Úvod ke knize o Tau
ÚvodPřekladyTao te tingPřeklady knihZápisník

Shrnutí vývoje práce na Tao-te-ťingu


Momentálně upřesňuji svou soukromou verzi Tao-te-ťingu. Hlavní práce proběhla v letech 2008 – 2017, kdy jsem svůj bolestně pomalý postup zveřejňoval na webových stránkách a pracoval zároveň na české a anglické verzi, což mne přinutilo se ještě soustředěněji zamýšlet nad tím, zda je text opravdu výstižný a v obou jazycích srozumitelný.

Během roku 2014 jsem vše upřesňoval a v lednu 2015 výsledek shrnul do eknih, které byly na stránkách k dispozici volně ke stažení. Nyní, o rok později, jsem se k Tao-te-ťingu na základě určitých událostí vrátil a v březnu 2016 začal s ročním odstupem všechny kapitoly své soukromé syntézy znovu procházet. Těch vylepšení bylo relativně dost, proto jsem eknihy "verze 2015" ze stránek odstranil. Nesnesl jsem pomyšlení, že by se nadále šířily "staré" texty, které už považuji za nedokonalé. Roční pauza, kdy jsem se mylně domníval, že práce skončila, se ukazuje být naopak nutná a velmi užitečná pro hlubší pochopení tohoto velkého díla.

V nadcházejících měsících se tedy můžete těšit na nové aktualizace, ve kterých se završí všechny předchozí vlny, kola, či možná přesněji "otáčky" spirály. U každého řádku bych mohl napsat stručnou poznámku, proč jsem nakonec použil tu kterou formulaci. Není to však důležité. Mou snahou je dojít k co nejčistšímu vyjádření významu a neředit jej balastem komentářů. Od toho jsou tu jiné tematické knihy nebo webové stránky.

V současnosti probíhá celková kontrola před aktualizací této webové stránky, vytvořením eknih a vydáním tištěné verze v omezeném počtu výtisků.  Aktuální postup můžete sledovat také na FB stránce Tao-te-ťing a jeho moudrost.

Tao-te-ťingČtenáři se mě často ptají, kdy budou k dispozici knížky. V současnosti je vše stále ještě ve stádiu příprav a ladění textů. Jakmile bude knižní vydání k dispozi, dám sem samozřejmě fotografie, ať nekupujete "zajíce v pytli". :-)

Při dostatečném zájmu by se mi mohly částečně vrátit náklady (co rozdám přátelům, nebo povinně odevzdám do knihoven, jde na můj účet) a knížka už bude na světě. Při pokračujícím zájmu čtenářů bych zainvestoval do vydání dodatečných výtisků, takže se rozpohybovaná energie bude točit stále dokola (jako jin a jang).

Svůj text jsem pečlivě kontroloval oproti 70i jiným překladům z čínštiny. Čtenáři mi často psali, jak jsou zde prezentované verše krásné a výstižné, je však za nimi enormní úsilí. Tao je už ze své podstaty nevyjádřitelné - je možné pouze nedokonale popsat jeho vnější projevy a poučit se z nich.


Významová syntéza Tao-te-ťingu, kterou jsem během uplynulých let sestavil na základě porovnání odlišných překladů pro své vlastní hlubší porozumění, se tedy stále vyvíjí. Cesta pokračuje. Vše znovu procházím, porovnávám s cca 50 jinými překlady z čínštiny do angličtiny. S překvapením nacházím mnoho míst k upřesnění. Připadá mi, že teprve teď jednotlivé řádky dostávají správný tvar.

Protože je nutné se do práce zcela pohroužit a předejít jakýmkoli vyrušením, nevěnuji se aktuálně téměř ničemu jinému a nejsem k dispozici pro komerční překlady. Smazal jsem i svůj osobní facebookový účet.

JáSlovy Tao-te-ťingu: Zavřel jsem všechna okna i dveře před křikem tržiště, abych slyšel sám sebe. Bylo to potřeba. Facebook je vynikající nástroj pro komunikaci a získávání nebo šíření nových informací, a právě proto jsem si jej odepřel a zaměřil se v klidu plně na to, co je opravdu důležité.

Na privátním převodu jsem začal pracovat v roce 2002 (intenzivně od roku 2008, odhodlán nenechat se odradit náročností úkolu), protože dosud vydané překlady se od sebe příliš lišily, občas si dokonce protiřečily. "Významová syntéza" se vyvíjela v několika vlnách:

"Verzi 1.0" jsem dokončil v roce 2013 a zveřejnil na internetu. Když mi pak lidé psali, že by text chtěli jako eknihu, začal jsem vše zpětně kontrolovat a vylepšovat.
"Verzi 2.0" jsem nabídl zdarma ke stažení ve formátech pdf, mobi a epub v roce 2015.
Následně se čtenáři začali zajímat, zda mohou mít i tištěnou knihu. Opět jsem začal s odstupem a novým pochopením text ladit... až se z něj stala zcela nová verze - "3.0".

V současnoti "téměř dokončený" text Tao-te-ťingu opět kontrolně překládám z češtiny do angličtiny, abych se ujistil, že je vše správně. Původní eknihy i online kapitoly jsem mezitím z webu odstranil - považuji je za překonané a nedokonalé. Ač je můj soukromý příspěvek nevýznamný, po jedenácti letech a několika kolech upřesňování cítím, že dosažená forma vyjádření začíná být konečně taková, jaká má být.

Přestože už na Facebooku nemám osobní profil, stránka "
Tao-te-ťing a jeho moudrost - česky, anglicky a čínsky" zůstává samozřejmě zachována - její správcovství jsem včas převedl na spřátelenou osobu (tímto jí srdečně děkuji za ochotu). Ze svého "offline exilu" jí posílám nové části ke zveřejnění emailem. Musel jsem se stáhnout do ústraní, abych se posunul dál.

Pokud tedy budete stránku nebo některý příspěvek lajkovat, sdílet nebo komentovat, nedozvím se to (alespoň ne hned). "Chvála je stejně ponižující jako odsouzení," odhaluje Kapitola 13:


Chvála je stejně ponižující jako odsouzení,
pocta je stejným neštěstím jako trest.
Proč je chvála stejně ponižující jako odsouzení?
Snažíme-li se druhým zavděčit, stáváme se jejich otroky.
Proč je pocta stejným neštěstím jako trest?
Upřednostňujeme-li se, bojíme se ztráty svého postavení.
Kdybychom se neupřednostňovali, necítili bychom strach.
Pouze ten, kdo si váží druhých jako sebe, může ostatní vést.
Pouze ten, kdo miluje svět jako sebe, může světu vládnout.

(Celý text Tao-te-ťingu je zde.)

Za vaši přízeň a jakoukoli reakci jsem však vděčný. Pomáháte tím mezi svými přáteli šířit povědomí o moudrosti Tao-te-ťingu, který skrývá řešení mnoha osobních i globálních problémů. Je to tam. Už dva a půl tisíce let.

Už je osudem Tao-te-ťingu, že zůstává nedoceněn mainstreamem. Vážím si každého z vás a těší mě, že jste se na tuto cestu odhalování původních významů se mnou vydali. Jak se ukazuje, vzniká zde něco nového a - troufám si říci - jedinečného.

Ještě jednou děkuji za váš zájem o Tao-te-ťing. Prozrazuje, že se snažíte najít rovnováhu v lomozu současného světa a jste na cestě poznání. Je nás takových málo. :-)


linka
 Czech presentation blogtao tepenízeknížkySci-fizápisník 3strana 2anglické citátypřekladateléstrana 4pátá stranašestá stranaklingonská příslovívýdělkylatinské citátyklingonštinacitátyněkolik článků nejen o překládánícitáty třetípřeklad anotace diplomové práce
Translations Czech - English