O zapsané moudrosti
PřekladatelPřekladyO Tau a ctnostiPřeklad knihBlog

O zapsané moudrosti Starého mistra


Za autora nejznámějšího taoistického kánonu je považován Lao-c‘ (老子), mudrc s pronikavým vhledem do podstaty věcí. Podle legendy byl Starý mistr (cca 6. stol. př. n. l.) k sepsání svého učení zdvořile přinucen, když chtěl překročit západní hranici lenního státu Čou. Tehdejší Číňané si uvědomovali, že s ním navždy nenávratně zmizí i jeho moudrost. Z tohoto důvodu své dílo otevřel znaky ve smyslu:

Žádný popis nemůže vystihnout Tao,
žádné slovo není vhodné k jeho pojmenování.

Hned prvním veršem tak varuje, že snaha o intelektuální analýzu je pomýlená, protože Tao lze pochopit jedině bez myšlení. Lepší opěrný text však dodnes nemáme, navzdory nesčetným pozdějším komentářům kroužícím více či méně výstižně okolo. Neoblomným strážcům hranic můžeme být vděční. Kontraintuitivní, zdánlivě paradoxní pojednání o Cestě a ctnosti (道德經), které jim Lao-c‘ jako svou propustku předal, již tisíce let nabízí návod k životní spokojenosti a rovnováze.

Ať už je tato legenda pravdivá, nebo se jedná o „pouhou“ sbírku úryvků lidové moudrosti a ponaučení, jež byly postupně zaznamenány různými osobami, v Tao-te-ťingu je ukryta hluboká moudrost. Neznám jiný filosofický či náboženský text, který by byl tak syrový, který by stejně výstižně mířil na samotnou podstatu.

Tao-te-ťing - rozkres obálky z tiskárny

Zvlášť aktuální události představují mimořádnou příležitost. Taoismus je pro období dějinných zlomů přímo ideální filosofií. Dobrovolně či nedobrovolně se uskromňujeme a, uzavřeni ve svých zemích a domovech, máme čas zamyslet se nad tím, co je opravdu důležité. "Nemusíš vyjít ze dveří, abys poznal fungování světa" (kapitola 47). Můžeme obviňovat Čínu, že to ona za nemoc Covid-19 může. Nebo můžeme využít rady, které pochází ze stejné země.

Cesta ke svobodě je v Tao-te-ťingu jasně ukázána: Žijme maximálně přirozeným způsobem, v souladu se svým svědomím. Udržujme ve svém životě harmonii mezi silami jin (陰) a jang (陽). Zlepšujme se v tom, co děláme, ale nežádejme to po ostatních. Místo poučování veďme příkladem. Nenechme se vyrušit ze svého vnitřního klidu. Ať se mocní tohoto světa, těžící z kolektivního strachu a neznalosti, třeba vzteknou, že už jim nevěnujeme pozornost. Bez propůjčené moci nebudou schopni nikoho a nic ovládat, jejich autorita splaskne jako bublina nesená proudem.


Protože se jednotlivé překlady Tao-te-ťingu často značně liší, na základě srovnání 70 anglických překladů z čínštiny a studia související literatury jsem v letech 2008 až 2021 pro své vlastní hlubší pochopení postupně vytvořil tuto soukromou interpretaci. Zde si můžete přečíst jednotlivé kapitoly, doplněné tematickými obrázky:

 1. Co je Tao
 2. Projevy Taa
 3. Nevystavuj lidi pokušením
 4. Hloubka Taa
 5. Nikomu nestraň
 6. Tao je všudypřítomné
 7. Chovej se nesobecky
 8. Buď jako voda
 9. Přestaň včas
28. Uvědomuj si své slabé stránky
29. Svět nelze ovládnout
30. Neuchyluj se k násilí
31. Bojuj jen v nutnosti
32. Vše se vrací k Tau
33. Poznej sám sebe
34. Pomáhej diskrétně
35. Tao je nevyčerpatelné
36. Slabé vítězí nad silným
55. Vnitřní harmonie
56. Přijmi své místo
57. Nevměšuj se
58. Zákony posilují hříšníky
59. Plánuj jako rolník
60. Nedočkavost škodí
61. Poniž se a získáš
62. Tao je nejvzácnější poklad
63. Předcházej problémům
10. Nečekej pochvalu
11. Užitek dává prázdnota
12. Nezahlcuj své smysly
13. Přízeň zraňuje jako nepřízeň
14. Neurčitost Taa
15. Dávní mistři
16. Buď připraven na smrt
17. Nech lidem volnost
18. Nevynucuj si poslušnost
37. Tao přináší klid
38. Nezdůrazňuj svou ctnost
39. Přirozený řád věcí
40. Bytí se rodí z nebytí
41. Cesta ke světlu se zdá tmavá
42. Z Taa se zrodilo vše
43. Nejlepší učení je beze slov
44. Lpění vede k bolesti
45. Nezasahování přináší stabilitu
64. Velké začíná jako malé
65. Nepoučuj
66. Služ, abys vládl
67. Tři poklady
68. Nesoutěž
69. Projevuj soucit
70. Nauč se základům
71. Odhal svou nevědomost
72. Nepředváděj svou moc
19. Přestaň kázat
20. Nediskutuj
21. Tao je za vším
22. Ustup
23. Žij ctnostně
24. Nepřeháněj
25. Čtyři velké síly
26. Nepolevuj v opatrnosti
27. Zdokonaluj se pomáháním
46. Nechtěj víc
47. Znalosti brání pochopení
48. Vyprázdni svou mysl
49. Veď příkladem
50. Žij pro dnešek
51. Nemluv o svých zásluhách
52. Zůstaň doma
53. Neodchyluj se od Taa
54. Rozvíjej ctnost
73. Tao vítězí bez boje
74. Krutost je dvousečná zbraň
75. Útisk vede k odporu
76. Co je poddajné, přežívá
77. Tao nastoluje rovnováhu
78. Převezmi utrpení ostatních
79. Plň své povinnosti
80. Ideální stát
81. Žij v souladu s Taem
 
Vlastně se jedná o velmi rebelské dílo. Na indexu Libri prohibiti nejspíš chybí jen proto, že, na rozdíl od agresívnějších myšlenkových směrů, v sobě nenese zakódovanou výzvu k expanzi. Zůstává stranou pozornosti mocenských elit, pod jejich rozlišovací schopností. Tiše čeká na ty, kdo si k němu sami najdou cestu. Přitom má potenciál změnit politické i ekonomické uspořádání a, jako mávnutím kouzelného proutku, přehodit trajektorii, po které se společnost ubírá.

Vždyť, jak může tyran vyhrožovat někomu, kdo je vnitřně předem připraven naprosto vše ztratit? Kdo bude lhostejně akceptovat libovolnou změnu své životní situace? Kdo neteskní po minulosti a nebojí se budoucnosti? Kdo nemá očekávání, přání ani ambice, kdo neusiluje o lepší život pro sebe na úkor ostatních? Agresor může krutě ztrestat jednotlivce, ale nikdy nic nezmůže proti davu. Pokud by se taoistický přístup masově rozšířil, všechno by se změnilo. Snad k ustanovení nové rovnováhy pomohou i tyto webové stránky.

Od začátku jsem vytvoření e-knihy opakovaně odmítal. Ač jsem nad touto syntézou strávil velké množství času, nepovažuji se za autora. Tím je Lao-c' a jedná se o kulturní dědictví celého lidstva. Více čtenářů mě ale přesvědčilo, abych jim svůj překlad poskytl v ucelenější formě, kterou by si mohli vytisknout nebo číst na počítači, tabletu, v mobilu či ve čtečce elektronických knih.

Zde tedy jsou. :-) E-knihy stáhnete zdarma kliknutím pravým tlačítkem myši na příslušnou ikonku ("Uložit jako") ve formátech mobi, epub a pdf (epub a mobi jsou zabaleny v ZIP):
Původní eknihy z roku 2015 jsem odstranil, aby se nešířila verze, která už je překonaná. Předchozí verze eknih sice stále koluje po internetu, z mého pohledu však již je bolestně zastaralá. Ač jsem to tehdy nevěděl, jednalo se fakticky o přípravu na verzi, kterou vydávám teprve nyní. Díky několika dalším kolům upřesňování je současný text věřím mnohem dál ve všech ohledech, a zároveň ve stavu, kdy už jsem ochoten jej znovu vypustit. "Ultimátní verze" z roku 2022 má řadu vyladění napříč, včetně zpřesněných nadpisů kapitol a doslovu, definujícího mou interpretaci. Nemluvě o obálce, jejíž vznik si vyžádal dva roky.

Obálka O Tau a ctnostiKdyž jsem si po dokončení "verze číslo 1" uvědomil, že dvacet (převážně českých) pohledů je v případě Tao-te-ťingu málo, české zdroje jsem odložil stranou a začal zase od začátku, tentokrát výhradně na základě přímých překladů z čínštiny do angličtiny, celkem sedmdesáti. Všechny nějakým způsobem, podle úhlu pohledu překladatele, odráží původní poselství. Navzdory stejnému výchozímu zdroji se však od sebe fundamentálně liší, místy si až protiřečí. Což předvídal i Lao-c‘, když podotkl, že "na vše se dá dívat z různých úhlů pohledu“ (kapitola 58). Ne nadarmo se říká: "Zeptej se jednoho experta – vše ti bude jasné. Zeptej se dvou expertů – budeš zmaten."

Netušil jsem, kolik času a energie mi práce nakonec vezme. Z předpokládaných několika měsíců se stalo dvanáct intenzivních let (ale stálo to za to). 
Svou interpretaci jsem začal tvořit během ekonomické krize v roce 2008 a opouštím ji v roce 2022, během ještě větší krize. "Vše se vyvíjí v cyklu" (kapitola 40). Udělal jsem, co bylo v mých silách, a nyní mohu jít dál. Jeden cyklus se uzavřel, "taoistická osvěta" však nekončí - pro zájemce jsem nechal vytisknout 500 výtisků knižní verze, které jim posílám poštou.

Příprava papírového vydání se pro mě zároveň stala novým impulsem vše znovu důkladně projít. Díky odstupu a hlubšímu pochopení najednou vidím řadu míst, která ještě mohu vylepšit. Ale co, rok sem nebo tam nehraje v tomto případě roli. ;-) Aspoň mám čas v klidu dokončit tyto webové stránky s jednotlivými kapitolami pro čtení online. Průtahy knize jen prospěly - během zebrubných předtiskových korektur byl celý text ještě výrazně vylepšen. První recenze dokládají, že bylo dobře nechat vše "dozrát".

Několik hodnocení se objevilo na Databázi knih. Heslo "O Tau a ctnosti" jsem do jejich přehledů vložil sám, aby byla kniha zadaná správně. Někdo by ji tam nakonec stejně vložil, ale mohl by omylem jako autora uvést mě, přičemž autorem je podle mě stále Lao-c'. Já se pouze jeho slova pokusil co nejlépe interpretovat. Další nezávislá recenze, Lao-c' o Tau a ctnosti, byla zveřejněna na stránkách populárně odborného časopisu DINGIR, který se zabývá současným náboženským životem z hlediska religionistiky.

Právě kvůli sérii drobných předtiskových úprav jsem knihu nestihl vydat v roce 2020, jak jsem původně plánoval (letopočet 20-20 byl v lákavé rovnováze, jin-jang), ani v létě 2021 (v tiskárně mi řekli, že už mají plno - na předvánoční trh mířil každý). Ale teď, v roce 2022, už to konečně vyšlo. :-) Investované náklady by se měly vrátit cca za 350 až 400 prodaných knih. Něco jsem rozdal a rozeslal zdarma, například na čínské velvyslanectví a do knihoven (včetně Parlamentní knihovny); případné peníze navíc budou investovány nazpátek do "taoistické osvěty", aby nadčasová moudrost Tao-te-ťingu byla více vidět a slyšet.

Hrnek je uhněten z hlíny, ale užitek dává prázdnota.Kniha je spíše pro ty jednotlivce, kteří si uvědomují hloubku díla a zaujala je má verze, která jde na dřeň významu. Vydání je pro mě zároveň splněním slibu vůči prvním zájemcům, kteří se na papírovou knihu ptali už před deseti lety a fakticky zapříčinili její vznik i pro všechny ostatní. ;-)

Status quo prozatím zůstává zachován, kulisy jsou přesvědčivé: Jsme spoutáni nutností vydělávat jeden na druhém "peníze". Zahlceni informacemi, deformujícími pohled na svět, a reklamou, sugerující nám, co údajně musíme mít a jak máme žít, abychom byli "šťastní". Bombarduje nás dokonce i spirituálně laděný marketing. Jak máme v tom shonu a lomozu vůbec slyšet vlastní myšlenku? Jen málokomu zbývá mentální kapacita (to samozřejmě není případ vás, kdo jste dočetli až sem) zabývat se soustavně "nudnou" starobylou moudrostí, která jde ještě o krok dále, než jiná učení.

Taoismu přitom není nutné se vyhýbat, není to "buď – nebo". Nemusíme odejít do hor (přestože pro "skalní taoisty" představuje odchod do ústraní určitý ideál). Nejedná se ani o uvíznutí ve složitém filosofování (slova stejně nikdy nevystihnou skutečnost). Život v souladu s Taem spočívá v bezprostředním, vědomém prožívání přítomného okamžiku, ať je jakýkoli. Vždyť z širšího pohledu je vše vždy v pořádku tak, jak to je. "Ani moudrý nezná záměry Nebes“ (kapitola 73). Taoistu nečeká posmrtný život ani reinkarnace, jeho pozornost proto patří životu v tomto světě, tady a teď.

Tao se nedá koupitZpůsob, jakým nahlížím na Tao-te-ťing dnes, se přirozeně vyvíjel. O taoismus jsem se začal zajímat v sedmnácti letech, kolem roku 1993 – v jednom brněnském knihkupectví poblíž Zelného trhu tenkrát ležela na pultě čerstvě vydaná kniha s hrozně divným názvem... V roce 2002 jsem své samostudium prohloubil a začal systematicky číst tematickou literaturu i různé překlady knihy o Cestě a ctnosti. Protože se od sebe jednotlivé výklady učení Starého mistra značně lišily, v roce 2008 jsem si začal psát poznámky se záměrem dobrat se významu veršů na základě porovnání. Toto úsilí nakonec zvolna vykrystalizovalo do ucelených kapitol.

Svůj bolestně pomalý postup jsem zveřejňoval na svém blogu na idnes, později na vlastní webové stránce bonalingua.cz/tao. Vznikající český text jsem zároveň pracovně překládal do angličtiny, což mě přimělo se ještě soustředěněji zamýšlet nad tím, zda je vše opravdu výstižné a v obou jazycích srozumitelné. Paralelně tak vznikaly dvě jazykové varianty, které se vzájemně kladně ovlivňovaly.

Přes Vědeckou knihovnu v Olomouci jsem si vypůjčil veškeré české překlady a převody Tao-te-ťingu, které jsem dosud neznal (okopíroval jsem je a obratem vrátil, ať knihy neblokuji jiným zájemcům), abych porovnal, jak se s výzvou poprali zasvěcenější čeští autoři. Co se týče již vydaných českých verzí, stojí za zmínku, že velká část jich vyšla z jiného jazyka než z čínštiny:

Hloubka Taa nemá hranicFrantišek Čupr (1878) svůj průkopnický text přeložil z němčiny, Květoslav Minařík (1958) vyšel z překladu Rudolfa Dvořáka (1920) a ruského textu Jana Chin-Šuna (1954), Jiří Navrátil (1969) použil více evropských překladů, F. H. Richard (1994) použil text, který z čínštiny přeložil Kuo-ying Chang, Václav Cílek (2005) svou interpretaci založil na doslovném anglickém překladu Richarda Johna Lynna (1999), Jan Kotík (2000) vytěžil do té doby publikované české verze, taktéž Josef Zentrich (2007) nebo Karel Kapek (2017). Nemluvě o dílech mnoha zahraničních autorů, která byla dosud do češtiny v rámci „taoistické osvěty“ přeložena.

Přímo na čínském originálu je založeno pouze několik českých verzí, mezi nimiž vynikají ty od Berty Krebsové (1971) a Oldřicha Krále (taktéž 1971). Autentický je i překlad od Mariny Čarnogurské a Egona Bondyho (1993), který mě vlastně ke studiu taoismu přivedl. Zatím nejnovější příspěvek představuje disertační práce Davida Sehnala (2012, knižně 2013), který podrobně zanalyzoval všech zhruba 5000 zdrojových znaků a ve svém překladu se maximálně drží originálu.

Nevyhnutelně, i tato verze Tao-te-ťingu (technicky nesoucí číslo "4“) je jen jedním z mnoha možných výkladů, spíše vedlejším produktem mého studia stále živé staročínské filosofie. Verše jsem se snažil vyladit tak, aby k nim už nebylo potřeba doplňovat vysvětlující poznámky. Fascinující historické a filosofické souvislosti lze najít ve všech dříve vydaných knihách o taoismu. Namísto opisování reálií starověké Číny jsem se soustředil na stěžejní text. Nepředpokládal jsem, že má "významová syntéza“ bude někoho zajímat. Nespěchal jsem, cílem byla samotná cesta.

Tao stezka v Předmostí u PřerovaObčas jsem se nad některým úsekem zarazil a nedokázal se dlouho pohnout z místa. Až časem, spíše mimochodem, jsem daný úsek pochopil. Jako by mi vždy až Tao samotné dovolilo pokračovat. Tímto způsobem v následujících letech proběhlo několik kol ladění a upřesňování. Studoval jsem tvrdá fakta, ale zároveň naslouchal intuici. Každou kapitolu jsem nakonec opatřil nadpisem, kterým jsem shrnul hlavní téma nebo poselství dané pasáže.

Často jsem byl na pochybách, zda by nebylo rozumnější přestat. Několikrát jsem své webové stránky o Tau a ctnosti kompletně smazal. Proč se pokoušet o nemožné? Vždyť Tao je nevyjádřitelné slovy a každý jeho výklad je nějakým způsobem zavádějící, tedy včetně mého amatérského projektu. Přes veškerou snahu vyjádřit moderním jazykem původní vložené významy jsem se jistě dopustil řady odchylek a nepřesností, aniž bych si to uvědomoval. V rámci vědecké objektivity musím připustit, že nejsem schopen vidět vlastní "slepou skvrnu“. Co když, spíše než esenci Tao-te-ťingu, má verze vyjadřuje esenci západního chápání slov, která za sebou Lao-c‘ v horském průsmyku Chan-ku zanechal?

K mému překvapení mi však od čtenářů zveřejněných pracovních ukázek začala z celého světa přicházet poděkování (několik ukázek na stránce s ohlasy prvních čtenářů), která mě povzbudila k pokračování a přinesla novou inspiraci. Teprve tehdy jsem zjistil, pro kolik lidí jsou tyto informace přínosné. Aniž bych o něco takového usiloval, v souladu s konceptem wu wei (無為), se můj soukromý projekt mezitím stal důležitou součástí "tiché revoluce" a procesu vnitřního vývoje dalších hledajících. Náhle dostal širší smysl.

TAO stezkaTento trend ještě zesílil, když jsem na Facebooku (jaká ironie) založil stránku (Tao-te-ťing a jeho moudrost), kolem které se zformovala živá komunita. Paralelně jsem komunikoval i s fanoušky anglické mutace, Tao Te Ching and its Wisdom. Vysoké hodnocení nová interpretace získala také v anketě na stránce Tao Te Ťing ve všech českých překladech. S příznivci jsem vedl podnětné debaty a za obdrženou zpětnou vazbu jsem vděčný. Bez jejich podpory by tato kniha nikdy nevznikla.

Nezůstalo jen u teorie: Navzdory lockdownům pro zpomalení šíření "čínského viru", jsme se členy ekologického spolku Predmostenzis v průběhu roku 2020 vybudovali první taoistickou stezku v České republice. Právě v této narušené době mnoho lidí hledá útěchu a podporu. "Tao stezka" (pracovní název už zůstal a ujal se) jim přesně tohle nabízí. Naučná trasa, nacházející se poblíž známé sochy mamutíka Toma, je volně přístupná všem, kdo zatouží načerpat v přírodě novou energii, odpočinout si od běžných starostí, a zároveň si jen tak mimochodem zopakovat základní principy taoismu z celkem 83 cedulí rozmístěných v krásném prostředí Knejzlíkových sadů v Předmostí u Přerova.  

To vše mě naplňuje nesmírnou radostí. Neoficiální významovou syntézu Tao-te-ťingu jsem původně psal pro své vlastní hlubší porozumění a její oficiální publikování neplánoval. Nedělám si iluzi, že by se jednalo o "bůhvíjaký" bestseller. :-) Na základě četných žádostí jsem však text v současné podobě přeci jen připravil volně ke stažení ve formě eknih (také v anglické mutaci), které si mohou číst na počítači, tabletu, v mobilu nebo ve čtečce elektronických knih. Právě teď má jeho zpřístupnění největší smysl. Pro zájemce upřednostňující čtení offline jsem v omezeném počtu výtisků vydal papírovou knihu - zde najdete průběžně aktualizovaný seznam budoucích majitelů. V nezamýšlené paralele s Laem-c‘, i já jsem byl ke zveřejnění své práce, včetně závěrečného komentáře definujícího tuto interpretaci, donucen. :-)

"O Tau a ctnosti" jsem vydal, abych v této rozhoupané době lidem nabídl něco stabilního, nadčasového. ☯ Dávám o knize vědět, aby ji zájemci mohli najít, ale nesnažím se nikoho manipulovat, abych prodal. Všechny texty jsou na Facebooku a na webových stránkách, včetně elektronických knih. Papírové výtisky jsem poslal do všech regionálních knihoven (nad rámec povinných pěti kusů). Každého jednotlivého čtenáře, který si i přes volnou dostupnost eknih na Internetu a knih v knihovnách napsal o vlastní výtisk, proto považuji za člena "širší rodiny" a přirozeně mám vždy z nového "přírůstku" velkou radost!

Svým způsobem se jedná o svérázný "umělecký projekt": Každé slovo v knize, každé rozhodnutí nad jejím vydáním, každá věta a fotografie na těchto webových stránkách, každý komentář na Internetu, každý odeslaný email, každý podepsaný výtisk a zalepená obálka, každý vyplněný podací lístek, každá cesta na poštu, každé účetní mínus nebo plus, každé příjmení v "seznamu šťastných majitelů" ... naprosto vše související s vydáním tvoří dohromady jednu složitou symfonii - která má první tón i poslední.

Příležitost stát se jedním z "tónů" této "hudební symfonie", nedílnou součástí "rodiny", je neopakovatelná. 
Dotisk nebude (e-knihy samozřejmě zůstanou nadále volně k dispozici). Z podstaty věci se jedná o úzkoprofilovou záležitost pro zasvěcené, není to žádný "masový bestseller" a mým úmyslem není získávat konvertity. :-) Snažím se jen najít ty, kteří už teď rozumí. Jste to Vy?

Vždy mě také potěší, když mi někdo napíše, pošle třeba fotografii - například z Paříže. Nebo z Nového Zélendu. Nebo z Egypta. Nebo z Karibiku. Nebo z Londýna. Nebo jen tak ze zahrady. Nebo z pošty. :-) Knihu si mohou čtenáři také půjčit v knihovně. Několik knihoven 
si na základě povinného informačního emailu objednalo výtisk do svého knižního fondu, ostatním regionálním knihovnám jsem jej poslal darem.

Povědomí o knize se zvolna šíří. Nejnověji, herec Jan Slovák začal na svém instagramovém a facebookovém profilu "Slaměný pes" postupně zveřejňovat svůj přednes jednotlivých kapitol. Na YouTube už je také namluveno všech 81 kapitol Jakubem Pořízkem (pod "JP Music Production"). "O Tau a ctnosti" se tedy sama spontánně dál rozvíjí. :-)

Nepovažuji se za autora. Tím je Starý mistr a jedná se o kulturní dědictví celého lidstva. Má verze je jen dalším z řady pokusů, představit nadčasový odkaz Laa-c‘ současnému člověku. Co je zajímavé, již několik lidí mě informovalo, že také pracují na vlastní verzi Tao-te-ťingu, přičemž poučení hledají i v mé interpretaci. Pomyslná pochodeň je tak symbolicky předána novým generacím nadšených badatelů. A nejen jim. Přesně tyto zpětné vazby (většinou obdržené soukromě emailem, případně formou komentáře na FB) jsou pro mě největší satisfakcí. Potvrzením, že vydání mé soukromé interpretace Tao-te-ťingu v ucelené podobě mělo smysl a přináší druhým trvalou radost.

To, čeho jsme nyní svědky, přesahuje všechny dosavadní zkušenosti. Cena, kterou za hospodářskou recesi platíme, je astronomická. O to více bychom měli toto přechodné období využít. Společnost prochází jakýmsi "restartem" a taoistická filosofie nabízí cestu dopředu, či spíše dovnitř. "Kdo kráčí k Tau, jakoby se vracel" (kapitola 41). Ostatně, i čínský znak (道), který na obálce Starý mistr vyryl do písčité stezky, znamená "cesta".

Přeji vám hodně úspěchů na vaší vlastní cestě.

Viktor Horák


Napsáno: 12. 2. 2022Reálnou knihu si můžete prohlédnout zde: Listovací video
Recenze knihy na Dingir: Lao-c’: O Tau a ctnosti
Recenze knihy na Databázi knih: O Tau a ctnosti

Audio verze na Facebooku (Jan Slovák): Slaměný pes - O Tau a ctnosti (FB)
Audio verze na Instagramu (Jan Slovák): Slaměný pes - O Tau a ctnosti (Instagram)
Audio verze na YouTube (Jakub Pořízek): O Tau a ctnosti - audiokniha (YT, playlist 81 kapitol)

Všechny české překlady a převody Tao-te-ťingu: tao.kvalitne.cz
Objednávka papírového vydání: Seznam majitelů knihy O Tau a ctnosti
Anglická verze (kontrolní zpětný překlad): Tao Te Ching - a new English translation
Online komunita: facebook.com/taoteting
Nekonečný okruh:

předchozí kapitola  /  následující kapitola:

Žij v souladu s Taem Tao-te-ťing - nový český překlad Co je Tao
81. Žij v souladu s Taem rozcestník 1. Co je Tao?