Kniha o Tau a ctnosti - kapitoly 1 až 9


1. Co je Tao

Ani ten nejlepší výklad není Tao,
žádné jméno jej nevystihuje.
Podstata je nepojmenovatelná,
pojmenování odráží jen jednotlivé projevy.
Ve snaze porozumět světu, popisujeme povrch věcí,
podstatu však lze spatřit pouze bez snahy kategorizovat.
Intelektuální úvahy obsáhnou projevy,
Tao však lze poznat jedině bez myšlení.
Realita má mnoho matoucích forem,
jejich bezejmenný zdroj však zůstává stejný.
Tato podstata je největším mystériem,
branou k podstatě všeho.


2. Projevy Taa

Tao a jeho vlastnosti nepoznáme přímo,
ale pouze podle odlišností, kterými se projevuje.
Krása je krásná, protože existuje škaredé.
Dobro je dobré, protože existuje špatné.
Takto se to, co je, vyděluje z toho, co není.
Obtížné je obtížným, neboť něco jiného je snadné.
Dlouhé je dlouhým, neboť něco jiného je krátké.
Vysoké je vysokým, neboť něco jiného je nízké.
Přední je předním, protože za ním následuje zadní.
Když ustane zvuk, nastane ticho.

Proto moudrý jedná, aniž by něco dělal, a učí, aniž by něco řekl.
Nepotřebuje srovnávat, protože ví, že všechny soudy jsou relativní.
Díky zkušenostem ví, že se vše mění podle úhlu pohledu.
Nechává věci přijít a odejít tak, jak jsou.
Tvoří, ale nevlastní.
Jedná, aniž by cokoliv očekával.
Po dokončení své práce na ni zapomene.
Nelpí na výsledcích,
proto mu je nikdo nemůže vzít.


3. Nechej lid v klidu

Nevychvaluj úspěch a lidé si přestanou závidět,
neceň vzácnosti a lidé je nebudou za každou cenu chtít,
neukazuj atrakce a srdce lidí zůstanou v klidu.

Moudrý vladař udržuje mysl lidí prázdnou a jejich břicho plné.
Oslabuje jejich ambice a posiluje jejich kosti.
Drží lid stranou od lakomství a tužeb,
takže ani vychytralí podvodníci nic nezmůžou.
Pokud vládce nic neprosazuje,
vše je tak, jak má být.


4. Prázdnota Taa

Tao je hluboký, nespoutaný zdroj všeho.
Přestože je prázdné, užitečnost Taa nemá konce.
Tupí ostré hrany.
Rozmotává uzly.
Tlumí ostré světlo.
Spojuje vše dohromady.
Je dokonale skryté a přesto všudypřítomné.
Nikdo neví, odkud se Tao vzalo.
Zdá se, že tu vždy bylo.


5. Nedělej rozdíl

Nebe a Země nemají oblíbence,
se vším jednají se stejnou lhostejností.
Také moudrý je lhostejný,
s dobrými i špatnými lidmi jedná stejně.
Prostor mezi Nebem a Zemí je jako měch.
Ačkoliv je prázdný, je nevyčerpatelný.
Pracuj s ním a bude vydávat stále více.
Neunavuj se přílišným vysvětlováním.
Je lepší vést příkladem.


6. Hloubka Taa

Hloubka Taa nemá hranic.
Není vidět, přesto je všude.
Je tajemnou matkou Nebe i Země.
Trvá navždy a jeho užitečnost se nevyčerpává.


7. Nesobecké jednání

Nebe a Země trvají věčně,
neboť jim nezáleží na vlastní existenci.
Neprosazují své zájmy, proto přetrvávají.

I moudrý se drží vzadu, přesto vede ostatní,
nic nechce, přesto dosahuje všeho.
Neprosazuje sám sebe, proto přetrvává.


8. Buď jako voda

Nejvyšší dobro je jako voda,
která přináší užitek všem, aniž by se prosazovala.
Proudí i do těch nejnižších míst, kterými lidé opovrhují.
Tím se velice podobá Tau.

Moudrý je jako voda.
Žije blízko země.
Myšlenky má hluboké.
Chová se laskavě.
Mluví upřímně.
Vládne spravedlivě.
Jedná v pravý čas.
Neprosazuje se a proto nemá nepřátele.


9. Včas přestaň

Než se bát přelití poháru, lépe přestat jej včas nalévat.
Nadmíru broušená čepel nezůstane ostrá dlouho.
Nahromaděné poklady nelze uhlídat.
Chlubení se bohatstvím a poctami přivodí pád.
Po dokončení svého díla odejdi do ústraní.
Taková je cesta Nebes.

Můžete pokračovat na:

Kapitoly 1 - 9
Kapitoly 10 - 18
Kapitoly 19 - 27
Kapitoly 28 - 36
Kapitoly 37 - 45
Kapitoly 46 - 54
Kapitoly 55 - 63
Kapitoly 64 - 72
Kapitoly 73 - 81


Poznámka: Ještě, že jsem své přemítání nad Tao-te-tingem vyhlásil veřejně. Ukazuje se totiž, že odkrývání vnitřního významu veršů je náročnější úkol, než jsem původně očekával...
Takto mám alespoň důvod se tímto staročínským dílem pravidelně do hloubky zabývat a cítím, že dosažené pochopení textu a souvislostí mne vnitřně obohacuje více, než letmé přečtení jen některé z verzí. Má vlastní interpretace je přitom opět jen jednou z mnoha možných a uznávám veškeré vznesené výhrady. Věřím však, že málo je více, než nic, proto rozhodně nelituji, že jsem s touto "srovnávací analýzou" začal. :-) Více v úvodu.

V rámci zpomalování a zjednodušování svého vlastního života jsem mimo jiné začal studovat staročínskou filosofii spokojeného žití obyčejného života, bez stresů a extrémů – Tao-te-ťing. Začal jsem číst jistý český překlad Tao-te-ťingu, ale když mi přišel jeden závěr zcela zcestný, sáhl jsem po jiné knize. Tam byla pasáž vysvětlena lépe, ale zase jsem narazil na jinou nejasnost. Opatřil jsem si proto třetí verzi a překvapilo mne, že jsou mezi jednotlivými překlady Knihy o Tao a ctnosti poměrně velké rozdíly. Co teď?

Jak už je mým zvykem, snažím se na věci přijít sám... Proč se tedy rovnou nepustit do vlastní verze Knihy o Tao a ctnosti? Když se významu veršů doberu sám, třeba si z nich vezmu více, než "pouhým" čtením, řekl jsem si. A zveřejňování přeložených kapitol zde na blogu mne snad zase donutí nepřestat v polovině, ale dovést tento "projekt" až do konce. Je to takový bič na mne samého... :-) Proto, abych lépe pochopil toto velké dílo staročínské filosofie, vytvořil jsem postupně vlastní verzi, kterou zájemcům zpřístupňuji na těchto stránkách.

Svým způsobem je „krize“ pravým požehnáním. Najednou mi při práci zmizel stres, člověk si uvědomí, že mu ke spokojenému životu stačí méně... Konečně mám více času na rodinu, na své zájmy a koníčky... 

MnichStále mám naštěstí práci, ale už to není to hašení několika požárů najednou od rána do večera včetně víkendů, jako ještě před dvěma lety. V současnosti si práci plánuji vyloženě „na pohodu“ a více než kdy dříve usiluji o maximální kvalitu, pod kterou se mohu podepsat, ať už překládám smlouvu pro advokátní kancelář nebo třeba diplomku některého studenta. Ostatně, vedlejším produktem mé menší vytíženosti a volnějšího pracovního režimu je i samotný fakt, že píši tento blog... :-) Před „krizí“ by na takovouhle „zbytečnost“ prostě nebyl čas... :-)

Tímto přelomovým obdobím může paradoxně pro mne i mnoho jiných lidí začít tvořivější a šťastnější fáze života. Není to jen můj dojem, podle nedávného průzkumu v Americe neuvěřitelně stoupl počet subjektivně šťastných lidí. Vždyť, kam se pořád hnát?
11.5.2010

anglické citátyEfektivitaPenízepřekládáníSci-fiúvahypřekladateléenglishagenturyzápisníkblogvýhodyseznamknížkysoběstačnostpřeklad švédštinaAlfréd Justitzklingon