Kniha o Tau a ctnosti - kapitoly 55 až 63


55. Vnitřní harmonie

Ten, kdo žije v souladu s Tao
je jako čerstvě narozené dítě.
Nebojí se, že jej uštkne had,
bodne hmyz a napadnou šelmy nebo dravci.
Kosti má slabé, svaly měkké, ale drží Tao pevně.
Nezná spojení mezi mužem a ženou, přesto je celistvý.
Může křičet celý den a neochraptí.
Toto je dokonalá vnitřní harmonie.
Kdo dosáhl vnitřní harmonie, poznal věčnost.
Kdo poznal věčnost, dosáhl osvícení.
Moudrý se nesnaží o dlouhý život
a nenechá svou mysl zatemnit vášněmi.
Nadměrný výdej energie vede k vyčerpání.
Co není v souladu s Taem, brzy zaniká.


56. Přestaň vířit prach

Kdo ví, nemluví, kdo mluví, neví.
Zapomeň na vnější informace,
opusť od očekávání,
nedělej závěry,
zjednoduš problémy.
Nech usednout zvířený prach,
přestaň používat rozum,
Kdo tohoto stavu dosáhne,
nezabývá se přáteli či nepřáteli
dobrem či zlem, chválou nebo kritikou.
Toto je v souladu s Taem.


57. Jednoduchý život

Lidu je třeba vládnout spravedlivě,
válku je třeba vést překvapivě,
Vládnout světu lze jen nezasahováním.
Neboť čím více je zákazů, tím jsou lidé chudší,
čím více je nástrojů, tím je více zmatků,
čím jsou lidé chytřejší, tím více si vymýšlí,
čím je více zákonů, tím více je zločinců.
Moudrý vládce nezasahuje a lid se mění sám.
Moudrý vládce je v klidu a lid si sám spravuje své záležitosti.
Moudrý vládce nepomáhá a lid vše zvládne.
Moudrý vládce nemá cíle a přání lidu jsou prostá.


58. Pochopení ostatních

Vládni klidně a lidé budou klidní a spokojení,
vládni přísně a lidé budou lstiví a nespokojení.
Snaha o štěstí lidu vede k neštěstí,
zavádění zákonů jen posílí hříšníky.
Moudrý vládce se snaží jít příkladem.
Má prostředky k prosazení své vůle, ale nepoužívá je.
Nepředvádí lidu svou moc.
Ví, že na vše se dá dívat z různých úhlů pohledu.


59. Vládnout je třeba zdrženlivě

Vládnout zemi a sloužit nebi je třeba zdrženlivě,
neprosazovat svou vůli, rozvíjet svou ctnost.
Kde je velká ctnost, nic není nemožné,
pouze ten, pro koho nic není nemožné, může vládnout říši.
Považuje zemi za matku a tak přetrvá dlouho.
Je hluboce zakořeněn v Tau a široce podporován lidem.
Země je stabilní a předvídatelná.


60. Přílišná horlivost je škodlivá

Vládnout zemi je jako vařit malé rybky,
nadměrné zásahy zkazí výsledek.
Je-li země řízena v souladu s Taem,
zlo nemá sílu škodit lidem,
ani vládce lidu neškodí.
Když nikdo nikomu neškodí,
ctnost roste a země zkvétá.


61. Kdo se poníží, vyhrává

Mocná země, která se sama poníží, je jako nížina,
v níž se slévají všechny řeky.
Je jako samička, která přemáhá samce pokorou.
Pokud se velká země postaví níže, získá si malou zemi.
Pokud se malá země postraví níže, získá si velkou zemi.
Tím, že se poníží, vyhrává.
Velká země chce mít hodně lidí,
malá země se chce zapojit do jejích činností.
Obě země tak získají, co chtějí,
pokud se velká země bude udržovat níže.


62. Tao je nejvzácnější poklad

Všichni si cení Taa.
Pro ctnostné je pokladem, pro zbloudilé útočištěm.
Člověk může získat respekt hezkými slovy a dobrými skutky.
Tao se ale koupit nedá.
Proto, když nastoupí nový vládce nebo noví ministři,
neposílej vzácné dary a čistokrevné koně.
Místo toho zůstaň klidný a nabídni Tao.
Proč dávní mudrcové chovali v úctě Tao?
Když je člověk v souladu s Taem, najde, co hledal
a jeho hříchy jsou mu odpuštěny.
Proto je Tao nejvzácnější poklad ve vesmíru.


63. Velké začíná jako malé

Při práci dělej i to, co tě nebaví
a nepřemýšlej nad velikostí úkolu.
I velký nepříjemný úkol se dá zvládnout,
pokud na něm člověk soustavně pracuje.
Moudrý se soustavně věnuje malým věcem
a tak dosáhne velkých.
Nehledí na vlastní pohodlí
a tak je pro něj vše snadné.
Kdo lehkomyslně slibuje,
bude mít velké potíže
a nakonec ztratí důvěru všech.
Moudrý již od začátku počítá s problémy
a díky tomu se jim vyvaruje.

Můžete pokračovat na:

Kapitoly 1 - 9
Kapitoly 10 - 18
Kapitoly 19 - 27
Kapitoly 28 - 36
Kapitoly 37 - 45
Kapitoly 46 - 54
Kapitoly 55 - 63
Kapitoly 64 - 72
Kapitoly 73 - 81

Nebo na Rozcestník jednotlivých kapitol,
případně na nově přidanou stránku Poděkování za tento překlad Tao-te-ťingu.

Poznámka: Vážení čtenáři - Vám to mohu říct: Většina lidí žije v hluboké iluzi, ve snu. Ale právě váš zájem o Tao-te-ťing prozrazuje, že jste na cestě poznání a snažíte se odhalit závoj překrývající skutečnost. Většina lidí tento „závoj“, který si sami nevědomky vytváříme na základě nesčetněkrát recyklovaných vzájemně se potvrzujících dogmat a „pravd“ převzatých zvenčí, nevnímá – stále pokračují ve vyjetých kolejích a celý život žijí v mnohovrstevnatých iluzích, ve snu, rozptylujíc svou pozornost tisíci způsoby.

Tao-te-ťing přitom oním poznáním není; je "jen" cestou. Není to jednoduchá cesta. Cesta poznání není snadná, vyžaduje soustředění a disciplínu. Číhá na ní mnoho odstrašujících překážek a svůdných pokušení. A odvážlivci, kteří se jí vydají, nebudou na konci stejní, jako na začátku. Jejich vnímání a chápání vnějších a vnitřních vztahů bude mnohem jasnější, kontrastnější. Spatří realitu takovou, jaká opravdu je. Jako by se probudili.

Už je osudem Tao-te-ťingu, že vždy zůstane nedoceněn většinou. Což není nutně špatně. Mnohé z celospolečenských snů a iluzí jsou užitečné – zajišťují soudržnost a pestrost světa. Není důvod hned všechny budit ze sladkého spánku. Soustřeďte se raději na sebe. A hlavně se neberte příliš vážně. :-)

V kontraintuitivním a místy paradoxním učení  Lao-c' je ukryta velká moudrost. Kdybych jej vzal do důsledku, jeho dalším výkladem už se vůbec nezabývám. Protože Tao není o uvíznutí ve filosofování (slova nikdy nepostihnou skutečnost), Tao je v bezprostředním žití přítomného okamžiku. Malý příklad za všechny: Nedávno (přibližně před dvěma lety), když jsem si tak dumal nad Taem, přišla čtyřletá dcerka a "vyrušila mne":  "Tati, budeš mi číst..." Následující hodinu jsem jí proto četl různé dětské knížky, povídali jsme si o obrázcích... Bylo to Tau mnohem blíže, než nějaké hloubání...

Je to tak jednoduché (a to je na tom právě těžké) - stačí totiž prostě BÝT. Není třeba se srovnávat s jinými lidmi. Není nutné se vztekat nad novou politickou kauzou nebo poklesem růstu HDP. Protesty proti politickým a ekonomickým problémům nic nevyřeší, ale naopak je posílí. Soustřeďte se místo toho sami na sebe. Najděte způsob, jak dosáhnout rovnováhy a žijte svůj vlastní život. Cesta ke svobodě je v knize Tao-te-ťing jasně ukázána (vlastně se divím, že tak podvratný text není úředně zakázán). Nenechte se vyrušovat. Ať se mocní tohoto světa třeba vzteknou. Už vás nebudou ovládat a jejich moc splaskne jako bublina nesená proudem.
23.9.2013