Kniha o Tau a ctnosti - kapitoly 64 až 72


64. Předcházej problémům

Co je v klidu, snadno se ovládá,
co je křehké, snadno se rozbije,
co je nepatrné, snadno rozpráší,
rodícím se potížím se snadno předejde.
Dej věci do pořádku, ještě než se potíže projeví.
Mohutný strom vyrostl z malého proutku,
vysoká věž byla postavena na hliněném plácku,
cesta tisíce mil začíná prvním krokem.
Kdo se vměšuje, jen věci kazí,
kdo chce ovládat, vše ztrácí.
Moudrý nezasahuje a tak nic neničí,
na ničem nelpí a tak nemá co ztratit.
Lidé často vše pokazí těsně před dokončením,
věnuj proto stejnou pozornost dokončení jako začátku.
Moudrý touží nemít touhy, učí se odnaučit.
Jen lidem připomíná, jací dříve byli.
Aniž by prosazoval svou vůli,
vede ostatní k nalezení své přirozenosti.


65. Vládni příkladem

Dávní mudrcové, kteří znali Tao,
se nesnažili lid vzdělávat.
Chtěli, aby lidé zůstali prostí.
Pokud si lid myslí, že ví lépe,
je těžké jej řídit.
Pokud lid není zatížen vědomostmi,
v zemi nejsou rozbroje.
Vychytralá vláda škodí zemi,
Nechytračící vláda je pro zemi požehnáním.
Vládce, který si je vědom těchto dvou forem vlády,
udržuje v sobě nejvyšší ctnost.
Ukazuje lidem, jak žít spokojeně.
Pak bude vše v dokonalé harmonii.


66. Vládni z povzdálí

Řeky a moře vládnou nížinám,
neboť leží níže, než vše ostatní a vše do nich proudí.
Ten, kdo chce vládnout lidu, musí mu sloužit,
kdo chce lid vést, musí být za ním.
Takto se lidé nebudou cítit vládcem utiskováni.
Budou jej chválit a půjdou za ním bez reptání.
Když se vládce nad nikým nepovyšuje,
nikdo se nesnaží jej převýšit.


67. Tři poklady

Lidé říkají, že učení o Tau je nesmyslné,
to právě dokazuje jeho velikost.
Pokud by dávalo lidem smysl, nikdo by o něm nevěděl.
Tři vlastnosti považuji za vzácné poklady.
Skromnost, soucit a neusilování o moc.
Ze skromnosti vyplývá štědrost,
ze soucitu vyplývá odvaha,
z neusilování o moc vyplývá schopnost vést druhé.
Kdo je štědrý bez skromnosti,
kdo je odvážný bez soucitu,
kdo chce vést a usiluje o moc,
přivolává na sebe problémy.
Soucit vede k vítězství v bitvě a k síle v obraně.
Soucitné lidi chrání sama nebesa.


68. Tao nesoutěží

Dobrý voják netouží po boji,
dobrý bojovník nepropadá zuřivosti.
Vyhrává, kdo se boji vyhne,
vládne, kdo se staví pod ostatní.
Toto je ctnost nesoutěžení,
vedení druhých bez nařizování.
Taková je cesta Tao.


69. Bojuj bez hněvu

Moudří vojevůdci se chovají jako host,
neútočí, nejsou-li napadeni,
raději se stáhnou, než by postupovali.
Toto je pokrok bez pohybu vpřed,
vítezství bez použití zbraní.
Největším nebezpečím je podcenit protivníka.
Podceňováním ohrožujeme své hodnoty.
Stojí-li proti sobě dvě rovnocenné armády,
vyhraje ta opatrnější strana.


70. Moudrost je v srdci

Má slova je snadné pochopit a řídit se jimi.
Pokud se ale lidé budou pokoušet najít v nich logický smysl,
snaha o jejich uvedení do praxe nutně selže.
Slova a skutky mají svůj původ,
pokud není původ znám, nelze dojít k pochopení.
Moudrost je ukryta v srdci.


71. Přiznej svou nevědomost

Kdo ví, že nic neví, je moudrý,
kdo neví, že nic neví, je nemocný.
Nemoci se zbavíme, jen pokud o ní víme.
Moudrý zná své nedostatky a proto je dokonalý.


72. Nezasahuj do životů ostatních

Když se lid bojí moci,
věští to katastrofu.
Nezasahuj do jejich domovů,
nečiň jejich život těžším.
Nebudeš-li zasahovat do životů lidí,
nebudou rebelovat.
Moudrý vládce nedává najevo svou moc,
nevyžaduje od druhých pocty.
Cení si toho, co má skutečnou hodnotu.

Můžete pokračovat na:

Kapitoly 1 - 9
Kapitoly 10 - 18
Kapitoly 19 - 27
Kapitoly 28 - 36
Kapitoly 37 - 45
Kapitoly 46 - 54
Kapitoly 55 - 63
Kapitoly 64 - 72
Kapitoly 73 - 81

Nebo na Rozcestník jednotlivých kapitol,
případně na nově přidanou stránku Poděkování za tento překlad Tao-te-ťingu.

Poznámka: Kromě řady nadšených a děkovných ohlasů na tyto fandovské stránky mi přišlo i několik kritických, ve smyslu, že v češtině již přece existují kvalitní překlady a tak vlastně jen nosím dříví do lesa. A že když neumím čínsky, ať se raději o nic nesnažím... Můžete mi věřit - já to vím nejlépe. :-)

O Tao-te-ťing jsem se začal zajímat v sedmnácti letech, kolem roku 1993. V roce 2002 jsem své studium prohloubil a začal systematicky číst různé verze a související literaturu. V roce 2008 jsem si začal dělat vlastní poznámky se záměrem dobrat se významu jednotlivých veršů pomocí syntézy a toto úsilí nakonec zvolna vykrystalizovalo do zde zveřejňovaných kapitol.

Tao kvalitněČeské překlady knihy o Tau a ctnosti samozřejmě znám: V roce 2009 jsem shromáždil všech 11 českých vydání Tao-te-ťingu (z internetu, antikvariátů a nebo jsem si je půjčil v knihovně a okopíroval), abych se se všemi verzemi důkladně seznámil. Jak jsem zjistil, jednotlivé české překlady se od sebe značně liší, přestože vychází ze stejného pramene. Některé verše jsou vyloženy natolik různými způsoby, že čtenář prostě neví... Jak se říká: "Poslechni si jednoho mudrce a vše ti bude jasné. Zeptej se dvou mudrců a budeš naprosto zmaten."

V rámci studia českých vydání Tao-te-ťing jsem zároveň vytvořil stránky Tao Kvalitně, kde jsem na samostatných stránkách (celkem 82) porovnal jednotlivé kapitoly všech českých vydání a opatřil je svými poznámkami. Stránky Tao Kvalitně jsem tvořil anonymně, odděleně od těchto stránek, a neuváděl se na nich jako jejich autor. Proto mne poměrně rozveselilo, když mi dva lidé, nezávisle na sobě, mé vlastní pracovní stránky doporučili, ať se na nich poučím... :-) Tyto "online pracovní listy" jsem ale včera kompletně smazal (svůj účel již splnily) a nahradil je samostatnými texty (část je zatím ve výstavbě). Zjistil jsem totiž, že jiné weby, kde tyto knihy byly v minulosti pro zájemce online k dispozici, mezitím vymizely. Což je škoda. Tak ať aspoň někde zůstanou, protože v knihkupectvích se již nedají sehnat. Doufám, že nebudu po tomto přiznání nařčen z porušování autorských práv. :-)

pracovní list - tao 53 Nakonec jsem se od všech českých publikací oprostil a začal úplně od začátku, na základě anglických překladů. Tento postup mi, přiznám se, vyhovuje - jako překladatel jsem na obtížné hledání správného významu při překladu zvyklý. Nepoužívám jediný originál, ale přibližně deset vybraných anglických verzí (pokud mi některý význam stále není jasný, pátrám dále). Za každou kapitolou se skrývá pečlivý rozbor a snažím se vyjádřit, jakkoli nedokonale, její esenci. Jedná se o cestu velkých vnitřních objevů...

V reakci na opakovaná doporučení přečíst si raději již vydané české překlady (které tímto také všem doporučuji :-) ) stojí za zmínku, že část Tao-te-ťingů publikovaných v češtině vyšla z jiného jazyka, než z čínštiny: František Čupr (1878) svůj průkopnický text přeložil z němčiny, Květoslav Minařík (1958) vyšel z překladu ruského textu Jana Chin-Šuna (1954), Jan Kotík (2000) použil do té doby publikované české překlady, taktéž Josef Zentrich (2007). Z angličtiny dosud nevyšel nikdo, jsem tedy první. :-)
3.10.2013