slabé stránky
29. Svět nelze ovládnout
30. Neuchyluj se k násilí
31. Bojuj jen v nutnosti
32. Vše se vrací k Tau
33. Poznej sám sebe
34. Pomáhej diskrétně
35. Tao je nevyčerpatelné
36. Slabé vítězí nad silným
55. Vnitřní harmonie
56. Přijmi své místo
57. Nevměšuj se
58. Zákony posilují hříšníky
59. Plánuj jako rolník
60. Nedočkavost škodí
61. Poniž se a získáš
62. Tao je nejvzácnější poklad
63. Předcházej problémům
10. Nečekej pochvalu
11. Užitek dává prázdnota
12. Nezahlcuj své smysly
13. Přízeň zraňuje jako nepřízeň
14. Neurčitost Taa
15. Dávní mistři
16. Buď připraven na smrt
17. Nech lidem volnost
18. Nevynucuj si poslušnost
37. Tao přináší klid
38. Nezdůrazňuj svou ctnost
39. Přirozený řád věcí
40. Bytí se rodí z nebytí
41. Cesta ke světlu se zdá tmavá
42. Z Taa se zrodilo vše
43. Nejlepší učení je beze slov
44. Lpění vede k bolesti
45. Nezasahování přináší stabilitu
64. Velké začíná jako malé
65. Nepoučuj
66. Služ, abys vládl
67. Tři poklady
68. Nesoutěž
69. Projevuj soucit
70. Nauč se základům
71. Odhal svou nevědomost
72. Nepředváděj svou moc
19. Přestaň kázat
20. Nediskutuj
21. Tao je za vším
22. Ustup
23. Žij ctnostně
24. Nepřeháněj
25. Čtyři velké síly
26. Nepolevuj v opatrnosti
27. Zdokonaluj se pomáháním
46. Nechtěj víc
47. Znalosti brání pochopení
48. Vyprázdni svou mysl
49. Veď příkladem
50. Žij pro dnešek
51. Nemluv o svých zásluhách
52. Zůstaň doma
53. Neodchyluj se od Taa
54. Rozvíjej ctnost
73. Tao vítězí bez boje
74. Krutost je dvousečná zbraň
75. Útisk vede k odporu
76. Co je poddajné, přežívá
77. Tao nastoluje rovnováhu
78. Převezmi utrpení ostatních
79. Plň své povinnosti
80. Ideální stát
81. Žij v souladu s Taem
 
Od začátku jsem knižní vydání opakovaně odmítal. Ač jsem nad touto syntézou strávil velké množství času, nepovažuji se za autora. Tím je Lao-c' a jedná se o kulturní dědictví celého lidstva. Více čtenářů mě ale přesvědčilo, abych jim svůj překlad poskytl v ucelenější formě, kterou by si mohli vytisknout nebo číst na počítači, tabletu, v mobilu či ve čtečce elektronických knih.

První verze e-knih ("verze 2015") stále koluje po internetu, z mého pohledu však již je bolestně zastaralá. Proto jsem ji z těchto stránek odstranil. Ač jsem to tehdy nevěděl, jednalo se fakticky o přípravu na "verzi 2022", kterou vydávám nyní. Současný text je věřím mnohem dál ve všech ohledech, a zároveň ve stavu, kdy už jsem ochoten jej znovu vypustit. Je to skutečně velká událost... ;-)

Netušil jsem, kolik času a energie mi práce nakonec vezme. Z předpokládaných několika měsíců se stalo čtrnáct intenzivních let (ale stálo to za to). Svou interpretaci jsem začal tvořit během ekonomické krize v roce 2008 a opouštím ji v roce 2022, během ještě větší krize. "Vše se vyvíjí v cyklu" - kapitola 40.

Obálka O Tau a ctnostiV polovině února 2022 jsem také "pro přátele" vydal samonákladem 500 výtisků "O Tau a ctnosti". Zvolil jsem vyšší kvalitu obálky (flexovazba), papíru (90 g) i tisku (ofset), velikost A5. Také obálka musela dozrát. Snažil jsem se, aby kniha vypadala krásně, ale zároveň měla praktický formát, dala se snadno přepravovat, listovat v ní, a aby se k ní čtenáři často vraceli. (Třeba při relaxování na zahradě...) Stužku jako záložku jsem nedával - vypadá hezky, ale spíš zavazí.

Kniha je určena spíše těm čtenářům, kteří si uvědomují hloubku díla a zaujala je má verze, která jde na dřeň významu. Vydání je pro mě zároveň splněním slibu vůči prvním zájemcům, kteří se na papírovou knihu ptali už před deseti lety a fakticky zapříčinili její vznik i pro všechny ostatní. ;-)

Příprava papírového vydání se pro mě zároveň stala novým impulsem vše znovu důkladně projít (více ve shrnutí, proč jsem Tao-te-ťing nově interpretoval: O zapsané moudrosti Starého mistra). Díky odstupu a hlubšímu pochopení jsem najednou nacházel řadu míst, která se ještě dala zpřesnit. Průtahy knize jen prospěly - během opakovaných zevrubných předtiskových korektur byl celý text ještě výrazně vylepšen. První recenze dokládají, že bylo dobré nechat vše ještě "dozrát".

Přes své hluboké poselství a schopnost měnit životy k lepšímu, zůstává Tao-te-ťing spíše stranou pozornosti. Tiše čeká na ty, kdo si k němu sami najdou cestu. Papírové knihy jsem v rámci "taoistické osvěty" poslal (nad rámec povinných 5 kusů) takto čekat do všech regionálních knihoven (včetně Parlamentní knihovny pro inspiraci našich zákonodárců) a do dalších institucí (například na čínské velvyslanectví).

V tiskárně jsem výtisky vyzvedl na konci dubna 2022 a od té doby je rozesílám zájemcům. Paletu knih, která dominovala v obývacím pokoji (viz fotografie níže), jsem rozhodil do různých polic, aby se spodní knihy nelisovaly, nepoškozovaly se snad hřbety apod. Nejsou moje, jen jsou u mě dočasně uložené, než je předám jejich budoucím majitelům.

Od té doby knihy posílám doporučeně poštou. Zatím si knihu objednalo cca 470 čtenářů (plus cca 20 výtisků šlo do knihoven). Každý výtisk je (ručně) číslovaný a podepsaný. Svým způsobem se tedy jedná o exkluzivní bibliofilii, o kterou je zájem dokonce až na Novém Zélandu nebo ostrově Martinik. :-) Až předám 500. výtisk, zůstanou k dispozici pouze aktualizované eknihy na této stránce (tedy elektronická informace závislá na elektřině).

500 výtisků O Tau a ctnosti

Informace o knize si již žijí vlastním životem. Jsem vždy příjemně překvapen, když čtenáři sami knihu doporučují dále. Nejnověji, herec Jan Slovák začal na svém instagramovém a facebookovém profilu "Slaměný pes" postupně zveřejňovat svůj přednes jednotlivých kapitol. Na YouTube už je také namluveno všech 81 kapitol Jakubem Pořízkem (pod "JP Music Production"). I sám Jaroslav Dušek knihu kladně ohodnotil, když jsem mu v Olomouci předal výtisk po představení "Čtyři dohody". :-) V Předmostí u Přerova vznikla Tao stezka...

Mám vyzkoušeno, že pokud bych k postům na FB přidával tlačítko s výzvou "koupit knihu", velmi rychle bych je vyprodal. Proto to nedělám a spíše se snažím obecně inspirovat, komunikovat s příznivci a přinášet jim něco pěkného. Ti, které Tao nejvíce osloví, se nakonec proklikají až k možnosti získat papírovou knihu. Přirozený selektivní proces... :-)

Volnější, přirozené šíření povědomí o knize je ideální. Lidé, kteří mě kontaktují, jsou pak ve výsledku přesně ti, pro které knihy opatruji. Proto knihu nijak výrazně nepropaguji a nechávám na "vyšší moci", koho tato nabídka přitáhne. Mým přáním je, aby se každý výtisk dostal ke správnému člověku. Každého jednotlivého čtenáře, který si i přes volnou dostupnost eknih zde na webových stránkách a knih v knihovnách napsal o vlastní výtisk, proto považuji za člena "širší rodiny" a přirozeně mám vždy z nového "přírůstku" velkou radost. ;-)

3 krát O Tau a ctnosti

Mým záměrem je, aby se každá kniha dostala ke správnému člověku. K lidem, které na základě volně dostupných informací zaujala má "významová syntéza" a chtějí mít i fyzický výtisk. Knihy proto u mě trpělivě čekají na ty osvícené duše, které si k nim najdou cestu. Raději takto, než udělat podbízivou kampaň na internetu (mám ověřeno, že to funguje - proto to nedělám), během týdne vše vyprodat - a pak dodatečně dostávat smutné otázky od těch "správných lidí", zda nebude dotisk, protože se o knižní verzi dozvěděli pozdě.

Protože 100 kusů, oznámených v roce 2016, bylo postupně rozebráno ve formě předobjednávek (v té době byla rezervace omezena na jeden výtisk na osobu), navýšil jsem v roce 2020
(původně plánovaný rok vydání: 20-20, jin-jang) počet výtisků na 300. Seznam rezervací se opět zvolna plnil, proto jsem v tiskárně nakonec objednal 500 kusů. Nechtěl jsem, aby někdo příliš pozdě zjistil, že knihy už jsou pryč, a že příležitost získat do vlastnictví některou z těchto exkluzivních bibliofilií nestihl využít.

V uplynulých 20 letech jsem jako najatý překladatel 
přeložil přes 40 knih (do angličtiny nebo do češtiny), ale vydáním vlastní knihy se zabývám poprvé. Je to zajímavé - nakladatelé to nemají jednoduché. :-) Za 500 výtisků jsem již tiskárně a dalším pomocníkům zaplatil více než 80.000 Kč, které se mi snad postupně vrátí - a zaplatí i výtisky, které jsem rozdal a rozeslal zadarmo. Také vše okolo (komunikace, balení, administrativa...) vyžaduje extrémně času a pozornosti. Ale dělám to pro ostatní, navzdory rozhoupané době (a asi i právě proto).

Rozkres obálky z tiskárny

Původně jsem chtěl vydat pouze text své interpretace nadčasového Tao-te-ťingu. Měla to být tenká brožurka. Bez poznámek, vysvětlivek, předmluvy, ideálně i bez mého jména. Nač opisovat známé reálie nebo vnucovat vlastní názory? Jak se ale povědomí o nové verzi šířilo a začalo se o ní v "taoistických kruzích" stále více mluvit, musel jsem nakonec v doslovu tištěného vydání přeci jen novou verzi (kterou někteří dokonce nazývali "kacířský překlad" :-)) definovat, popsat důvody a historii jejího vzniku.

Na obrázku výše vidíte obálku s rozkresleným hřbetem a přesahy, jak mi ji tiskárna poslala ke schválení. Dokončení obrázku trvalo 2 roky. Což je zcela v souladu s postupným zráním celého díla - první návrh obálky, nakreslený tuží, vznikl v létě roku 2019. Rok po odsouhlasení první skicy mi byl předán ve finální podobě - a bylo velkým překvapením, do jaké podoby původní koncept dozrál.

Musel jsem také nejdříve potkat výborného grafika na přípravu sazby, který se mnou měl trpělivost a zároveň přispěl svými nápady, jako například sjednotit čísla kapitol s čísly stránek (
po 81. kapitole následuje na straně 82 stručný doslov), nebo upravit kosmetické detaily na obálce. Prostě vše si vyžádalo svůj čas... Obálku nehyzdí čárový kód, protože kniha se neprodává v knihkupectvích, ale nabízím ji takhle "podpultově". :-)

Obálka a obrázek

Těší mě, že tiskárna reprodukovala barvy věrně. Jak vidíte, zadní + přední obálka tvoří při rozevření jeden celek: Starý mistr prochází typickou čínskou krajinou, na chvíli si sedl na kámen a do písčité cesty vyryl holí tradiční čínský znak (道) pro "tao", "cestu", "princip", "pravdu", "metodu", "životní cestu člověka", "zákonitosti přírody". Cesta dopředu se stáčí ve spirále "dovnitř" kolem jezírka, jehož hladina odráží symbol jin-jang. Rákos, který grafik záměrně pozicoval na hřbet knihy, připomíná, že "mladé a ohebné ve větru vydrží, ale staré a neohebné se zlomí". (Proto je obálka ohebná. ;-) )

Ilustrace na obálce se všem líbí, často to slyším od čtenářů, kteří už svůj výtisk obdrželi. Dají se na ní objevovat různé skryté významy a klást si otázky.
Však také vzbudila živou diskuzi, když jsem ji komunitě na Facebooku poprvé představil. :-) Diskutující živě rozebírali nejen to, co na obálce je, ale i to, co na ní není. Například: Proč na obrázku chybí buvol, na jehož hřbetě je Lao-c' typicky zobrazován? Znamená to, že Starý mistr ještě Čínu neopustil nebo už se uchýlil do ústraní a buvola nepotřebuje? A proč hůl vrhá stín, zatímco Starý mistr zdánlivě ne?

Další "záhada": Proč na trávě leží jablko? Jedná se snad o odkaz na Newtona, kterého jablko (padající dolů k zemi) navedlo k odhalení gravitace? Pak by připadal v úvahu vzkaz "Držte se země" - jeden ze základních tenetů taoismu. Nebo se jedná o jablko poznání z Rajské zahrady? Ovšem Starý mistr do něj zjevně nekousl... Nepotřebuje to, protože jeho moudrost je už nyní bezbřehá? Nebo nám tím sděluje, ať se věci ani nesnažíme pochopit? A nemůže se jednat o granátové jablko, které má v sobě spoustu semen připomínajících drahokamy? Tolik možných interpretací - jako u Tao-te-ťingu...

Jan Slovák s knihou O tau a ctnosti

500 výtisků, to je vše. Nebudou (a nebudu) tu věčně. Mimořádná nabídka je platná do naplnění "seznamu šťastných majitelů". Poté bude jediná možnost, jak držet raritní výtisk v rukou, pouze po zapůjčení od někoho z těch, kteří si jej objednali, dokud to ještě šlo (tedy tady a teď). Nebo si knihu pro přečtení půjčit v knihovně (e-knihy samozřejmě zůstanou nadále volně k dispozici ke stažení).

Svým způsobem postupně vykrystalizoval svérázný "umělecký projekt": Každé slovo v knize, každé rozhodnutí nad jejím vydáním, každá věta a fotografie na těchto webových stránkách, každý komentář na Internetu, každý odeslaný email, každý podepsaný výtisk a zalepená obálka, každý vyplněný podací lístek, každá cesta na poštu, každé účetní mínus nebo plus, každé příjmení v "seznamu šťastných majitelů" ... naprosto vše související s vydáním společně tvoří jednu složitou symfonii. :-)

Příležitost stát se jedním z "tónů" této "hudební symfonie", nedílnou součástí "rodiny", je neopakovatelná. Dotisk nebude. Z podstaty věci se jedná o úzkoprofilovou záležitost pro zasvěcené, není to žádný "masový bestseller" a mým úmyslem není získávat konvertity. Nejsem žádný "guru". ;-) Pouze jsem se pokusil slova Starého mistra co nejlépe interpretovat.


Seznam číslovaných výtisků naleznete na stránce

500 knih "O Tau a ctnosti"V rámci komunity má "O Tau a ctnosti" úspěch a povědomí o knize se zvolna spontánně šíří. Několik recenzí se již objevilo i na Databázi knih. Heslo "O Tau a ctnosti" jsem do jejich přehledů vložil sám, aby byla kniha zadaná správně. Někdo by ji tam nakonec stejně představil, ale mohl by omylem jako autora uvést mě, přičemž autorem je podle mě stále Lao-c'. Já se pouze jeho slova pokusil co nejlépe interpretovat.
https://www.databazeknih.cz/knihy/o-tau-a-ctnosti-494819

Další nezávislá recenze byla zveřejněna na stránkách populárně odborného časopisu DINGIR, který se zabývá současným náboženským životem z hlediska religionistiky. Oddychl jsem si, že je hodnocení laskavé. 😇
https://info.dingir.cz/2022/06/lao-c-o-tau-a-ctnosti

A nejnověji (21. července 2023) i na WuWejově zápisníku, plného recenzí zajímavých knih. Zápisník pravidelně čtu už mnoho let - a teď je na něm dokonce i recenze "O Tau a ctnosti".
https://blog.wuwej.net/2023/07/21/lao-c-o-tau-a-ctnosti-preklad-viktor-horak.html

Přesně tyto zpětné vazby (většinou obdržené soukromě emailem, případně formou komentáře na FB) jsou pro mě největší satisfakcí. ❤ Potvrzením, že vydání mé soukromé interpretace Tao-te-ťingu v ucelené podobě mělo smysl a přináší druhým trvalou radost.


Další informace O Tau a ctnosti:

Facebook video Reálnou knihu si můžete prohlédnout zde: Listovací video

Union Jack English version (a back translation): On the Tao and Virtue  English

Facebook video Audio verze na Facebooku (Jan Slovák): Slaměný pes - O Tau a ctnosti

YouTube  Audio verze na YouTube (Jan Slovák): O Tau a ctnosti - audiokniha (playlist)

Instagram Audio verze na Instagramu (Jan Slovák): Slaměný pes - O Tau a ctnosti

YouTube  Audio verze na YouTube (Jakub Pořízek): O Tau a ctnosti - audiokniha (playlist 81 kapitol)

Facebook  Online komunita CZ: facebook.com/taoteting

Facebook  FB community in English: Tao Te Ching and its Wisdom  English

Tao kvalitně Všechny české překlady a převody Tao-te-ťingu: tao.kvalitne.cz

Instagram Výtvarné portfolio umělce inspirovaného taoistickou naukou: instagram.com/janvalek.czNekonečný okruh:

předchozí kapitola  /  následující kapitola:

Žij v souladu s Taem Tao-te-ťing - nový český překlad Co je Tao
81. Žij v souladu s Taem rozcestník 1. Co je Tao?