Kniha o Tau a ctnosti - kapitoly 46 až 54


46. Znej míru

Když je země v souladu s Taem,
koně ořou a hnojí pole.
Když země není v souladu s Taem,
koně převáží vojáky.
Největší nectnost je žádostivost,
největší neštěstí je nespokojenost s tím, co je,
největší tragédie je chtít víc.
Kdo zná míru, bude mít vždy dostatek.


47. Méně je více

Nemusíš vyjít ze dveří, abys poznal celý svět,
nemusíš pohlédnout z okna, abys poznal Tao nebes.
Čím více znalostí shromáždíš, tím menší bude tvé poznání.
Moudrý nachází, aniž by hledal,
vidí, aniž by se díval,
dosahuje, aniž by konal.


48. Oprošťování

Kdo hromadí znalosti, každý den si něco osvojuje,
Kdo praktikuje Tao, každý den se od něčeho oprošťuje.
S rostoucím pochopením mizí potřeba prosazování se.
Moudrý neusiluje, proto nic nezůstane nedokončeno.
Nechává věci jít svou cestou.
Přílišné úsilí brání dosažení.


49. Pochopení pro druhé

Moudrý nelpí na svém názoru,
chápe úhel pohledu jiných lidí.
Jedná dobře s dobrými i s nedobrými.
Toto je skutečné dobro.
Věří upřímným i lhářům.
Toto je skutečná důvěra.
Moudrý je plachý a skromný,
má pro ostatní pochopení.
To, co je pro ostatní důležité,
považuje za dětinské.


50. Strach ze smrti

Lidé se bojí smrti,
protože příliš lpí na životě.
Moudrý prochází životem
a bere vše tak, jak to přichází.
Nebojí se tygra, nosorožce ani zbraní.
Nelpí na životě, smrt může přijít kdykoli.


51. Vše vychází z Taa

Všechny věci jsou projevem Taa:
hmotný svět jim dává formu,
prostředí jim dává tvar,
ctnost je vyživuje.
Proto všechny věci samy od sebe ctí Tao.
Z Taa se rodí všechny věci,
Tao je udržuje, chrání a stará se o ně.
Vše vytváří, ale nic nevlastní.
Koná bez očekávání,
vede bez vměšování.
Toto je největší ctnost.


52. Přestaň usilovat

Počátek vesmíru je matkou všech věcí.
Dítě zůstává se svou matkou v kontaktu a není nikdy samo.
Zavři brány, drž na uzdě přání a tvůj život bude plný radosti.
Otevři brány, stále o něco usiluj a tvůj život bude plný potíží.
Jasně vidí ten, kdo vidí nepatrné,
silný je ten, kdo se podrobí síle.
Kdo vidí, ale drží se vnitřního vhledu,
nepovažuje újmu za neštěstí.
Tím dosahuje věčnosti.


53. Neodchyluj se od Taa

Máš-li alespoň trochu rozumu,
následuj Velké Tao
a snaž se od něj neodchýlit.
Následovat Tao je snadné,
lidé však často sejdou z cesty.
Když mocní žijí v palácích,
oblékají se do přepychových šatů
a chrání své bohatství zbraněmi,
parazitují na lidu, který hladoví.
To není v souladu s Tao.


54. Rozvíjej ctnost

Co je pevně zasazeno, nedá se vyvrátit z kořenů
Co je pevně chyceno, nemůže vyklouznout
Nastávající generace to budou mít v úctě
Rozvíjej ctnost v sobě a tvá ctnost bude opravdová
rozvíjej ctnost v rodině a ctnost bude hojná
rozvíjej ctnost ve vesnici a ctnost poroste
rozvíjej ctnost v zemi a ctnosti bude nadbytek
rozvíjej ctnost ve světě a ctnost bude všude.
Posuzuj jedince jako jedince,
rodinu jako rodinu, vesnici jako vesnici,
stát jako stát, svět jako svět.
Jak se dá posoudit svět?
Pohledem do svého vlastního nitra.

Můžete pokračovat na:

Kapitoly 1 - 9
Kapitoly 10 - 18
Kapitoly 19 - 27
Kapitoly 28 - 36
Kapitoly 37 - 45
Kapitoly 46 - 54
Kapitoly 55 - 63
Kapitoly 64 - 72
Kapitoly 73 - 81

Nebo na Rozcestník jednotlivých kapitol,
případně na nově přidanou stránku Poděkování za tento překlad Tao-te-ťingu.

Poznámka: Po dvouleté přestávce, během níž jsem si opravil řadu mylných názorů a pochopil, jak málo vlastně vím, zveřejňuji dalších 9 kapitol. Stále pokračuji v hloubkovém studiu Tao-teťingu, ke zveřejnění svých závěrů se však musím přemáhat. Není to pro mne důležité. Jedná se vlastně jen o poznámky z mé soukromé cesty za poznáním. Vždy se ale snažím dodržet, co jsem slíbil - a když jsem před více než třemi lety oznámil, že zde zveřejním celý text, splním to. Řada čtenářů, kteří mi zatím vyjádřili podporu a povzbuzení, na výsledek čeká. Právě pro ně výsledný text brzy vložím do jednoho uceleného souboru - "e-knihy", která bude všem zájemcům volně k dispozici ke stažení. Potěší mne, pokud bude čtenáře tato "esence Taa" inspirovat k vlastnímu bádání, ale jinak nemám žádná očekávání.

Během práce jsem se dostal až na své dno. Na dno, které se dotýká Taa. A závěry, ke kterým jsem touto bolestnou cestou dospěl, není snadné vstřebat, ač se mohou na první pohled zdát triviální.

V podstatě by celé poselství tohoto dávného spisu šlo shrnout do jediné věty: "Přestaň si dělat starosti, vše je v pořádku, štěstí je právě teď a právě tady." Tohle by se ale marketingovým pracovníkům asi nelíbilo. Co horšího; kdyby všichni lidé začali spokojeně žít v souladu s Tao, mělo by to z hlediska naší materialistické civilizace asi přímo fatální ekonomické dopady, neboť by rázem přestali kupovat všechny zbytečné produkty a služby (včetně některých služeb Státu).
17.9.2013