Kniha o Tau a ctnosti - kapitoly 10 až 18


10. Nečekej pochvalu

Usiluj o jednotu mysli a těla,
buď jako čerstvě narozené dítě.
Zbavuj svou vnitřní vizi nečistot,
až bude naprosto jasná.
Miluj lidi a veď je,
aniž bys prosazoval svou vůli.
Nech všechny události volně plynout,
při poznávání zapomeň, co už víš.
Pracuj, ale nelpi na výsledcích,
pomáhej, ale vyhni se manipulaci,
rozvíjej se, ale nežádej to od ostatních.
Toto je nejvyšší ctnost.


11. Užitek dává prázdnota

Kolo tvoří třicet loukotí,
ale točí se jen díky otvoru uprostřed.
Hrnek je uhněten z hlíny,
ale dá se z něj pít jen díky dutině uvnitř.
Dům je postaven z dříví,
ale obyvatelným jej činí otvory pro okna a dveře.
Tudíž používáme to, co je,
ale užitek tomu dává to, co není.


12. Nezahlcuj se

Příliš mnoho barev oslepuje zrak,
příliš mnoho zvuků ohlušuje sluch,
příliš mnoho chutí otupuje chuť,
příliš mnoho vzruchů zatemňuje mysl,
příliš mnoho tužeb zneklidňuje srdce.
Moudrý nezahlcuje své smysly
a uspokojuje jen své základní potřeby.
Netouží po vzrušení a zachovává vnitřní klid.
Ignoruje vzdálené a drží se blízkého.


13. Přízeň je jako nepřízeň

Chvála je stejně ponižující jako odsouzení,
pocta je stejným neštěstím jako pohroma.
Proč je chvála stejně ponižující jako odsouzení?
Snažíme-li se druhým zavděčit, stáváme se jejich otroky.
Proč je pocta stejným neštěstím jako pohroma?
Upřednostňujeme-li se, bojíme se ztráty svého postavení.
Kdybychom se neupřednostňovali, necítili bychom strach.
Pouze ten, kdo si váží druhých jako sebe, může ostatní vést.
Pouze ten, kdo miluje svět jako sebe, může světu vládnout.


14. Neurčitost Taa

Tao pro jeho vlastnosti nelze poznat smysly:
Zkus jej zahlédnout – je neviditelné,
zkus jej zaslechnout – je neslyšitelné,
zkus jej chytit – je nehmatatelné.
Jdi Tau naproti – nenajdeš začátek,
Jdi za ním – nenajdeš konec.

Tao je nedefinovatelné, nepředstavitelné,
beztvaré a nezobrazitelné.
Nahoře není světlé, dole není tmavé,
věčné a bez hranic, neurčité,
bezejmenné vrací se k nebytí.

Kdo zná podstatu, rozumí principům fungování světa.
Drž se dávného Taa a zvládneš současné bytí.


15. Dávní mudrcové

Lidé praktikující Tao v dávných dobách byli chytří a intuitivní.
Hloubku jejich moudrosti nelze pochopit,
proto můžeme popsat jen jejich vnější chování:

Byli opatrní jako člověk kráčející přes zamrzlou bystřinu,
ostražití jako bojovník na území nepřítele,
zdvořilí jako host na návštěvě,
povolní jako tající led,
prostí jako neopracované dřevo,
otevření jako údolí,
průzrační jako voda.

Svou trpělivostí dokázali proměnit kal v čistotu,
chovali Tao v úctě a nechávali všemu volný průběh.
Protože nic neočekávali a o nic neusilovali,
i ve vysokém věku si zachovávali kreativitu a svěžest.

 
16. Návrat k podstatě

Vyprázdni svou mysl, usiluj o naprostý klid,
zatímco se vše rodí a po období aktivity
nakonec spěje zpátky ke zdroji.
Návrat ke zdroji je nalezením klidu,
takový je neměnný koloběh přírody.
Porozumění jeho stálosti přináší osvícení,
nepochopení jeho stálosti přináší neštěstí.
Ten, kdo zná koloběh přírody, je sám od sebe
tolerantní, laskavý, spravedlivý a šlechetný.
Trvale žije v souladu s Taem,
a až přijde čas zemřít, bude připraven.


17. Nejlepší vládce

Nejlepší vládce je takový, o kterém lidé téměř neví.
Dobrého vládce lidé milují a chválí.
Špatného se bojí a nejhorším opovrhují.
Pokud vládce lidem nevěří, ztrácí jejich důvěru.
Moudrý vládce nechává lidem volnost a šetří slovy.
A lidé sami od sebe dělají vše, co je potřeba.


18. Bez Taa přichází mravy

Když lidé nežijí v souladu s Taem,
káže se o morálce a spravedlnosti.
Když se lidé neřídí selským rozumem,
je odsuzována vychytralost a falešnost.
Když rodinu narušují spory,
je vyžadována úcta k rodičům.
Když v zemi vypukne chaos,
vynucuje se od poddaných poslušnost.

Můžete pokračovat na:

Kapitoly 1 - 9
Kapitoly 10 - 18
Kapitoly 19 - 27
Kapitoly 28 - 36
Kapitoly 37 - 45
Kapitoly 46 - 54
Kapitoly 55 - 63
Kapitoly 64 - 72
Kapitoly 73 - 81


Poznámka:

Zveřejňuji dalších 9 inspirujících kapitol svého soukromého překladu Tao-te-ťingu. Čím dál palčivěji si přitom uvědomuji, že veškeré výklady Taa jsou omezeny slovy; zůstanou nedokonalým pokusem o popsání nepopsatelné skutečnosti. Text Tao-te-ťingu má v sobě obrovskou hloubku, přesto je jen jako prst mířící na měsíc (a je hloupost dívat se na ukazující prst, jak se říká).

Při tvoření této neoficiální verze vycházím především z několika anglických překladů, na něž jsem našel dobré reference, například od Stephena Mitchella, Gia-fu Fenga a Jane English. Dále jsem si v knihovně napůjčoval všechny české překlady a převody Tao-te-ťingu (nakopíroval jsem je a obratem vrátil, ať knihy neblokuji jiným zájemcům), abych porovnal, jak se s tématem poprali zasvěcenější čeští autoři.

V druhém kole úprav jsem výsledek porovnával s 50 dalšími překlady z čínštiny do angličtiny a zaváděl nová upřesnění.

Příjemné čtení! :-)
6.9.2010

anglické citátyEfektivitaPenízepřekládáníSci-fiúvahypřekladateléenglishagenturyzápisníkblogvýhodyseznamknížkysoběstačnostpřeklad švédštinaAlfréd Justitzklingon