Kniha o Tau a ctnosti - kapitoly 28 až 36


28. Zachovej prostotu

Kdo zná svou mužskou sílu
a uvědomuje si i svou ženskou slabost,
žije ctnostně a stává se řekou světa.
Vrací se do stavu malého dítěte.

Kdo zná své světlé stránky
a uvědomuje si i ty temné,
žije ctnostně a stává se světu vzorem.
Vrací se k nevinnosti.

Kdo zná své přednosti
a uvědomuje si i své nedostatky,
žije ctnostně a stává se údolím světa.
Vrací se k vnitřní prostotě.

Tak jako tesař z původního hrubého kusu dřeva
vytváří nástroje, které přináší lidem prospěch,
i moudrý vládce používá původní prostotu
jako užitečný nástroj pro správu země.
Říká se, „Mistr tesař seká málo!“


29. Nezasahuj do světa

Chceš ovládnout svět a změnit jej podle sebe?
Dosud se to nikomu nepodařilo.
Svět je dokonalý, nedá se nepřirozeně vylepšovat.
Zkusíš-li jej změnit, zničíš jej,
zkusíš-li jej ovládnout, ztratíš jej.

Svět je v neustálém pohybu
a lidé se od sebe liší zájmy i povahou.
Když chce jít někdo dopředu, ostatní se nepřidají,
když chce někdo zvětšovat svou moc, ostatní jej oslabují,
když chce někdo expandovat, ostatní působí proti němu.

Moudrý se nesnaží věci prosazovat silou,
nechává vše přirozeně plynout.


30. Plň jen svůj úkol

Ten, kdo radí vládci v souladu s Taem,
nesouhlasí s vypravením dobyvačné armády.
Spáchané násilí vyvolává touhu po pomstě,
trní roste tam, kde tábořila armáda,
po válce následuje hladomor.

Armáda má sloužit k obraně země,
ne k ovládnutí světa a podrobení si ostatních.
Moudrý vojevůdce se spokojí s dosažením cíle,
nechlubí se, není arogantní, nezneužívá svou moc.
Nepokračuje v dalším tažení na cizí území,
udělal jen to, co bylo potřeba.

Nadměrný růst není v souladu s Taem,
co je příliš silné, nakonec se zhroutí a zanikne.


31. Bojuj jen v nutnosti

Zbraně, jakkoli krásné, předznamenávají neštěstí,
jsou nástrojem strachu a všichni je nenávidí.
Člověk praktikující Tao se proto zbraním vyhýbá,
nemá-li však jinou možnost, použije zbraň v klidu a s rozmyslem.
Vítězství v boji pro něj není důvodem k oslavě.
Radovat se z vítězství znamená radovat se ze zabíjení,
kdo se raduje ze zabíjení, nemůže vést ostatní.

V období míru lidé ctí levou stranu a respektují život,
během války ctí pravou stranu, neboť život berou.
Čestné místo na oslavě je vlevo, během pohřbu vpravo.
V armádě stojí vojevůdce napravo od svých poradců,
jejich pozice jsou tedy stejné, jako při smutečním obřadu.
Přistupují k bitvě se smutkem a soucitem,
neboť ví, že na obou stranách zemře mnoho lidí.


32. Vše směřuje k Tau

Tao navždy zůstane bezejmenné.
Ač se zdá být nepatrné a prosté,
nikdo na světě jej nedokáže ovládnout.
Pokud by se jím mocní řídili,
Nebe a Země by nebyly odděleny.
Lidé by sami od sebe žili v harmonii,
aniž by jim někdo musel rozkazovat.
V důsledku oddělení Nebe a Země,
je však nutné jednotlivé formy pojmenovávat.
Všechna jména jsou provizorní.
Když se začínají objevovat jména,
je čas přestat s dalším oddělováním.
Protože Tao je jako moře,
do nějž se všechny vodní toky navrací.


33. Poznej sám sebe

Kdo zná druhé, je chytrý,
kdo zná sebe, je moudrý.
Kdo ovládá druhé, je silný,
kdo ovládá sebe, je mocný.
Kdo se prosazuje, je ambiciózní,
kdo je spokojený s tím, co má, je bohatý.
Kdo se neodchyluje od Taa, přetrvává,
kdo nelpí na pomíjivém, nebojí se smrti.


34. Tao je za vším

Velké Tao je jako rozvodněná řeka,
proudí všemi směry a žádný neupřednostňuje,
všechny vyživuje a nikoho neodmítá,
vše je mu podřízené, přesto ničemu nevládne.
odvádí svou práci a nic za ni nežádá.

Protože se Tao neprosazuje,
může se zdát nevýznamné,
protože však na něm vše závisí,
je nejdůležitější.

Ani moudrý člověk se neprosazuje.
Koná svou práci a nečeká za ni obdiv.
Tím potvrzuje svou velikost.


35. Tao se zdá být mdlé

Všichni jdou za tím, kdo chápe řád světa,
naleznou u něj odpočinek, bezpečí a mír.
Dobré jídlo a příjemná hudba lákají pocestné k zastavení,
avšak Tao se zdá být bez chuti, neboť nepůsobí na smysly.
Nelze jej zahlédnout, nelze jej zaslechnout,
přesto se aktivitou nikdy nevyčerpá.


36. Slabé přemáhá silné

Vše, co roste, se jednou zmenší,
vše, co sílí, nakonec zeslábne,
vše, co je budováno, bude někdy zničeno,
vše, co získáš, později ztratíš.
Podstata věcí je taková,
že tvrdé a silné se rozplývá v měkkém a slabém.
Rybám je nejlépe v hluboké vodě,
lidé by proto neměli být rušeni nástroji moci.

Můžete pokračovat na:

Kapitoly 1 - 9
Kapitoly 10 - 18
Kapitoly 19 - 27
Kapitoly 28 - 36
Kapitoly 37 - 45
Kapitoly 46 - 54
Kapitoly 55 - 63
Kapitoly 64 - 72
Kapitoly 73 - 81


Poznámka:

Stále více žasnu nad hloubkou pochopení Lao-c', jak jednoduchý a zároveň obtížný návod na šťastný život jeho učení představuje. Není totiž třeba nic udělat, ničeho dosáhnout, jen prostě být tam, kde člověk zrovna je.

Tudíž člověk, který o Tao-te-ťingu nikdy neslyšel, může paradoxně být Tau blíže, než někdo, kdo se jím pořád zabývá a marně se snaží jej pochopit z intelektuálního hlediska. Ano, jako třeba teď já... :-) Zřejmě na to jdu ze zcela špatného směru - kdyby Lao-c' viděl, co dělám se shrnutím, které byl donucen sepsat před svým odchodem do ústraní, se smíchem by nade mnou mávnul rukou, že jsem prostě ztracený případ...

I když mi, jakožto překladateli, srovnávací způsob hloubkového studia Knihy o Tau vyhovuje, dobrat se jádra významu na základě různých anglických verzí je často velice náročné a zdlouhavé. Co kapitola, to hodiny úvah... Každý překlad Tao-te-ťingu, přestože všechny vychází ze stejného čínského zdroje, je zcela jiný a v jiné míře nesrozumitelný (což samozřejmě platí i o této mé syntezi). Je originálním odrazem původního textu, odrazem ovlivněným mnoha okolnostmi svého vzniku. A zároveň inspirací pátrat dál.

U každého řádku bych mohl napsat stručný komentář, proč jsem nakonec použil tu kterou formulaci. Není to však důležité: mou snahou je pokusit se najít a vyjádřit původní vložený význam, jak jej cítím já; někdo jiný na mém místě by mohl dojít ke zcela jiným dedukcím. Každý má svou vlastní cestu, svůj osobitý úhel pohledu. I tato verze Tao-te-ťingu je tedy jen jedním z mnoha možných výkladů.

Můj text nemá patent na pravdu a zájemcům o hlubší studium doporučuji některý z publikovaných překladů do češtiny, které obvykle obsahují i vyjasňující komentáře a nástin filosofických a historických souvislostí. Tyto zde nebudu opisovat.

Neumím čínsky. Za sebou mám jen dlouholetý zájem o tajči, zen, jógu a další poklady z „východu“. Tao je však naprostý základ. A já se (bláhově) rozhodl jít až ke kořenům. Kapitolu za kapitolou.
12.7.2011

anglické citátyEfektivitaPenízepřekládáníSci-fiúvahypřekladateléenglishagenturyzápisníkblogvýhodyseznamknížkysoběstačnostpřeklad švédštinaAlfréd Justitzklingon