Seznam číslovaných výtisků knihy O Tau a ctnosti
PřekladatelPřekladyO Tau a ctnostiPřeklad knihBlog

O Tau a ctnosti - objednávka a přehled výtisků


"O Tau a ctnosti" jsem vydal vlastním nákladem, abych v této rozhoupané době lidem zprostředkoval něco stabilního, nadčasového. Má soukromá interpretace Tao-te-ťingu spatřila "světlo světa" po letech ladění a upřesňování (2008 - 2022), kdy jsem na dotazy prvních čtenářů, kteří zavítali na tyto stránky, odpovídal, "Jen ještě jednou přečtu a už to bude!" Tak rychlé to sice nakonec nebylo (předtiskové kontroly zabraly poněkud déle, jak už to tak u posledního 1% práce bývá), ale teď už je kniha konečně venku. :-)

Zvolil jsem vyšší kvalitu obálky (flexovazba), papíru (90 g) i tisku (ofset), velikost A5. Snažil jsem se, aby kniha vypadala krásně, ale zároveň měla praktický formát, dala se snadno přepravovat, listovat v ní, a aby se k ní čtenáři často vraceli. V tiskárně jsem výtisky vyzvedl na konci dubna 2022 a od té doby je rozesílám zájemcům. Paletu knih, která dominovala v obývacím pokoji (viz fotografie níže), jsem rozhodil do různých polic, aby se spodní knihy nelisovaly, nepoškozovaly se snad hřbety apod. Nejsou moje, jen jsou u mě dočasně uložené, než je předám jejich budoucím majitelům.

Vydáním jsem vyšel vstříc čtenářům, kteří staromilsky (tak jako já :-)) upřednostňují fyzickou knihu, nezávisející na elektřině. Tímto dávám o knize vědět, aby ji vážní zájemci mohli najít, ale nesnažím se nikoho manipulovat, abych prodal. Výtisky jsem poslal do všech regionálních knihoven (nad rámec povinných pěti kusů). E-kniha se dá volně stáhnout ve formátu pdfepubmobi, všechny texty jsou k dispozici online. Reálnou knihu si můžete prohlédnout zde v listovacím videu. Nikdo tedy nekupuje "zajíce v pytli". :-)

500 výtisků O Tau a ctnosti

Mým záměrem je, aby se každá kniha dostala ke správnému člověku. K lidem, které na základě volně dostupných informací zaujala má "významová syntéza" a chtějí mít i fyzický výtisk. Knihy proto u mě trpělivě čekají na ty osvícené duše, které si k nim najdou cestu. Raději takto, než udělat podbízivou kampaň na internetu (mám ověřeno, že to funguje - proto to nedělám), během týdne vše vyprodat - a pak dodatečně dostávat smutné otázky od těch "správných lidí", zda nebude dotisk, protože se o knižní verzi dozvěděli pozdě.

Protože 100 kusů, oznámených v roce 2016, bylo postupně rozebráno ve formě předobjednávek (v té době byla rezervace omezena na jeden výtisk na osobu), navýšil jsem v roce 2020 (původně plánovaný rok vydání: 20-20, jin-jang) počet výtisků na 300. Seznam rezervací se opět poměrně rychle plnil, proto jsem v tiskárně nakonec objednal 500 kusů. Nechtěl jsem, aby někdo příliš pozdě zjistil, že knihy už jsou pryč, a že příležitost získat do vlastnictví některou z těchto exkluzivních bibliofilií nestihl využít.

V uplynulých 20 letech jsem jako najatý překladatel 
přeložil přes 40 knih (do angličtiny nebo do češtiny), ale vydáním vlastní knihy se zabývám poprvé. Je to zajímavé - nakladatelé to nemají jednoduché. :-) Za 500 výtisků jsem již tiskárně a dalším pomocníkům zaplatil více než 80.000 Kč, které se mi snad postupně vrátí - a zaplatí i výtisky, které jsem rozdal a rozeslal zadarmo. Také vše okolo (komunikace, balení, administrativa...) vyžaduje extrémně času a pozornosti. Ale dělám to pro ostatní, navzdory rozhoupané době (a asi i právě proto).

Rozkres obálky z tiskárny

Původně jsem chtěl vydat pouze text své interpretace nadčasového Tao-te-ťingu. Měla to být tenká brožurka. Bez poznámek, vysvětlivek, předmluvy, ideálně i bez mého jména. Nač opisovat známé reálie nebo vnucovat vlastní názory? Jak se ale povědomí o nové verzi šířilo a začalo se o ní v "taoistických kruzích" stále více mluvit, musel jsem nakonec v doslovu tištěného vydání přeci jen novou verzi (kterou někteří dokonce nazývali "kacířský překlad" :-)) definovat, popsat důvody a historii jejího vzniku.

Na obrázku výše vidíte obálku s rozkresleným hřbetem a přesahy, jak mi ji tiskárna poslala ke schválení. Dokončení obrázku trvalo 2 roky. Což je zcela v souladu s postupným zráním celého díla - první návrh obálky, nakreslený tuží, vznikl v létě roku 2019. Rok po odsouhlasení první skicy mi byl předán ve finální podobě - a bylo velkým překvapením, do jaké podoby původní koncept dozrál.

Musel jsem také nejdříve potkat výborného grafika na přípravu sazby, který se mnou měl trpělivost a zároveň přispěl svými nápady, jako například sjednotit čísla kapitol s čísly stránek (
po 81. kapitole následuje na straně 82 stručný doslov), nebo upravit kosmetické detaily na obálce. Prostě vše si vyžádalo svůj čas... Obálku nehyzdí čárový kód, protože kniha se neprodává v knihkupectvích, ale nabízím ji takhle "podpultově". :-)

Obálka a obrázek

Těší mě, že tiskárna reprodukovala barvy věrně. Jak vidíte, zadní + přední obálka tvoří při rozevření jeden celek: Starý mistr prochází typickou čínskou krajinou, na chvíli si sedl na kámen a do písčité cesty vyryl holí tradiční čínský znak (道) pro "tao", "cestu", "princip", "pravdu", "metodu", "životní cestu člověka", "zákonitosti přírody". Cesta dopředu se stáčí ve spirále "dovnitř" kolem jezírka, jehož hladina odráží symbol jin-jang. Rákos, který grafik záměrně pozicoval na hřbet knihy, připomíná, že "mladé a ohebné ve větru vydrží, ale staré a neohebné se zlomí". (Proto je obálka ohebná. ;-) )

Ilustrace na obálce se všem líbí, často to slyším od čtenářů, kteří už svůj výtisk obdrželi. Dají se na ní objevovat různé skryté významy a klást si otázky.
Však také vzbudila živou diskuzi, když jsem ji komunitě na Facebooku poprvé představil. :-) Diskutující živě rozebírali nejen to, co na obálce je, ale i to, co na ní není. Například: Proč na obrázku chybí buvol, na jehož hřbetě je Lao-c' typicky zobrazován? Znamená to, že Starý mistr ještě Čínu neopustil nebo už se uchýlil do ústraní a buvola nepotřebuje? A proč hůl vrhá stín, zatímco Starý mistr zdánlivě ne?

Další "záhada": Proč na trávě leží jablko? Jedná se snad o odkaz na Newtona, kterého jablko (padající dolů k zemi) navedlo k odhalení gravitace? Pak by připadal v úvahu vzkaz "Držte se země" - jeden ze základních tenetů taoismu. Nebo se jedná o Jablko poznání z Rajské zahrady? Ovšem Starý mistr do něj zjevně nekousl... Nepotřebuje to, protože jeho moudrost je už nyní bezbřehá? Nebo nám tím sděluje, ať se věci ani nesnažíme pochopit? A nemůže se jednat o granátové jablko, které má v sobě spoustu semen připomínajících drahokamy? Tolik možných interpretací - jako u Tao-te-ťingu...

Jan Slovák s knihou O tau a ctnosti

V rámci komunity má "O Tau a ctnosti" úspěch a povědomí o knize se zvolna spontánně šíří. Nejnověji, herec Jan Slovák začal na profilu "Slaměný pes", čistě pro radost, postupně zveřejňovat svůj přednes jednotlivých kapitol. Na YouTube už je také namluveno všech 81 kapitol Jakubem Pořízkem (přímé odkazy dole pod článkem). I Jaroslav Dušek a Pjér la Šé'z knihu kladně ohodnotili. :-) Mám samozřejmě radost (a jsem příjemně překvapen), že kniha čtenáře oslovuje a že se rozvíjí v dalších uměleckých ztvárněních.

Knihy jsou (ručně) očíslované a podepsané. Držitelé tedy získávají 
unikát. Mají něco zvláštního. A troufám si říct - hezkého. Přivádí mě v úžas, že něco tak vzácného je zatím k dispozici "za pár šupů". Ale možná si jen něco "sebestředně" namlouvám. :-D V každém případě, i první recenze, např na Databázi knih nebo na stránkách populárně odborného časopisu Dingir, který se zabývá současným náboženským životem z hlediska religionistiky, vyznívají laskavě a potvrzují, že vydání mé soukromé interpretace Tao-te-ťingu v ucelené podobě mělo smysl.

Každého jednotlivého čtenáře/čtenářky, který si i přes volnou dostupnost eknih na Internetu a knih v knihovnách napsal o vlastní výtisk (co více: obětoval vlastní vlastní peníze), považuji za člena "širší rodiny", a přirozeně mám vždy z nového "přírůstku" velkou radost. Seznam příjmení "šťastných majitelů papírového výtisku" níže pravidelně aktualizuji, aby bylo orientačně vidět, kdo získal který výtisk a kolik jich ještě zbývá volných:

Šťastní majitelé papírového výtisku "O Tau a ctnosti":


  1. Čínské velvyslanectví
  2. V. Horák
  3. P. Jančík
  4. I. Horáková
  5. N. Hernang - Egypt
  6. H. Hradská
  7. H. Továrková
  8. J. Nižňanský
  9. J. Dušek
10. L. Skoumal
11. Dagmar
12. Cornelius
13. J. Tomečková - Paříž
14. B. Boháč
15. J. Válek
16. J. Lipš
17. M. Moder
18. P. Kulinová
19. E. Horáková
20. D. Činčarová
21. J. Martínek
22. A. Balcar
23. K. Novotný
24. J. Kameníček
25. J. Nižňanský Jr
26. M. Tříska
27. E. Příhoda
28. S. Raška
29. K. Kasíková
30. Z. Velecký
31. L. Bartolšic
32. J. Turský
33. L. Podmol
34. P. Maček
35. V. Otrubová - Nový Zéland
36-37. K. Němec
38. J. Freudlová
39. L. Minaříková
40. W. Horák
41. P. Bárta
42. J. Šimura
43. P. Klumpar
44. R. Plasgura
45. L. Žák
46-50. O. Gráf
51. M. Valta
52. J. Janečka
53. M. Cábová
54. Městská knihovna v Praze
55-59. E. Mištinová
60. J. Lafek
61. D. Mach
62-64. M. Čagánek
65. P. Jandová
66. P. Mutinský
67. K. Bartoňová
68. M. Němeček
69. A. Balcar
70-72. M. Zachar
73. T. Tihlařík
74. V. Pechová
75. D. Lipár
76-77. Z. Sotolář
78. J. Kučera
79. J. Papežík
80-81. Národní knihovna ČR
82. Moravská zemská knihovna
83-84. Vědecká knihovna v OL
85-86. R. Řeháková
87. J. Beseda

88. M. Motyčka
89. E. Roháčková
90-93. J. Pořízek
94. L. Dušek
95. Z. Nováček
96. K. Novotný
97. J. Machačná
98-100. R. Kršňáková
101. R. Bartoš
102. A. Balcar
103. O. Moravec
104. M. Mitosinka
105-106. T. Vedral
107. M. Kroupová
108. M. Osina
109. P. Welert
110. K. Dvořáček
111. P. Studeníková - Martinik
112. M. Laštovička
113. L. Kontová
114-115. L. Drbohlavová
116. R. Karas
117. M. Hájková
118. M. Heřman
119. P. Peřina
120-122. I. Bužková
123. J. Jíša
124. D. Cibulková

125. R. Látal
126. R. Pohan
127. J. Bařinková
128-130. L. Žák
131. M. Hájek
132-136. J. Široký
137. J. Sanitrák
138. T. Králik
139-140. J. Moucha
141. F. Starý
142. O. Müller
143-144. V. Smejkal
145. D. Čop
146. J. Šilhavý
147. J. Křížová
148. T. Hera
149. I. Nováková
150. A. Kratochvíl

151. J. Šulová
152. D. Široký
153-154. P. Meloun
155. L. Mahenová
156. R. Trochta
157-160. V. Rambousek
161. L. Piko
162-166. D. Malechová
167. F. Morávek
168. M. Látalová
169-170. P. Glocová
171. J. David
172. B. Tichavská
173. M. Lučan
174-178. V. Meloš
179. J. Antušáková

180-189. Predmostensis
190. J. Bielmeierová
191. O. Bauer
192. A. Navrátilová
193. P. Tomíšek
194. P. Brůža
195-196. T. Závadský
197-198. J. Remeš
199. M. Kolinova
200-204. L. Kúdela
205. M. Kapr
206. J. Podhorská
207. Knihovna Plzeň
208. J. Sůva
209. V. Nová
210. M. Sejková
211. K. Sláma
212-214. M. Brůha
215-216 M. Mičela
217. A. Antošovská
218. M. Grimm
219. Z. Švachová
220. P. Hradský
221-222 K. Kočner
223. M. Švarcová
224. J. Kohoutek
225. L. Miklenda
226. P. Miklenda
227. I. Miklendová
228. P. Knotek

229. Z. Konopásek
230. J. Aschenbrenner
231. O. Plíčková
232. D. Dědina
233. J. Široká
234. L. Baborák
235. D. Chyňavová
236. M. Kudláček
237. Z. Havlová
238. J. Štefánková
239. T. Vlková
240. P. Casanova
241-242. D. Emingerová
243. J. Pešta
244. P. Harris
245. Z. Kopčík
246. Z. Koutný
247. M. Pospíšilová
248-249. K. Rejmanová
250. H. Šimonová - Egypt
251-253. M. Skalický
254. I. Mach
255. M. Bartáková
256. H. Michalčíková
257-259. S. Hanák
260-261. E. Řezáčová
262. J. Kačmarčíková
263-264. V. Pavelec
265. I. Huňady
266. R. Kotrč
267-268. J. Mádl
269-271. J. Vokoun
272. M. Staňková
273. A. Fridrich
274-278. L. Kotousová
279-280. P. Patera
281. R. Fiedler
282. V. Teššeny
283. Knihovna Slavičín
284. Knihovna Bojkovice
285. Knihovna D. Rožínka
286. Knihovna Bystřice n. P.
287. Knihovna N. Město na M.
288. R. Dřevěný
289-290. R. Karas
291. O. Janczurová
292. N. Ernstová

293. Knihovna Staré Město
294. Knihovna Uh. Hradiště
295. K. Rybářová
296. Knihovna Žďár n. S.
297. Knihovna Zlín
298. J. Skalík
299. A. Puskásů
300. Parlamentní knihovna
301. H. Weissová
302. M. Štefan - nezaplaceno :-(
303. Knihovna Ostrava
304. Knihovna Pardubice
305. A. Komárek
306. Knihovna Telč
307. Knihovna Jihlava
308. Knihovna Havl. Brod
309. 
V. Krajánková
310. Knihovna Karlovy Vary
311-312. H. Peřina
313. Z. Novák
314. I. Příhodová
315. Knihovna Ústí nad Labem
316. T. Ješetová
317. Knihovna Kladno
318. B. Fajmon
319. N. Chládková
320. Knihovna Nár. muzea
321. D. Pojar
322-323. M. Pospěch
324. Knihovna Nedvědice
325. A. Hrudová
326. Památník Nár. písemnictví
327. Knihovna Akademie věd
328. F. Starý
329. Knihovna Liberec
330. Knihovna Hradec Králové
331. J. Slovák
332. P. Dvořáková
333. V. Studený
334-338. L. Záhoř
339-340. Y. Závorová
341. V. Lomický
342. A. Hrabec
343. L. Juřičková
344. L. Ryvola
345. M. Lukášová
346. P. Prosserová
347. M. Klimek
348. M. Květoňová
349. P. Stašek
350. J. Hamplová
351. B. Bořánková
352-353. K. Korčáková
354. J. Vilčková
355. S. Berková
356. Š. Řehula
357. J. Řehula
358. A. Szemannová
359. J. Sochová
360-363. M. Květoňová
364. K. Akritidis
365. Z. Masařík
366. M. Chromcová
367. M. Bakalová
368. P. Jansa
369. M. Lásková
370. J. Dolák - Anglie
371. P. Freudlová - Řecko
372. J. Nahodil
373-374. M. Kulhaj
375. Z. Lysoněk
376. J. Kalous
377. pan Wu
378. Š. Rýznarová
379. S. Búziková
380. S. Verma
381. V. Frýželka
382-383. L. Pospíšilová
384. P. Svážek
385. V. Sraspe
386-387. J. Svoboda
388. B. Vrbán
389-391. pan Shang
392-396. J. Stahl
397. P. Hradecká
398. M. Šubová
399. L. Vysloužilová
400. Korejské velvyslanectví
401. I. Zatloukal
402. J. Mlezivová
403. R. Holdová
404. V. Luka
405. J. Hriň
406. P. Novotný
407. J. Petrlíková
408. P. Mokrý
409. M. Mencl
410. A. Eliášek
411-413. J. Cukor
414-415. P. Vachulka
416. I. Nováková
417. 
Knihovna Č. Budějovice
418. M. Motuzová
419. T. MachStav k:       28.5.2023

500 výtisků, to je vše. Nebudou (a nebudu) tu věčně. Mimořádná nabídka je platná do naplnění seznamu "šťastných majitelů". Poté bude jediná možnost, jak držet raritní výtisk v rukou, pouze po zapůjčení od někoho z těch, kteří si jej objednali, dokud to ještě šlo (tedy tady a teď). Nebo si knihu pro přečtení půjčit v knihovně (e-knihy samozřejmě zůstanou nadále volně k dispozici ke stažení).

Svým způsobem postupně vykrystalizoval svérázný "umělecký projekt": Každé slovo v knize, každé rozhodnutí nad jejím vydáním, každá věta a fotografie na těchto webových stránkách, každý komentář na Internetu, každý odeslaný email, každý podepsaný výtisk a zalepená obálka, každý vyplněný podací lístek, každá cesta na poštu, každé účetní mínus nebo plus, každé příjmení v "seznamu šťastných majitelů" ... naprosto vše související s vydáním společně tvoří jednu složitou symfonii. :-)

Příležitost stát se jedním z "tónů" této "hudební symfonie", nedílnou součástí "rodiny", je neopakovatelná. Dotisk nebude. Z podstaty věci se jedná o úzkoprofilovou záležitost pro zasvěcené, není to žádný "masový bestseller" a mým úmyslem není získávat konvertity. Nejsem žádný "guru". ;-) Pouze jsem se pokusil slova Starého mistra co nejlépe interpretovat.


Máte-li zájem o svůj vlastní výtisk,
pošlete mi prosím svou poštovní adresu na email:
viktor.horak@email.cz

Příspěvek na tiskárnu:  210 Kč
+ balné a poštovné: 
cca 90 KčJakmile knihu (doporučeně) pošlu, doplním Vaše příjmení do "online seznamu šťastných majitelů papírového výtisku", nadšeně Vám poděkuji za objednávku, uvítám Vás do "rodiny", a dám Vám vědět, že už můžete vyhlížet paní pošťačku. Zároveň pošlu informaci k platbě (variabilní symbol se vždy shoduje s pořadovým číslem výtisku). Těším se na komunikaci s Vámi. :-)

Úplně každý příjem a výdaj související s vydáním eviduji v excelové tabulce, kterou pravidelně aktualizuji, abych oslavil moment, kdy už nebudu v mínusu. ;-) Ale to je vedlejší, ke knize vedu účetnictví spíše jen pro zajímavost. Důležité pro mě je, že si jednotlivé výtisky postupně nachází své čtenáře a že je o ně zájem. Po prodání všech knih bych nakonec měl být v malém plusu, který plánuji vrátit zpátky. Chci skončit na nule - proto ten budoucí hypotetický přebytek investuji do "taoistické osvěty" předem již nyní.
Jsem v klidu - dohromady to vše nakonec nějak "sedne". :-)

Další informace O Tau a ctnosti:

Facebook video Reálnou knihu si můžete prohlédnout zde: Listovací video

Union Jack English version (a back translation): On the Tao and Virtue  English

Facebook video Audio verze na Facebooku (Jan Slovák): Slaměný pes - O Tau a ctnosti

YouTube  Audio verze na YouTube (Jan Slovák): O Tau a ctnosti - audiokniha (playlist)

Instagram Audio verze na Instagramu (Jan Slovák): Slaměný pes - O Tau a ctnosti

YouTube  Audio verze na YouTube (Jakub Pořízek): O Tau a ctnosti - audiokniha (playlist 81 kapitol)

Facebook  Online komunita CZ: facebook.com/taoteting

Facebook  FB community in English: Tao Te Ching and its Wisdom  English

Tao kvalitně Všechny české překlady a převody Tao-te-ťingu: tao.kvalitne.cz

Instagram Výtvarné portfolio umělce inspirovaného taoistickou naukou: instagram.com/janvalek.czNekonečný okruh:

předchozí kapitola  /  následující kapitola:
  
Žij v souladu s Taem Tao-te-ťing - nový český překlad Co je Tao
81. Žij v souladu s Taem rozcestník 1. Co je Tao?